Kina

Stål. På enklaste sätt.

Trump inleder handelskrig — radikalpacifism bästa motåtgärden

Trump startar handelskrig. Kina och EU svarar med motåtgärder. Det är dumt. Just i handelskrig är radikalpacifism den bästa principen.  Förhoppningarna om att Donald Trumps hot om tullar på stål och aluminium skulle vara mest munväder kom på skam i tor...

Trump inleder handelskrig — radikalpacifism bästa motåtgärden

Trump startar handelskrig. Kina och EU svarar med motåtgärder. Det är dumt. Just i handelskrig är radikalpacifism den bästa principen. 

Förhoppningarna om att Donald Trumps hot om tullar på stål och aluminium skulle vara mest munväder kom på skam i torsdags.

Då deklarerade han att det kommer bli tullar på 25 procent på stål och 11 procent på aluminium. Washington Post-artikel här. 

Det mest skrämmande är kanske att presidenten förefaller helt omedveten om fakta. USA:s stålindustri går bra och täcker 75 procent av USA:s behov. Dess existens är inte på något sätt hotad. Antalet anställda har förvisso minskat från kring 200 000 på 60-talet till 30 000 idag. Men det beror på att tillverkningsprocesserna idag är så mycket effektivare. Det finns förmodligen ingen tillverkande industri som inte haft motsvarande utveckling. Den som idag besöker en industri slås av att det är tyst, rent och framför allt folktomt.

I gengäld finns det i dag många fler produktkategorier och olika typer av varor. Specialiseringen är högre. Tjänstemarknaden har ökat enormt. På 60-talet fanns det ett kondis och en korvkiosk vid torget. I dag finns det tio fik och snabbmatsställen vid samma torg. Det gäller inte minst i USA. Antalet jobb har ökat. Antalet tunga industrijobb har minskat.

Tullarna drabbar inte bara Kina som står för bara 7 procent av USA:s stålimport. De drabbar också EU (knappast en låglönamarknad) och Kanada. Det sistnämnda gör tullarna extra bisarra då USA:s stålindustri har anläggningar på båda sidor om gränsen, Kanada är en så nära allierade att dess industri räknas in i USA strategiska industribas.

De nya tullarna är inte ett resultat av effektiv lobbying från industrin. De allra flesta är eniga om att de jobb i stål- och aluminiumindustrin som eventuellt kan räddas eller komma till förloras med råge inom andra delar av industrin. Man kan säga att stål är en insatsvara och ju högre upp i värdekedjan man kommer, desto fler personer är anställda. Högre priser på stål skyddar en industri med få anställda, medan de drabbar exempelvis tillverkare av vitvaror och bilar som har många anställda. George Bushs ståtullar 2002 kostade 200 000 jobb innan de hastigt togs bort efter bara något år.

Nästa vecka kommer detaljerna i förslaget. Också det en märklig ordning. Trump annonserar en aggressiv och komplex politisk åtgärd, men utan att ha ett färdigt förslag att presentera.

Så nu blir det alltså handelskrig. Kina kommer omedelbart att slå tillbaka på jordbruksområdet, och EU har annonserat motåtgärder. Det är i båda fallen lika dumt som Trumps inledande åtgärd. Man försöker straffa USA genom att göra livet dyrare och sämre för sina egna medborgare. Men samtidigt är det förmodligen oundvikligt och framför allt är det Trump som är ansvarig. Det är han som börjar. Och många politiker är mer än glada att kunna slå till med protektionism samtidigt som de skyller på Trump. Men just i handelskrig är en radikalpacifistisk hållning det enda rätta.

EU:s industri borde istället inrikta sig på att sälja på de marknader där amerikanska aktörer kommer få det svårt genom att ståltullarna tvingar dem att höja priserna.

 

Skriv vad tycker:

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Stäng posten Läs nästa post
Durra. Dock inte amerikansk.

Inget rent spel från Kina — men vad går att göra åt det?

Kina är inte ett land som andra i handelssammanhang. Företag och stat är intimt sammanvävda och det saknas transparens i alla led. Mycket talar också för att Kinas ledarskap har en revanschistisk inställning och vill öka Kinas makt på alla områden. Handelspo...

Inget rent spel från Kina — men vad går att göra åt det?

