-- Undrar vad svenskarna har för tull på kameler?

Kräver frihandel att Löfven åker till Saudi?

Dagens Industris ledarsida argumenterar väl för att statsminister Löfven gör rätt när han reser till Saudiarabien för att förbättra handelsförbindelserna. Regimen i Saudi är förvisso en av de värsta i världen när det gäller i stort sett alla mänskliga ...

Kräver frihandel att Löfven åker till Saudi?

Dagens Industris ledarsida argumenterar väl för att statsminister Löfven gör rätt när han reser till Saudiarabien för att förbättra handelsförbindelserna.

Regimen i Saudi är förvisso en av de värsta i världen när det gäller i stort sett alla mänskliga rättigheter. Det finns nog inte en enda rättighet eller humanitär princip som inte kränks hårt och systematiskt.  Sverige är andra sammanhang är tydlig med det. Och i ytterligare andra sammanhang — exempelvis FN — har Sverige normala förbindelser eller till och med flirtar med diktaturregimer. Kina är världens största diktatur som vi handlar flitigt med och vi som varit med några år minns den närmast servila inställning svenska regeringar eller enskilda politiker ofta hade mot Sovjet, Kuba, DDR. För att inte tala om det svenska biståndet som i princip kunde gå till vilka skurk- och förtryckarregimer som helst givet att de hade rätt färg på märkena i sina uniformsmössor. Det är helt enkelt svårt med rimliga krav på konsekvens skilja ut just Saudiarabien som ett land statsministern inte kan resa till.

Att svenska staten försöker hålla bra diplomatiska förbindelser och gynna svenska exportföretag är dessutom inte ett problem. Regimer tenderar inte att bli bättre för att de isoleras och handel bidrar i allmänhet inte till att problemen förvärras. Det mesta talar för att ökat välstånd och kontakter är gynnsamt för befolkningen. Det finns ett skäl till att förtryckarregimer själva väljer isolering.

Men det är ändå värt att påpeka att frihandel inte är samma sak som att regeringar umgås på vänskaplig fot. Statliga handelavtal är inte detsamma som frihandelsavtal.

Frihandel sker mellan företag eller medborgare i olika länder som ingår frivilliga överenskommelser över gränserna. Den kräver inte att regimer blandar sig i. I princip har vi frihandel om regimer inte blandar sig i.

Men kräver inte frihandel i dag frihandelsavtal, det vill säga att två länders regeringar förhandlar och kommer överens?

Svaret är nej. Ett land kan införa ensidig frihandel genom att ta bort sina egna tullar, kvoter och tekniska handelshinder utan att fråga andra länder. Det landet som inför ensidig frihandel kommer att gynnas ekonomiskt genom att tillgången till import ökar konkurrensen och därmed sänker priserna. Resultatet blir högre levnadsstandard i det land som inför frihandel, även om den är ensidig.

 

 

 

Kommentarer

Skriv vad tycker:

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Stäng posten Läs nästa post
58,4 % EU:s andel av Sveriges export
Valloniens flagga. Ju fler cockar desto värre soppa.

Problemet för CETA är inte demokratin utan beslutsordningen

Följetongen om CETA går vidare. Den handlar dock mer om politiskt rävspel än om handelspolitik. Just nu är avtalet hotat av att Valloniens delstatsparlament (Belgien) har sagt nej. Skälet är främst att Valloniens ministerpresident Paul Magnette behövde...

Problemet för CETA är inte demokratin utan beslutsordningen

Följetongen om CETA går vidare. Den handlar dock mer om politiskt rävspel än om handelspolitik.

Just nu är avtalet hotat av att Valloniens delstatsparlament (Belgien) har sagt nej. Skälet är främst att Valloniens ministerpresident Paul Magnette behövde en fråga för att skapa uppmärksamhet för sitt parti, det belgiska socialistpartiet, svårt pressat från vänster.

Ett annat problem är det flamländska nationalistpartiet som under åratal har kämpat för att beröva Belgiens regeringen mycket av sin makt.

Nu kan man säga att flamländarna nu skördar vad de sått. Flamländarna är nämligen extremt angelägna om ett avtal med Kanada och även om ett framtida TTIP-avtal. Mer än 80 procent av Belgiens export kommer från Flandern, men bara kring 15 procent från Vallonien. Den senare delstaten har dessutom just förlorat Caterpillars fabrik med över 2000 arbetstillfällen plus underleverantörer. En sorts perverst omvänd logik gör att tappade internationella investeringar används som argument mot internationella investeringar. Som att skylla skilsmässan enbart på att man en gång gifte sig.

Paul Magnette har alltså i och med att CETA-avtalet bedömdes vara ett mixat avtal (berör även nationella angelägenheter) fått de fråga han längtat efter serverad på silverfat.

Det Flamländska nationalistpartiet påminner lite om Italiens Lega Nord, ett parti som slagit politiskt mynt av att det produktiva Flandern betalar till det ekonomiskt svagare Valloniet. Men nu kan de — efter åratal av kamp för större makt till delstaterna — knappast driva att vallonerna skall köras över.

Magnettes argumenten saknar verklighetsförankring eftersom CETA-avtalet inte har de brister som påstås och han säger sig också vilja utreda avtalet mer, snarare än helt stoppa det. Varje person med politisk erfarenhet vet exakt vad det betyder; jag har egentligen inga argument men en utredning är lätt att försvara — ingen vågar ifrågasätta behovet av bättre beslutsunderlag.