Kina är inte ett land som andra i handelssammanhang. Företag och stat är intimt sammanvävda och det saknas transparens i alla led. Mycket talar också för att Kinas ledarskap har en revanschistisk inställning och vill öka Kinas makt på alla områden. Handelspolitiken är ett av verktygen. Men vilka motåtgärder som kan användas är inte självklart. Få hot biter på en elit som är hotad av något.

Moderatledaren Ulf Kristersson varnar i DI för naivitet när det gäller frihandel med Kina.

”Jag tycker det är problematiskt att vi accepterar vissa spelregler när det gäller Kina, som vi aldrig skulle acceptera när det gäller andra länder”, säger Ulf Kristersson.

”Den ömsesidighet som borde gälla i internationell handel och internationella affärsrelationer gäller inte när vi pratar om Kina. I längden är det en problematisk utveckling.”

Han vill inte kommentera Geelys köpräd i AB Volvo och Daimler specifikt, men efterlyser ett nyktrare svenskt förhållningssätt till ”Kinas maktambitioner”.

”Jag tycker inte att vi ska tillhöra de länder som nästan systematiskt säger att här finns inga problem över huvud taget, för så uppfattar jag den svenska hållningen just nu. Vi ska se det mer för vad det är”, säger han.

”Det är en sak när transparenta företag i länder som är bundna av internationella ömsesidiga villkor tävlar med varandra i en sund global konkurrens. Det är inte självklart samma sak när det gäller företag som vi inte vet särskilt mycket om, som inte är transparenta och som av allt att döma har mycket stark politisk uppbackning från det kinesiska kommunistpartiet.”

Kristersson har i allt väsentligt rätt. Det finns inget sådant som företag oberoende av staten i Kina. Ingenting i Kina är oberoende av staten och kommunistpartiet. Den som motsätter sig staten blir trakasserad, fängslad eller i värsta fall avrättad.

Men det är viktigt att se att det finns en rad olika delproblem som måste hanteras på olika sätt.

För det första handlar det om kinesiska uppköp och investeringar i Sverige eller inom EU. Där är det förstås rimligt att vara skeptisk till köp av exempelvis hamnar, infrastruktur med karaktären av tekniska monopol eller försvarsindustri.  Att förlora kontrollen över teknologi som är strategiskt viktig och som kanske är framtagen genom offentlig finansiering är direkt dumt.

För det andra problemet med att företag från EU som investerar i Kina tvingas samarbeta med kinesiska företag eller på annat sätt ställs under stor kinesisk insyn. I många fall är förutsättningen för investeringar i Kina att företag delar med sig av teknologi.

Och för det tredje problemet med priskonkurrens när kineserna exporterar produkter som på ena eller andra sättet är subventionerade.

Det är egentligen bara det förstnämnda problemet som är hanterbart. Visserligen är det ett ingrepp i äganderätten att aktieägare i ett företag inte få sälja till vem de vill och få bästa pris. Men det går rimligen att hantera och större företagsaffärer är ändå ofta beroende av tillstånd från olika myndigheter.

Det andra problemet, med hårda krav för att etablera sig i Kina är mer svårhanterat. Att hindra entreprenörer från att försöka etablera sig i Kina och styra vilka villkor de kinesiska myndigheterna ställer är förstås närmast omöjligt.

Det tredje problemet, att den kinesiska exporten är dumpad (om den nu är det), kan hanteras med tullar. Problemet med det är att kineserna slår tillbaka.

Exempelvis drabbas nu USA:s bönder av att Trump aviserar antidumpningstullar när det gäller stål och aluminium från Kina. Kineserna svarar med samma mynt, men mot sin import av durra och soyabönor från USA. Kina köper 80 procent av durran och över 30 procent av sojabönorna. Att tappa delar av den marknaden är förstås smärtsamt. Kina kommer dessutom börja köpa av andra leverantörer vilket gör det svårt att återta förlorade marknadsandelar den dag handelskriget tar slut.

Men det är förstås inte bara Kina som slår tillbaka när USA handelskrigar. Krånglet med NAFTA har fått Mexiko att se sig om efter nya leverantörer av korn. Ökningen av importen från Brasilien mellan 2016 och 2017 var 970 procent.

Slutsatsen är att även om Ulf Kristersson har rätt i att man inte får ha en naiv syn på Kina är det inte självklart vilka åtgärder som kan användas. Ett problem med Kina är förstås den hårda kontrollen och frånvaron av demokrati. Det finns ytterst få hot som biter på en elit som sällan själva drabbas ekonomiskt och inte kan röstas bort.

Mer läsning på temat: Intressant artikel om Kinas investeringar i Kvartal av Kristina Sandklef.

 

 

 

Skriv vad tycker:

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Stäng posten Läs nästa post
3 % Andelen personbilar av svensk export
Trudeau. Nu åter från Kina.

Kanadas Trudeau i Kina — ingen odelad succé

Kanadas premiärminister Justin Trudeau har varit i Kina i veckan. Ett av målen var att komma överens om att inleda förhandlingar om ett frihandelsavtal mellan Kanada och Kina. Men enligt kanadensiska The Star gick det ingenting vidare: "GUANGZHOU, CHIN...

Kanadas Trudeau i Kina — ingen odelad succé

Kanadas premiärminister Justin Trudeau har varit i Kina i veckan. Ett av målen var att komma överens om att inleda förhandlingar om ett frihandelsavtal mellan Kanada och Kina.

Men enligt kanadensiska The Star gick det ingenting vidare:

GUANGZHOU, CHINA—As Justin Trudeau woke up on his last day in China, there was no outward sign his delegation was any closer to sparking trade negotiations with the economic powerhouse than before they came.

Canada’s halting effort to become the first Group of Seven country to pursue a trade deal with China has been the overarching theme of the prime minister’s four-day trip here.

But despite landing a smattering of side-agreements to combat climate change, discuss deeper access to the Chinese market for Canadian grain producers and promote two-way tourism, Trudeau’s voyage across the Pacific has so far failed to produce the agreement to launch the trade talks that both countries count high on their bilateral wish list.”

Anledningen är att Kanada i bästa fall är en medelstor ekonomi. Inte ens när Trump spelar bort USA: s strategiska övertag på handelsområdet är Kanada tillräckligt lockande för det stora arbete och de eftergifter som krävs för att få ett frihandelsavtal till stånd. Kineserna har säkert även observerat att det finns en politisk motstånd i Kanada mot ett avtal med Kina. Dels för att Kina är en diktatur med mycket hårt förtryck på programmet, men också för att Kina inte är den kämpe för frihandel som landets ledare gärna vill påskina. Det är inte heller någon hemlighet att Kina subventionera sin industri och att gränserna mellan privat och statligt företagande är otydliga. Företag som vill etablera sig i Kina tvingas ofta till samarbeten med tuffa villkor och förväntas dela med sig av viktiga kunskaper till sina kinesiska partners. 

Kanada är också inblandat i förhandlingar om NAFTA och TPP. Att öppna en ytterligare front är inte lockande. Risken är stor att förhandlingsprocesser stör varandra.

Men Trudeaus resa till Kina var inte helt bortkastad. Colin Robertson, tidigare diplomat, är milt positiv i The Globe and Mail:

”Prime Minister Justin Trudeau’s China trip may not have netted the expected free-trade talks, but Canadians should be satisfied on several fronts.

First, the institutional framework is strengthened.

Critics discount this as more bureaucratic jibber-jabber, but in China – as business has painfully learned – it’s the mandarins who make things happen. Last year the prime ministers of Canada and China initiated regular annual meetings. Now, there will be regular meetings of ministers of the environment and energy.

Second, there will be more trade.

Sales of uranium (good for Saskatchewan) and beef and pork (good for Western Canada) will be expedited. Premier Kathleen Wynne has just returned with $1.9-billion in deals that will generate an estimated 2,100 jobs in Ontario.

A crosswalk between climate and clean energy has been created. This should work to Canada’s advantage both commercially as well as in research and development, given the Chinese lead in innovation in renewable energies, especially solar.

Third, the people-to-people exchanges are significantly enhanced.

Chinese tourism – more than half a million visitors last year – has taken off. It’s growing annually at double-digits. More direct flights to Calgary and Montreal, as well as Toronto and Vancouver, are coming from 11 Chinese cities, and we are opening seven additional visa centres. During a visit to Beijing last month, Immigration Minister Ahmed Hussen declared we could ”easily double or triple or quadruple the numbers.” China has designated Canada as the preferred travel location for 2018.

Where once it was the Japanese who skied Banff and Whistler, it will now be wealthy Chinese. Hoteliers had better be sure there is a kettle stocked with Chinese teas in every room and that their feng shui is right.”