Kort sagt som så ofta i politiken. Man har flera skäl att göra något, det man säger till media och det verkliga skälet man inte berättar.

Men om detta är inte mycket att säga. Processen är demokratiskt legitim.

Exempelvis Dagens Nyheters ledarsida har därför principiellt fel när de uppfattar att problemet är att ”Vallonien, med sina 3,5 miljoner invånare, blockerar nu ett avtal som berör uppemot 550 miljoner människor” och kallar delstatsparlamentet för ”regionala sabotörer”. DN avfärdar människor som utnyttjar sin demokratiska rätt som någon form av brottslingar.

Det är fel attityd.

Minoritetsskydd är viktigt.

EU:s legitimitet urgröps om små länder eller minoriteter känner sig överkörda. Nästan alla upplever sig tillhöra någon minoritet vilket gör att förr eller senare har EU vid ett eller annat tillfälle kört över nästan alla medborgare i unionen med något beslut.

Problemet är att EU:s ledare inte har haft kraft att försvara och hålla i den beslutsprocess som ursprungligen förutsattes när det gäller CETA-avtalet.

Från början var tanken att EU-ländernas regeringar tillsammans med parlamentet gav ett uppdrag till kommissionen att förhandla fram ett avtal. Regeringarna i EU har demokratisk legitimitet att göra detta och makten delas med det folkvalda parlamentet. Kommissionen har fått en instruktion och gör själva förhandlingsjobbet. Det färdiga avtalet godkänns sedan av regeringarna och parlamentet, i huvudsak beroenden på om kommissionen har lyckats förhandla fram ett avtal enligt den instruktion de fått. I sista hand finns EU-domstolen som avgöra att alltsammans är i enlighet med EU:s grundlag.

Här ser vi en tydlig maktdelning i funktion; men de som fattar det slut giltiga beslutet är samma organ som givit uppdraget och instruktionen. De har haft inflytande och gjort ett förankringsarbete. Om det färdigförhandlade avtalet är i linje med de ursprungliga tankarna finns det inga argument att plötsligt byta fot och säga nej. Allt mänskligt samarbete bygger på att folk känner sig förpliktade att hålla ord om de inte har mycket goda skäl att låta bli.

Och så var det också, till en början. I själva verket uppmärksammade CETA-avtalet knappast alls under sin tillkomst. Inte beroende på att det hemlighölls, men på att kommissionens otaliga pressmeddelanden inte uppmärksammandes. Handelsavtal blir aldrig nyheter.

Vad som hände vara att TTIP-avtalet blev kontroversiellt. Allt där USA är inblandat kan grönvänstern i Europa använda för att mobilisera sina styrkor. TTIP-avtalet angreps hårt och dess anhängare sade ungefär ”men vad är det som bekymrar er, CETA-avtalet har ni ju inte sagt ett pip om?”. Först då uppmärksammades CETA och angreps lika hårt som TTIP.

Kommissionen började vackla inför trycket; kanske kunde kompromisser beveka kritikerna? Först rev man upp ISDS-klausulen och förhandlade om till något man gissade vänstern skulle acceptera. Men CETA-motståndarna påstod bara att den nya lösningen egentligen var samma sak och blev ännu aggressivare.

Kommissionen reagerade med en ytterligare reträtter och bedömde (helt i onödan) att CETA är ett mixat avtal, det vill säga att det berör även nationella angelägenheter och därför skall godkännas av EU-ländernas parlament, ibland inklusive delstatsparlament.

Är detta demokratiskt fel? Svaret är nej. Alla beslut i denna historia är demokratiskt legitima. Hela händelseutvecklingen har skett inom ramarna för det demokratiska systemet. Valloniens delstatsparlament är i sin fulla rätt att sätta sig på tvären.

Problemet är att kommissionen och EU:s ledande politiker har backat från den demokratiskt förankrade process som alla EU:s regeringar och EU-parlamentet hade kommit överens om.

Man har ändrat spelreglerna mitt i spelet.

Det har därför uppstått en situation där avtalet nu skall godkännas av andra demokratiska organ än som fattat beslut att avtalet skall förhandlas fram, givit instruktionerna och genomgått en förankringsprocess. De organen har naturligtvis ingen som helst moralisk plikt att rösta på ett visst sätt. De har inte fått vara med från början, påverkat processen eller fått den förankrad.

De som är ansvariga för röran är EU:s ledande politiker och kommissionen som utan att tänka sig för backade för kritiken och beslöt att avtalet skulle godkännas av alla parlament. Kommissionen lämnade den överenskomna beslutsordningen, lät ändra spelreglerna under spelets gång för att det verkade kortsiktigt bekvämt.

De är ansvariga, men är de också klandervärda? Kunde de ha gjort på något annat sätt?

Det går förstås inte att säga om man inte själv varit med. Det finns alltid kort i leken som inte är offentliga.

Lärdomen är att antingen skulle man valt att se avtalet som mixat från början och då kört en förankringsprocess med alla intressenter, till exempel Vallonien. Det skulle tagit tid, men det som sker nu tar mer tid och leder till mer osäkerhet.

Eller så skulle man hållit fast in i döden i den överenskomna beslutsordningen. Den var ju också 100 procent demokratisk.