 

 

Stäng posten Läs nästa post
1,1 % Oceanien och Antarktis andel av Sveriges export

Trump i Kina…

USA:s president Donald Trump har varit i Kina och bland annat talat om handel. Hans mest uppmärksammade uttalande var att han inte klandrar Kina för USA:s underskott i handelsbalansen. I stället menade Trump att hans företrädare var skyldiga. Men föru...

Trump i Kina…

USA:s president Donald Trump har varit i Kina och bland annat talat om handel.

Hans mest uppmärksammade uttalande var att han inte klandrar Kina för USA:s underskott i handelsbalansen. I stället menade Trump att hans företrädare var skyldiga.

Men förutom de politiska deklarationerna gjordes affärsöverenskommelser på kring 250 miljarder dollar. Hur stor del av detta som kommer att förverkligas är en annan fråga.

Några pressröster:

Financial Times:

”Donald Trump blamed his predecessors for the US’s widening trade deficit with China, praising Xi Jinping and telling an audience in Beijing he did not “blame” Chinese leaders for “taking advantage” of Washington.

In a striking change of tone from the US president, who portrayed China as an economic bogeyman throughout last year’s election campaign, Mr Trump appeared at pains to rekindle the bonhomie that characterised the leaders’ first meeting at his Florida compound in April, a tenor that quickly deteriorated over North Korea.

Although Mr Trump has been welcomed with a state dinner and extensive pomp, Mr Trump’s personal warmth towards Mr Xi was not reciprocated, with the Chinese leader using far more restrained language in his own comments.

“It’s a very good chemistry between the two of us, believe me,” said Mr Trump. “After all, who can blame a country for being able to take advantage of another country for the benefit of its citizens. I give China great credit. In actuality, I blame past [US] administrations for allowing this out-of-control trade deficit to take place and to grow.”

Despite the personal outreach, Mr Trump still used his remarks to push Beijing to rebalance their countries’ “out-of-kilter” economic relationship and “quickly” break the impasse over North Korea’s nuclear and missile development programmes.

“Trade between China and the US has not been over recent years very fair for the US,” the US president said after a morning of meetings with his Chinese counterpart. “We must immediately address the unfair practices that drove [our trade] deficit along with barriers to market access.”

Mr Trump thanked Mr Xi for China’s efforts to restrict its trading and financial relationships with North Korea but implied Beijing could do more. “China can fix this [North Korea] problem easily and quickly,” Mr Trump told an audience of US and Chinese officials and business executives. “I know one thing about your president, if he works on it hard it will happen. There’s no doubt about it.”

Mr Xi did not respond to Mr Trump’s challenges directly, instead highlighting how successful US car companies had been in China and the number of jobs created by Chinese investors in the US. “We will never close our doors,” he said. “They will only open wider and wider.”

“Co-operation is the only viable choice,” Mr Xi said. ”

New York Times:

”BEIJING — President Trump’s $250 billion in Chinese business deals probably won’t be enough to stop a trade fight.

Mr. Trump met with his Chinese counterpart, Xi Jinping, in Beijing on Thursday, offering personal praise and qualified criticisms of China’s trade practices. China, in return, offered modest concessions on some thorny trade issues. The two sides also pointed to what they claimed were billions of dollars of deals between Chinese and American companies to show face-saving progress.

But behind the scenes, Washington and Beijing are gearing up for what may well be months of contentious relations between the world’s two largest trading partners.

After initially focusing this year on renegotiating the North American Free Trade Agreement and the United States’ free-trade pact with South Korea, Trump administration officials plan to pursue previous promises to investigate what they call Chinese theft of American intellectual property. Lawmakers also plan to intensify scrutiny of Chinese investments in sensitive areas of the American economy.

Mr. Trump hinted at coming tensions on those fronts on Thursday, saying he hoped to address “the chronic imbalance in our relationship as it pertains to trade.”

“This includes addressing China’s market access restrictions and technology transfer requirements,” he said, “which prevent American companies from being able to fairly compete within China.””

Huffington Post:

”BEIJING/SHANGHAI (Reuters) – President Donald Trump can return to the United States claiming to have snagged over $250 billion in deals from his maiden trip to Beijing. Whether those deals live up to the lofty price tag is another question altogether.

Watched by Trump and China’s President Xi Jinping at a signing ceremony in Beijing, U.S. planemaker Boeing Co, General Electric Co and chip giant Qualcomm Inc sealed lucrative multi-billion dollar deals.

“This is truly a miracle,” China’s Commerce Minister Zhong Shan said at a briefing in Beijing.

The quarter of a trillion dollar haul underscores how Trump is keen to be seen to address a trade deficit with the world’s second-largest economy that he has long railed against and called “shockingly high” on Thursday.

But U.S. businesses still have many long-standing concerns to complain about, including unfettered access to the China market, cybersecurity and the growing presence of China’s ruling Communist Party inside foreign firms.

William Zarit, chairman of the American Chamber of Commerce in China, said the deals pointed to “a strong, vibrant bilateral economic relationship” between the two countries.

“Yet we still need to focus on leveling the playing field, because U.S. companies continue to be disadvantaged doing business in China.”

U.S. tech companies like Facebook Inc and Google are mostly blocked in China. Automakers Ford Motor Co and General Motors must operate through joint ventures, while Hollywood movies face a strict quota system.

″(These deals) allow Trump to portray himself as a master dealmaker while distracting from a lack of progress on structural reforms to the bilateral trade relationship,” Hugo Brennan, Asia analyst at risk consultancy Verisk Maplecroft, said in a note.

Some huge deals were announced. Among them is a 20-year $83.7 billion investment by China Energy Investment Corp in shale gas developments and chemical manufacturing projects in West Virginia, a major energy-producing state that voted heavily for Trump in the 2016 election. [

“The massive size of this energy undertaking and level of collaboration between our two countries is unprecedented,” West Virginia Secretary of Commerce H. Wood Thrasher said in a statement.”

Stäng posten Läs nästa post
6,2 % Andelen livsmedel av svensk export

Öga mot öga med verkligheten — och Xi Jinping

PG Gyllenhammar har en gång sagt om konflikter ungefär att "mellan fyra ögon tenderar folk att nyansera sig". Meningen är uppenbar. Det är lätt att vara kritiskt mot människor på avstånd, i tidningsartiklar, tal, tweets, särskilt om man kan strunta i...

Öga mot öga med verkligheten — och Xi Jinping

PG Gyllenhammar har en gång sagt om konflikter ungefär att ”mellan fyra ögon tenderar folk att nyansera sig”.

Meningen är uppenbar. Det är lätt att vara kritiskt mot människor på avstånd, i tidningsartiklar, tal, tweets, särskilt om man kan strunta i vad de egentligen gör eller har sagt, men betydligt svårare när man måste direkt konfronteras med personen ifråga och inte längre kan ljuga ohämmat.

Det är ungefär det läget USA:s president Donald Trump har hamnat i när han blivit president och särskilt i relation till Kina. Trumps angrepp på på Kina när det gäller handel har varit extremt aggressiva och varit i huvudsak byggda på (medvetna?) missuppfattningar. Det finns en del skäl att vara kritisk mot Kina när det gäller hur landet hanterar sina internationella handelsrelationer och dess ointresse för miljö, arbetsförhållanden, intellektuella rättigheter och lite annat. Men Trumps uppfattning att USA:s handelsbalansunderskott mot Kina i huvudsak beror på aggressiv handelspolitik är förstås grovt överdriven.

Med andra ord resulterade mötet i slutet av förra veckan (Nyhetsartikel i WSJ) mellan Donald Trump och Kinas president Xi Jinping inte i att Trump deklarerade handelskrig, utan i en överenskommelse att inleda hundra dagar av samtal för att reda ut eventuella motsättningar. Möjligen är det inte en slump att det är ungefär den tid som den  av Vita Huset nyligen tillsatta utredningen  fått på sig att bli färdig. Kanske är det inte heller en slump att man om 100 dagar har kommit till slutet av  i sommaren. Även om USA inte som i Sverige totalstänger all mänsklig verksamhet under sommarmånaderna är det ett utmärkt tillfälle att presentera ett antal mindre sensationella slutsatser och åtgärder.

Risken är nämligen betydande att såväl samtal som utredning kommer fram till just detta, att det inte krävs några mer sensationella åtgärder.

En positiv sak med samtalen mellan de två länderna är dock att man var positiv till att förhandla fram ett nytt bilateralt investeringsavtal. Idag är villkoren för amerikanska direktinvesteringar i Kina ganska svajiga och ofta kräver kineserna långtgående samarbeten och tekniköverföring. Kina har också brister som rättsstat och inte minst en rätt avslappnad attityd till skydd för intellektuella rättigheter. Kan Trumpadministrationen få till ett investeringsavtal med Kina med förbättringar på de områdena är det en viktig framgång.