Nu har man hamnat i det absolut sämsta läget. Att vara beroende av beslut från organ som inte fått ha inflytande från början och därför saknar moralisk förpliktelse att hålla ord eller bete sig konstruktivt.

 

 

 

 

Kommentarer

Skriv vad tycker:

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Stäng posten Läs nästa post
Free trade consists simply in letting people buy and sell as they want to buy and sell. It is protection that requires force, for it consists in preventing people from doing what they want to do.
Henry George

Frihandel i media vecka 42

2016-10-21 Skånska företag gynnas av frihandel med USA skriver ett antal företagare på debattplats i Kvällsposten: "Tänk er en värld där även de minsta företagen kan exportera till USA helt utan tullar och byråkratiskt krångel? Tänk er en värld där en...

Frihandel i media vecka 42

2016-10-21

Skånska företag gynnas av frihandel med USA skriver ett antal företagare på debattplats i Kvällsposten:

”Tänk er en värld där även de minsta företagen kan exportera till USA helt utan tullar och byråkratiskt krångel? Tänk er en värld där en liten skånsk IT-konsult enkelt kan bli underleverantör till stora företag i USA? Tänk er en värld där en skånsk tillverkare av livsmedel kan testsälja sina produkter på en farmers market i New York? Eller där man kan sälja in svenska äldreboendekoncept på andra sidan Atlanten?

Med ett framtida frihandelsavtal mellan EU och USA kommer den typen av möjligheter öppna sig för svenska små och medelstora företag. Idag är tullar, olika standarder, dubbla testprocesser och byråkrati svåra hinder. Det kostar tid, reda pengar och skapar osäkerhet. Med frihandelsavtalet TTIP skulle de trösklarna slipas ner.”

 

Erik Thyselius, ledarskribent på Barometern i Kalmar, skriver om de missförstånd som vänstern sprider i debatten om CETA- och TTIP-avtalen:

”Det sorgligaste av allt är att oron och ilskan som ligger bakom motståndet mot både frihandelsavtalet med Kanada och USA (TTIP) bygger på rena faktafel och missförstånd.

Vänsterpartiets Europaparlamentariker Malin Björk tillhör den minoritet svenska politiker som gått till hårt angrepp mot Ceta-avtalet, och applåderade därför det belgiska regionalparlamentets beslut. Med avtalet kommer privata domstolar ge företagen möjlighet att stämma länder och hota såväl miljön som arbetares rättigheter, ett argument som även används i debatten mot TTIP, enligt henne.

Vad Björk syftar på är det utbredda systemet med skiljedomstolar, som syftar till att skydda företag från godtycklig expropriering, och som redan används i tusentals handelsavtal EU ingått med andra länder.

I sammanhanget bör det också påpekas att Ceta-avtalet inte innehåller någon internationell skiljedom. I stället kommer en ny domstol (förutsatt att avtalet blir av) under kontroll av Kanada och EU inrättas, sannolikt som en konsekvens av den missriktade ilskan som riktats mot systemet med skiljedomsförfarande. Om det systemet är bättre eller sämre återstår att se. Björk för därmed en kamp mot väderkvarnar. Mediernas svårighet att rapportera korrekt gör inte saken bättre.”

 

2016-10-19

Martin Gelin i DN skriver om valet i USA och påpekar att presidentkandidaterna är mer negativa till frihandel än väljarna:

”Hon (Hillary Clinton) sätter sig även emot en detalj där TPP förväntas göra det lättare för Kina att kalla sina bilar ”tillverkade i USA”, även om merparten av själva tillverkningsprocessen ägt rum i Kina. Det är frågor som är populära i det så kallade rostbältet av gamla fabriksstäder i delstater som Ohio, Michigan och Pennsylvania, där många hoppas på en återväxt av fabriksjobb. Det råkar förstås också vara just dessa delstater som avgör presidentvalet.

Frihandelns motståndare har därmed oproportionerligt stor politisk makt, då de är överrepresenterade i så kallade ”swing states”.

Överlag är frihandel fortfarande populärt bland amerikanska väljare. En undersökning av Pew Research i augusti visade att 50 procent av amerikanerna säger att frihandel har ”varit bra för USA”, medan 42 procent sade att den inte varit bra. 40 procent var positiva till TPP, medan 35 procent var negativa.

Om Clinton vinner valet är det möjligt att hon kommer att låta mer frihandelsvänlig nästa år.”

 

2016-10-16

DI intervjuar handelsminister Ann Linde om regeringens exportsatsningar:

”När Ann Linde tillträdde vid regeringsombildningen i maj sa hon till Di att frihandelsavtalet mellan EU och USA, TTIP, blir en av hennes prioriterade frågor.

Ambitionen var att avsluta förhandlingarna innan president Barack Obama lämnar över stafettpinnen. Nu gör Ann Linde bedömningen att så inte blir fallet.

”Av tonläget i den amerikanska debatten att döma så tror jag att det kommer att dröja ett tag innan samtalen återupptas.”

Vad betyder det att vi inte får ett frihandelsavtal med USA?
”Bara Volvo skulle tjäna 1 miljard per år med ett fullt utvecklat TTIP. Bara den siffran visar att ett sådant avtal vore ovärderligt.”