Det förtjänar att upprepas att i stort sett alla förbättringar av handelsavtal som Trumpadministrationen nu efterfrågar fanns i TPP-avtalet. Visserligen skulle inte Kina ha varit med i TPP, men det är ostridigt att det vore enklare att få Kina att anpassa sig till en ordning som i stort sett alla länder i närområdet redan var en del av. Nu kommer USA vara tvunget att bygga upp TPP, ett land i taget, med små variationer om Trumps idé om bilaterala avtal skall kunna förverkligas.

Samtidigt ökar hoppet nu att Trump inte kommer att ställa till med det handelskrig många oroade sig för. Skälet är förstås inte främst att Trump tvingats sitta öga mot öga med Xi Jinping, utan att han också kommit öga mot öga med verkligheten. Och även mer rutinerade politiker än Donald Trump (sådana finns det många av) har upptäckt att det är den absolut svåraste motståndaren.

Stäng posten Läs nästa post
What protection teaches us, is to do to ourselves in time of peace what enemies seek to do to us in time of war.
Henry George

Man får hoppas att de nya däcksarbetarna i alla fall hade det trevligt på jobbet…

När Obama skapade jobb med hjälp av tullar kostade varje jobb 900 000 dollar.  Citatet nedan är från en protektionistisk president. Men det kommer inte från Donald Trump. Det är från 2012.  Då hetta presidenten Barack Obama. Han ville skydda den ameri...

Man får hoppas att de nya däcksarbetarna i alla fall hade det trevligt på jobbet…

När Obama skapade jobb med hjälp av tullar kostade varje jobb 900 000 dollar. 

Citatet nedan är från en protektionistisk president. Men det kommer inte från Donald Trump.

Det är från 2012.  Då hetta presidenten Barack Obama. Han ville skydda den amerikanska däcksindustrin från kineserna och saftade på med höga tullar.

”We had a tire case in which they were flooding us with cheap domestic tires — or — or cheap Chinese tires. And we put a stop to it and as a consequence saved jobs throughout America. I have to say that Governor Romney criticized me for being too tough in that tire case; said this wouldn’t be good for American workers and that it would be protectionist.

But I tell you, those workers don’t feel that way. They feel as if they had finally an administration who was going to take this issue seriously.”

Tullarna fungerade. Importen av däck från Kina minskade med 67 procent.

Och det uppstod nya jobb i den amerikanska däcksindustrin. Närmare bestämd 1200 jobb. 1200 amerikaner fick alltså förmånen att jobba med däck. Inte för att någon direkt sagt sig drömma om att göra däck, men ändå. Jobb är trots allt det viktigaste som finns…

Men det finns kroniskt cyniska och empatilösa personer som inte kan låta presidenter och däcksfabriksanställda glädjas.

Gary Clyde Hufbauer och Sean Lowry vid the Peterson Institute till exempel. De fick för sig att räkna ut hur mycket de där jobben hade kostat de amerikanska konsumenterna i form av högre priser för däck.

De 1200 jobben kostade 1,1 miljarder dollar. Varje jobb kostade 900 000 dollar. Det är alltså mellan sju och åtta miljoner svenska kronor per jobb.

Det skall jämföras med att ett jobb som skapas i USA genom federala eller delstatliga bidrag ligger på modesta 250 000 dollar.

Men det är värt att komma ihåg. Inte ens när det gäller så relativt sett lättdefinierade behov och produkter som bildäck fungerar det särskilt bra att skapa jobb genom att skydda sin egen marknad med tullar.

 

Stäng posten Läs nästa post
16,5 % EU:s andel av världshandeln
-- Se det från den ljusa sidan, Chang. På det är viset slipper vi oroa amerikanerna med vår höga produktivitet.

God morgon hr president, hur går det med handelskriget?

En viktigt del av USA:s näringsliv är utländska direktinvesteringar och USA:s största exportörer är ofta samma som de största importörerna. Trump kommer från en bransch som är nästan helt nationell, och hans chefsideolog Bannon kommer från finansmarkn...

God morgon hr president, hur går det med handelskriget?

En viktigt del av USA:s näringsliv är utländska direktinvesteringar och USA:s största exportörer är ofta samma som de största importörerna. Trump kommer från en bransch som är nästan helt nationell, och hans chefsideolog Bannon kommer från finansmarknaden. Ingen av dem har erfarenhet av modern tillverkningsindustri. Frågan är om de har klart för sig hur stort USA:s internationella beroende är?

Många försöker ställa diagnos på Trumps mentala tillstånd. Utom att det är obehagligt att diagnosticera folk vars åsikter man inte gillar, kvacksalveri att ställa diagnos på människor man inte undersökt så saknar i vilket fall jag kompetens att ställa diagnos på någon alls. Ingen åsikt om just detta alltså.

Däremot vet jag en del om handel, och kan med säkerhet säga att Trumps handelspolitik är skadlig för tillväxt, jobb och konsumenter i hela världen och inte minst i USA.

Hittills har de dramatiska utspelen inte påverkat så mycket. TPP hade inte ens trätt i kraft och även med Hillary Clinton vid rodret hade avtalet av allt att döma stoppats eller lagts på is. Nedfrysning är i praktiken vad som drabbat även TTIP, även om Trump inte förefaller ha sagt något om det.

NAFTA uppsagt, men ännu inte konkreta förändringar.

Det som är på gång av verkligt allvarlig karaktär är emellertid handelskriget med Kina.

I Trumps administration är det en allmän uppfattning att Kina självt ägnar sig åt att manipulera olika faktorer så att landet får en orättvis fördel i konkurrensen på världsmarknaden, vilket inte minst drabbar USA. Det handlar om sådant som dolda subventioner till företag, manipulation av den egna valutan och inte minst låga löner, brist på fackliga rättigheter och låga krav på arbetsförhållanden, miljöpåverkan och liknande.

Ur en synpunkt är det lätt att hålla med. Kina kan erbjuda låga produktionskostnader. Men det är ju hela poängen med Kina. Amerikanska företag kan erbjuda amerikanska konsumenter amerikanska produkter till rimliga priser just därför att de helt eller delvis är producerade i Kina (jag har aldrig hört någon säga om sin Iphone att det är en ”kinesisk telefon”…) . Om Kina dessutom pressar ner sin valuta och subventionerar sina exportföretag är det en vinst för amerikanska konsumenter. Däremot är det en förlust för kinesiska konsumenter och skattebetalare — men det är knappast Trumps problem.

En tull på kinesiska produkter drabbar alltså amerikanske konsumenter. Allt från mobiltelefoner till sportkläder tillverkar i Kina och kommer helt enkelt bli dyrare. Om det gör att amerikansktillverkade produkter ersätter de importerade återstår att se. De kommer i alla händelser att vara lika dyra som de kinesiska. Konsumenterna förlorar oavsett om de köper dyra kinesiska produkter eller motsvarande amerikansktillverkade produkter. Man kan med säkerhet säga att en ökad efterfrågan på amerikanska industriprodukter inte kommer att ge någon större effekt på jobben. Modern industri kan öka sin tillverkning nästan utan att anställa en enda person.

Vad som förmodligen också underskattas av Trumps administration är hur integrerade olika nationella marknader är idag. Multinationella företag är verkligen multinationella. De är inte nationella företag med säljorganisationer i andra länder. BMW:s fabrik i Spartanburg, Nordkarolina är BMW:s största fabrik. I världen. BMW:s största fabrik i världen. Inte bara i USA. Där tillverkar 450 000 SUV:ar varav 70 procent exporteras. Med underleverantörer sysselsätter BMW 70 000 personer. Som andra utländska bilfabriker har de kunnat etablera sig samtidigt som USA:s egen bilindustri kollapsat eftersom de sluppit bilarbetarfackets extrema avtal som sugit både utvecklingskraft och lönsamhet ur de traditionella amerikanska biltillverkarna. Vad tror Trump kommer att hända med den fabriken om komponenter från Tyskland blir dyrare och USA för en politik som kommer göra det svårare för BMW att importera och exportera? Tror Trump han kan hota ett tyskt företag att expandera i USA? Även Mercedes gör sina SUV:ar i USA.

Ett annat tydligt exempel på hur globaliserade moderna företag är handlar om kombinationen av export och import:

  • USA:s en (1) procent största exportörer har sammanlagt 14 miljoner anställda (i princip all tillverkningsindustri). Av dessa företag är 90 procent importörer och 36 procent är USA största importörer.
  • Omvänt har en (1) procent av USA:s största importörer 13 miljoner anställda. Av dessa företag är 96 procent också exportörer och 53 procent tillhör procenten av USA:s största exportörer.
  • Denna enda procent av exportörer står för 60 procent av den totala exporten. Procenten av importörerna står för 66 procent av den totala importen.