Att handelsfrågor ofta utvecklas till politiska långbänkar kommer inte som en överraskning för Ann Linde. Nyligen träffade hon Norges handelsminister för att diskutera hur man kan göra det enklare för svenska företag att sälja till vårt största exportland.

”Norge är tillsammans med Tyskland vårt största exportland, men är ändå ett av de länder som svenska företag tycker att det är krångligast att exportera till eftersom det har kvar tullar på vissa varor. När jag arbetade med Mats Hellström så satt vi med den norska handelsministern och pratade om exakt samma frågor som jag nu gör som minister. Det har inte blivit bättre på 20 år. Det här är verkligen jättesvåra frågor.””

 

 

 

Skriv vad tycker:

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Stäng posten Läs nästa post
What protection teaches us, is to do to ourselves in time of peace what enemies seek to do to us in time of war.
Henry George
Vad säger du Willis, jag trodde aldrig att vår politik skulle bli populär igen!

Chefsförhandlare: TPP bra för USA:s jordbrukare

Wall Street Journal har en intressant intervju med Darci Vetter som är USA:s chefsförhandlare på jordbruksområdet. Hon menar att TPP-avtalet är extremt bra för USA:s jordbrukare och livsmedelssektor, men att det har kommit lite i skymundan. "I think ...

Chefsförhandlare: TPP bra för USA:s jordbrukare

Wall Street Journal har en intressant intervju med Darci Vetter som är USA:s chefsförhandlare på jordbruksområdet.

Hon menar att TPP-avtalet är extremt bra för USA:s jordbrukare och livsmedelssektor, men att det har kommit lite i skymundan.

”I think TPP really provides an opportunity for U.S. agriculture to access some very high-income, high-value markets, but also to get a foothold into emerging economies in Southeast Asia through Vietnam and Malaysia. Vietnam and Malaysia right now buy our feed grains, skim-milk powder and basic commodities. But as their populations grow and more people enter the middle class, we see a huge opportunity to send them more protein, fresh fruits and vegetables.”

Vetter är en av dem som just nu kämpar i motvind för att TPP-avtalet skall godkännas av kongressen under perioden mellan valet och bytet av administration (lame duck session). Under den tiden brukar det gå att få igenom obekväma beslut. Politikerna i senaten och kongressen skall antingen sluta eller har blivit omvalda och har goda förhoppningar att vad de gör glöms bort under de två år som går till nästa val (alla i representanthuset och 22 av de 100 i senaten väljs om 2018).

Men chanserna är små. Just nu är protektionismen stark. Även många republikaner vacklar.

Och blir Trump president kollapsar allt i handelskrig i vilket fall som helst om han gör vad han lovar.

Men Vetter som är uppväxt på lantgård har ändå visst hopp.

I’m an eternal optimist. And there is in fact a narrow window to be able to approve TPP in the lame-duck session. And agriculture is really critical in that fight.

I grew up listening to price reports every morning about whether pork-belly futures were up or down, and what the price of wheat and corn was. But in that same report every morning, U.S. farmers and ranchers hear about whether there’s a drought in Brazil or too much rain in Russia. They firmly understand that they are competing in a global commodity market. So I think there’s a real opportunity to continue to build the support and momentum, and there is time to get this done.”

Detta är en viktig poäng. Mycket av de protektionistiska argumenten bygger på en outtalad premiss. Nämligen att företag i ett land har större delen av sin marknad hemmavid. I USA stämmer detta i viss mån, men det blir allt mindre sant. Framför allt gäller det de företag som har de mest avancerade produkterna och därmed bästa jobben. I den kategorin ligger idag jordbruk och livsmedelsindustri.

För Sverige och andra mindre länder stämmer det dessutom inte alls att hemmamarknaden är avgörande. Svenska företag har ofta den absoluta lejonparten av sina kunder och leverantörer i andra länder. Just nu står Sverige inför risken att handelsförbindelserna försämras radikalt med både Storbritannien och USA som är två av våra viktigaste marknader. För ett par år sedan kunde lite hobbyprotektionism från miljöpartiet och socialdemokraternas vänsterflygel uppfattas som lite charmigt ålderdomlig. I dag är den mindre oskyldig eftersom populister till både höger och vänster driver isolationistiska, nationalistiska och protektionistiska agendor.

Om EU idag sviker frihandel och öppenhet genom att inte klara av att få igenom CETA-avtalet och ro TTIP i land, och USA till sist inte lyckas få politiskt stöd för TPP-avtalet som dess egen regering har drivit på för att skapa, är slutsatsen att demokratier inte förmår fatta stora och långsiktiga beslut. Och, som en konsekvens av detta, inte är pålitliga samarbetspartners.

 

 

 

 

 

 

Skriv vad tycker:

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Stäng posten Läs nästa post
5,3 % Andelen läkemedel av svensk export
Får kalla handen av sossarna? Hanna Tetteh, Ghanas utrikeshandelsminister. Foto: Mervyn Marie / Seychelles News Agency

Obegripligt handelsmotstånd från vänstern i EU — och ibland EPP

Christofer Fjellner (m) är en av de absolut bästa EU-parlamentarikerna när det gäller handel. Hans blogg är mycket intressant för allt som intresserar sig för handelsfrågor, EU-politik och det ibland bisarra spelet bakom kulisserna. Dessutom är den väls...

Obegripligt handelsmotstånd från vänstern i EU — och ibland EPP

Christofer Fjellner (m) är en av de absolut bästa EU-parlamentarikerna när det gäller handel.

Hans blogg är mycket intressant för allt som intresserar sig för handelsfrågor, EU-politik och det ibland bisarra spelet bakom kulisserna. Dessutom är den välskriven och rolig.

Han har på senare tid skrivit ett par bloggposter som handlar om EU-parlamentarikers negativa inställning till frihandel mot utvecklingsländer. Tyvärr förekommer den även bland moderaternas partikamrater i EPP.  Men vanligast och starkast är de bland socialdemokrater och miljöpartister.  De är i allmänhet negativa till frihandel, ofta med argument som snarast kan beskrivas som nyimperialism. De säger att frihandelsavtalen inte är bra för utvecklingsländerna trots att dessa länders regeringar — ibland demokratiskt valda — själva vill ha avtalen. Man talar helt enkelt om för afrikanerna att de inte vet sitt eget bästa.

Förra veckan trädde glädjande nog det stora frihandelsavtalet med en rad länder i södra Afrika i kraft. Men enligt Fjellner var det hårt motarbetat i EU-parlamentet:

”Under mina tolv år i Europaparlamentets handelsutskott har jag aldrig träffat någon som kallar sig för protektionist. Men jag har hört mina kollegor kräva att något ska bli skyddat gång efter gång. Nu är det spanska och italienska kollegor främst från den socialdemokratiska gruppen men till och med några från min egen borgerliga partigrupp som har problem med en liten teknisk förändring av reglerna för apelsinimport från Sydafrika. Men om vi hela tiden lyssnar på dessa rop från särintressen förlorar vi alla i längden i form av uteblivna jobbtillfällen och högre priser för konsumenter och importerande företag.

Men den globaliseringshatande vänstern är ännu värre än apelsinprotektionisterna. Med deras nyimperialistiska argument röstar de så gott som alltid mot att sänka EU:s tullmurar mot världens fattiga och de kommer med all sannolikhet göra det även imorgon. Frihandel är det bästa sättet att bekämpa fattigdom. Det visar historien med all tydlighet och det måste vägleda vår handelspolitik.”

Det avtalet gick som sagt igenom.

Men nu handlar striden om ett annat avtal:

”EU har utan tvekan världens bästa handelsregler för världens fattigaste och minst utvecklade länder. De får sälja allt de producerar förutom vapen helt utan tullar och kvoter till Europa. Men när länderna kommer över gränsen om ett BNI per capita om 1 242 amerikanska dollar hamnar de i en ny kategori och möter EU:s fulla tullmur. För att göra något åt detta problem har EU jobbat med ekonomiska partnerskapsavtal (EPA) med tre regioner i Afrika, där alla länder kan fortsätta slippa tullar när de exporterar till EU. Tyvärr går arbetet med att få klart avtalet med västra Afrika långsamt och därför har Ghana bett om ett så kallat interim-EPA så att de ska slippa betala tullar tills alla västafrikanska länder är med på tåget.”

Knappt 10 000 kronor per capita är alltså gränsen. Bättre än så får inte afrikaner ha det innan de skall straffas med tullar och kvoter.

Fjellner skriver:

”För mig är det självklart att om Ghana ber om att få använda sig av bryggavtalet tills vidare så ska de få göra det. Som ansvarig för EU:s handelsrelationer med västra Afrika i Europaparlamentet var det därför en självklarhet att i veckan föreslå att vi ratficierar avtalet med Ghana. Det har Ghanas demokratiskt valda parlament redan gjort. Med mig under dagens diskussion i utskottet fanns Ghanas utrikesminister Hanna Tetteh som också bad oss ratificera avtalet. Men handelsutskottets sossar ville annorlunda. Trots att en demokratisk vald utrikesminister förklarade varför de behöver avtalet satt de socialdemokratiska ledamöterna och förklarade varför det vore bäst för Ghana att behöva möta EU:s fulla tullmur.

Det är rent ut sagt stötande. Ofta sitter det protektionister i handelsutskottet och förklarar varför frihandeln skulle skada bönder eller arbetare i sitt land. Det är ett tråkigt perspektiv men att ta sig tolkningsföreträde över demokratiskt valda företrädare i gamla kolonier och berätta för dem att de vet vilken handelspolitik de behöver är klart värre. Jag har bara ett ord för att beskriva detta: nyimperialism.”

Protektionismen inom EU är helt irrationell. Den riktar sig både mot avtal med Kanada och USA där problemet knappast är låglöneimport, social dumping eller valutamanipulationer och mot utvecklingsländer vars exportindustri ändå inte kommer att hota EU:s industristruktur på decennier.

Och fullständigt entydig erfarenhet säger att frihandel är bra för alla parter. Den leder alltid till ökad tillväxt, lägre konsumentpriser och större frihet.

 

 

 

 

 

 

Skriv vad tycker:

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Stäng posten Läs nästa post
3 % Andelen personbilar av svensk export
Förhandlingarna mellan USA och EU är delvis hemliga. Men det är alla förhandlingar. Från de svenska regeringsförhandlingarna över avtalsrörelsen till minska kommunbudget. Det verkar aldrig ha bekymrat Jens Holm.

Jens Holm ställer krav på öppenhet kring TTIP — men annars är han nöjd med sekretess

Vänsterpartisten Jens Holm är upprörd över att han inte får tillgång till dokument från TTIP-förhandlingarna från svenska UD. Utan att vara expert på offentlighetsprincipen kan man nog uppfatta att det är rimligt att andra staters dokument inte omfat...

Jens Holm ställer krav på öppenhet kring TTIP — men annars är han nöjd med sekretess

Vänsterpartisten Jens Holm är upprörd över att han inte får tillgång till dokument från TTIP-förhandlingarna från svenska UD. Utan att vara expert på offentlighetsprincipen kan man nog uppfatta att det är rimligt att andra staters dokument inte omfattas av den. Förhandlingarna förs inte av svenska staten utan av kommissionen (om EU är en stat spelar mindre roll, EU är i vilket fall inte svenska staten).

Holm har interpellerat statsrådet Ann Linde i frågan:

”UD hänvisar mig i stället till det så kallade läsrummet i Bryssel. Jag noterar att EU- och handelsministern är inne på samma linje. Ann Linde sade följande till Europaportalen den 4 oktober 2016: Jag vill understryka att både svenska europarlamentariker och svenska riksdagsledamöter har tillgång till dokument under förhandlingarnas gång i Bryssel. Att svenska riksdagsledamöter hänvisas till ett annat land för att ta del av dokument som är relevanta för ens uppdrag tycker jag är anmärkningsvärt och under all kritik.

Det här visar att när det kommer till kritan är förhandlingarna kring det transatlantiska handels- och investeringsavtalet lika präglade av hemlighetsmakeri som andra avtal. Men det som är nytt i denna förhandlingsomgång är att vi nu också har en regering som inte står upp för öppenheten utan hänvisar svenska riksdagsledamöter till Belgien. Från ett demokratiskt perspektiv lämnar det mycket övrigt att önska. Jag hoppas att den svenska regeringen avser att ändra sin hållning i denna fråga.”

För det första är detta ingen nyhet. Man har aldrig kunna begära ut sekretessbelagda förhandlingsdokument från EU:s handelsförhandlingar från svenska departement med stöd av den svenska offentlighetsprincipen. Svenska staten kan bara lämna ut sina egna handlingar. Inte andras.

För det andra vet Holm egentligen redan skälet: ”… är förhandlingarna kring det transatlantiska handels- och investeringsavtalet lika präglade av hemlighetsmakeri som andra avtal.”

Ja, alla förhandlingar sker under någon form av sekretess. Det gäller avtalsförhandlingar på arbetsmarknaden, regeringsförhandlingar, budgetförhandlingar i minsta kommun och alla andra förhandlingar utom möjligen de allra mest formaliserade.  Svenska riksdagsledamöter har inte ens tillgång till allt material på departementen eller insyn i alla beredningsprocesser.

Och detta beror på att förhandlingar inte kan vara helt öppna. I alla samhällen i alla tider har man gjort överenskommelser mellan grupper med olika intressen genom att utse ett litet antal omdömesgilla personer, låta dessa dra sig tillbaka och komma fram till en kompromiss som sedan accepteras — givet att den inte förefaller helt orimlig. Det finns en tyst överenskommelse att förhandlarna får ett mandat, men att de måste vårda mandatet. Förhandlarna gör inte överenskommelsen, de bara föreslår den.

Holms krav att just TTIP-förhandlingarna borde vara totalt öppna för alla hela tiden är orimligt. Han kan inte ställa krav på att alltid få veta allt om allt ens från den regering han stödjer i Riksdagen.

Demokratin i processen sitter i att det dels är demokratiskt beslutat att man skall förhandla fram ett avtal, att det finns ett demokratiskt beslutat mål för förhandlingarna och att det färdiga avtalet offentliggörs, debatteras öppet och beslutas eller avslås demokratiskt. Exakt som vilka budgetar, lagförslag eller andra överenskommelser som helst.

Man kan nog anta att Jens Holm förstår detta. Alla med politisk erfarenhet vet att beslutsprocesser ofta har en inslag av sekretess antingen genom mer vardagligt ”korridorsnack”, formellt utsedda förhandlingsdelegationer eller till och med en informell mix av båda. Det öppna demokratiska beslutet har karaktären av att en kompromiss ingen riktigt gillar röstas igenom eftersom ingen tycker tillräckligt illa om den för att sätta sig på tvären.

Vad han är ute efter är att åstadkomma mer av det som är stapelvaran i TTIP-motståndarnas arsenal vare sig de kommer från vänstern eller den nationalistiska högern. De kan inte argumentera i sak. Istället försöker de misstänkliggöra EU:s institutioner och den demokratiska processen.

 

Skriv vad tycker:

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Stäng posten Läs nästa post
6,2 % Andelen livsmedel av svensk export

Frihandel i media vecka 41

2016-10-12 John R Kasich, republikansk guvernör i Ohio, skriver i Washington Post att TPP-avtalet är nödvändigt om USA vill behålla sin plats som ledare i Stillahavasregionen: "Does the United States still have the ability — or the will — to be the u...

Frihandel i media vecka 41

2016-10-12

John R Kasich, republikansk guvernör i Ohio, skriver i Washington Post att TPP-avtalet är nödvändigt om USA vill behålla sin plats som ledare i Stillahavasregionen:

”Does the United States still have the ability — or the will — to be the undisputed global leader, a role it has held since World War II? It’s a question to be answered soon by members of Congress as they approve or reject an initiative to give the United States expanded access to 11 countries that represent more than a quarter of the world’s trade, while leveling the playing field for U.S. workers and businesses.

How they vote on the Trans-Pacific Partnership (TPP) trade agreement will affect the course of the United States’ security, prosperity and global influence for the rest of the 21st century and determine whether we advance or retreat from our leadership role at a time of worldwide turmoil and uncertainty.

For me, the only common-sense direction is forward, because trade is the foundation of peace. Not only will the TPP promote peace and stability in the Asia-Pacific region, but also it will help maintain the United States’ essential strength in that hemisphere at a time of increased Chinese and Russian assertiveness.

Since World War II, the United States has maintained its global leadership by building alliances that helped us fulfill our most important responsibility — protecting Americans militarily and economically — and then sharing those responsibilities and protections with our allied democracies. “Leader of the Free World” was more than a motto we proudly wore in the Cold War and beyond; it was our pledge to the world’s democracies and repressed peoples alike that the United States would never let them down.

That’s why congressional approval of the TPP agreement is so essential to the United States’ continued leadership across the world, as well as to its security at home.”

2016-10-09

Johanna Nylander i  Ystads Allehanda skriver om farorna med protektionismen: 

”Att från politiskt håll vilja främja inhemska producenter med särskilda regler och försvåra handel med andra länder är tyvärr idéer som fått fäste i flera västländer. I stället för att säkra att marknaden är öppen för alla med klara spelregler, blandar sig länder i allt från jordbruksfrågor till bilproduktion och särbehandlar egna industrier. Det är kortsiktiga lösningar som kan gynna enskilda bolag, men som ger dyrare produkter och tjänster för den inhemska befolkningen samtidigt som bolagen blir beroende av subventioner.

Frihandel leder till välstånd. Fattigare länder har genom hela historien klättrat på den ekonomiska skalan tack vare att man har kunnat handla med andra. Frihandel är så klart bra för exporterande företag, men framför allt gynnar det konsumenter. Det är när länder isolerar sig som livsmedel tar slut, förnödenheter blir ohållbart dyra och då svarta parallellmarknader växer fram. Eller när Östersjön fiskas ut istället för att man importerar fisk från hållbarare vatten. Att inte kunna köpa varor från andra länder, vare sig det handlar om grönsaker i matbutiken eller privathandel från nätbutiker, saktar ner utvecklingen och gör nationer till lite mer isolerade platser.

Det må vara lätt att se de kortsiktiga vinster som tullar och handelshinder kan ge till inhemska bolag. Men handel länder och människor emellan borde uppmuntras, inte motarbetas. Det gynnar välståndet i längden.”

2016-10-08

”SD och MP:s kamp mot frihandel drabbar fattiga” skriver europaparlamentariken (m) Christofer Fjellner i GP: 

”Både Miljöpartiet och Sverigedemokraterna röstade nyligen för att chockhöja tullar mot länder som Namibia, Swaziland och Botswana. De tycker uppenbarligen att det är rimligt för dessa länder att möta EU:s hela tullmur den 1 december. Det hade varit ett hårt slag mot utvecklingen i länder som sakta men säkert tar steg från fattigdom till välstånd.

Det är sex fattiga länder i södra Afrika som gått samman för att teckna ett ekonomiskt partnerskapsavtal med EU. Det handlar om Namibia, Swaziland, Botswana, Sydafrika, Lesotho och Mocambique.

Det ekonomiska partnerskapsavtalet innebär att EU sänker tullar, de sänker tullarna mot varandra men kan behålla höga tullar mot EU i känsliga sektorer.

(—)

Sverigedemokraterna kallar ofta flyktingar från Afrika för ekonomiska flyktingar och menar att Sverige inte ska ta emot dem. I stället ska vi hjälpa dem på plats och skapa bättre förutsättningar för dem att stanna kvar i sina hemländer. Men varje gång SD får en chans att göra det, att göra något för att minska flyktingströmmarna till Europa, väljer de att låta bli. I stället gör de tvärtom och röstar för att öka flyktingströmmarna.

Miljöpartiet valde att ansluta sig till de globaliseringsmotståndare som sätter sig över Afrikas fattiga. De tror sig veta bättre än demokratiskt valda företrädare från de afrikanska länder som vill ha ett ekonomiskt partnerskapsavtal med Europa. Vi vet nämligen att de vill det. Alla regeringar för de sex länder som omfattas av avtalet har skrivit under det och alla ländernas parlament har ratificerat det. Låt oss kalla det vad det är: nyimperialism.

(—)

Man skulle kunna tro att Miljöpartiet som regeringsparti tagit till sig en mer verklighetsbaserad syn på hållbar ekonomisk utveckling, men de väljer i stället att med en dåres envishet jobba för att behålla EU:s höga tullmur mot fattiga. Det är hög tid att Miljöpartiet på riktigt gör upp med nyimperialismen och slutar agera som om de vet bättre än demokratiskt valda representanter i Afrika om vad som är bäst för dessa fattiga länders ekonomiska framtid.”

Skriv vad tycker:

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Stäng posten Läs nästa post
1,1 % Oceanien och Antarktis andel av Sveriges export
With a little help from my friends...

När Reagan räddade Harley-Davidson

När det gäller protektionism brukar många ha hört om de lika lustiga som absurda motorcykeltullarna i USA på 80-talet. Historien är faktiskt sann. I början på 80-talet hade inte bara Harley-Davidson utan hela motorcykelindustrin problem. Antalet motorcy...

När Reagan räddade Harley-Davidson

När det gäller protektionism brukar många ha hört om de lika lustiga som absurda motorcykeltullarna i USA på 80-talet.

Historien är faktiskt sann.

I början på 80-talet hade inte bara Harley-Davidson utan hela motorcykelindustrin problem. Antalet motorcyklar hade ökat sedan andra världskriget. Mellan 1965 och 1980 växte antalet registrerade motorcyklar i USA från 1,5 miljoner till 6 miljoner. Trenden i Europa var likartad.

En betydande andel av de nya motorcyklarna kom från Japan, vars motorcykelindustri hade både utvecklingskraft och framgångsrik standardisering. Den tvärställda radfyran med överliggande kamaxlar som introducerats med Hondas klassiska 750-modell blev närmast generisk. Kraftfull, behaglig och driftsäker samt — inte minst viktigt — både billig och maffig blev närmast synonymt med japanska motorcyklar.

Men inte ens japanerna hade tagit demografin med i beräkningen. Boomen hade drivits av den stora 40-talistgenerationen och på 80-talet hade de börjat stadga sig. Motorcyklarna ersattes av barnvagnar och familjebilar. På ett par år stagnerade och sen krympte efterfrågan på motorcyklar dramatiskt. Mellan 1981 och 1882 ökande antalet tunga motorcyklar i lager i USA från 108 000 till 200 000. Japanerna reagerade inte på förändringen. De fortsatte importera. 160 000 till USA 1982. De fyra stora japanska tillverkarna tog tillsammans fram 117 nya modeller 1982 och 119 nya modeller 1983.  Konsekvensen blev förstås att priserna föll.

Japanerna blev tagna på sängen, men de hade ekonomiska förutsättningar att klarar förändringen.

Värre var det för Harley-Davidson. Märket hade gått från att ha 100 procent av den amerikanska marknaden för tunga motorcyklar 1971 till kring 14 procent ett årtionde senare. Märket kördes då nästan uteslutande av brottslingar och poliser.

HD var helt enkelt nära konkurs. I september 1982 bad de USA:s kommission för utrikeshandel (ITC)  om skydd från den japanska konkurrensen. ITC utredde och kom fram till att den japanska importen verkligen var ett hot mot HD och införde en femårsplan av tullar och kvoter för att rädda företaget. Tullen på utländska motorcyklar höjdes från 4,4 procent till 49,4 procent 1994 och sänktes sen successivt tillbaka till 4,4 procent 1989. HD ansågs vara en strategiskt viktig industri.

Men ITC gjorde också något annat. Den gav kvoter för tullfri import från ett antal länder. Framför allt Västtyska tillverkare fick rätt att till USA exportera 5000 motorcyklar 1984 och successivt fler med en topp på 10 000 maskiner 1989. Andra länder fick liknande undantag.

Brittiska Triumph låg redan på intensiven när reglerna infördes och överlevde inte.

Men för BMW:s del sammanföll den amerikanska politiken med att märket lanserade sin första helt nya modell på 60 år.

BMW sålde i USA men var ett kultmärke för en liten grupp trogna kunder som körde sina maskiner i decennier. Att huvudpersonen i en av 70-talets bästsäljare Zen and the Art of Motorcycle Maintenance av Robert Pirsig  kör en BMW R60/2 är ingen tillfällighet. Men den illustrerar också BMW:s problem under 70- och 80-talen. Modellen ger kanske 30 hästkrafter vilket var typiskt för BMW på den tiden. Motoreffekt var inte prioriterat. En japan var billigare och hade oftast en motor med två eller tre gånger så mycket effekt. En BMW från slutet av 70-talet ser gammal ut idag, men man skall ha klart för sig att den luftkylda stötstångsmotorn passade bäst på museum redan då.

Just 1983 hade dock de tyska ingenjörerna tänkt färdigt och fabriken släppte en helt ny motor i en serie cyklar med närmast revolutionerande stram och modern design. Effekten låg uppåt 100 hkr och när det gällde att åka långt med höga snittfarter var de nya modellerna oslagbara. Med japanerna nedtyngda av tullar på 40 procent var de dyra BMW:n plötsligt jämförelsevis billiga och märket kunde ta en marknad utanför fanatikernas inre krets.

Så det betyder att USA:s mc-tullar bidrog till BMW:s framgångar som MC-tillverkare och att Harley-Davidson överlevde. Märket har idag expanderat utanför sina traditionella målgrupper och har blivit medelklassens favorit; enligt ryktet nästan lika vanligt som tribaltatueringar bland chefer i offentlig förvaltning.

Det sedelärande i historien är att en tillverkare med en hopplöst ålderdomlig och dålig produkt kan beställa skydd av staten. Just det här exemplet är lite gulligt. Men det kunde ju ha varit något viktigare område än motorcyklar där staten till höga samhällsekonomiska kostnader håller tillverkare under armarna.

 

 

Skriv vad tycker:

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Stäng posten Läs nästa post
16,5 % EU:s andel av världshandeln
Visa flera poster