I praktiken är det svårt eller omöjligt att göra något radikalt åt USA:s handelsunderskott (att handelsunderskott skulle vara ett problem är en missuppfattning — men det är en annan historia) genom att minska importen med höga tullar utan att också skada exporten. Om exempelvis stål görs dyrare genom tullar kommer amerikanska bilar att bli dyrare på exportmarknaden och därigenom sälja sämre. Skall man vara lite cynisk är den kundgrupp som vill ha amerikanska bilar till varje pris samma kundgrupp som köper brylcreme —  och de vill inte ha nya amerikanska bilar.

Trump och kretsen kring honom har förmodligen ännu inte blivit uppmärksamma på ovanstående fakta. Det kräver garanterat en viss kamikazeböjelse att som tjänsteman presentera dessa siffror. Men förr eller senare kommer de att ställas inför fakta. De kan strunta i fakta. Men problemet är att kineserna, som främst står i skottgluggen, är fullt beredda på att slå tillbaka. Om de ens behöver slå tillbaka. En stor del av amerikanska produkter är konkurrenskraftiga på världsmarknaden för att de bygger på import från Kina. För kinesernas del får USA gärna skjuta sig i foten.

Problemet är att Trump är en man som nog kan tänkas skjuta, om inte sig själv, så i vilket fall USA:s konsumenter, i foten för att visa handlingskraft tillfredsställa sina väljare. Han kommer förmodligen också att kunna lura en betydande del av amerikanerna att högre priser och högre arbetslöshet som hans politik orsakar beror på frihandeln och därigenom motivera ännu mer felaktig politik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stäng posten Läs nästa post
58,4 % EU:s andel av Sveriges export
Kinas centralbank. Beter sig ungefär som andra centralbanker.

Nej, Ann-Marie Pålsson, Trump är bara dum när det gäller handel

Global handel är -- som man säger -- komplex materia. Det är lätt att missa en rad fakta och dra helt felaktiga slutsatser. Ekonomen Ann-Marie Pålsson, ekonomi och tidigare moderat riksdagsledamot, gör just det när hon i en artikel i Sydsvenskan skrive...

Nej, Ann-Marie Pålsson, Trump är bara dum när det gäller handel

Global handel är — som man säger — komplex materia.

Det är lätt att missa en rad fakta och dra helt felaktiga slutsatser.

Ekonomen Ann-Marie Pålsson, ekonomi och tidigare moderat riksdagsledamot, gör just det när hon i en artikel i Sydsvenskan skriver att ”När Trump kritiserar global handel är han något på spåren”.

För det första är Trump inte direkt kritisk till global handel. Han har bara fått för sig att USA missgynnas av nuvarande handelsavtal och skulle kunna få bättre avtal om de förhandlades om.

För det andra har hon fått för sig att frihandeln har ”förlorare”. Så är det inte. Varje ekonomi som producerar välstånd utmärks av dynamik. Produkter, företag, jobb skapas och försvinner. Även om ett land helt stängde gränserna för handel och investeringar skulle ekonomin förändras. Den person som blir arbetslös nära pensionsåldern kommer att ha svårt att få ett nytt jobb. Om personens arbetslöshet beror på konkurrens från ett företag i Kina eller på andra sidan gatan gör ingen skillnad. Däremot kommer ett land som motarbetar internationell handel att göra alla sina medborgare till förlorare.

För det tredje är Pålssons påstående att i USA ”lämnas förlorarna i allt väsentligt åt sitt öde” helt fel. Just i USA har man speciella stödprogram just för de som anses ha förlorat sina jobb på grund av utländsk konkurrens. Det kan vara ett skäl till att frihandel uppfattas som ett problem — att man har ett offentligt stöd som förknippas med global handel.

För det fjärde. Påståendena om att Kina håller sin valuta undervärderad har inte gått att belägga. Kineserna bedriver valutapolitik ungefär som alla andra länder. Det är lite magstarkt att som amerikan beskylla Kina för att hålla sin valuta låg när USA:s centralbank under lång tid har haft nollränta. Lite pikant är att planeten jorden har ett samlat underskott i handelsbalansen. Det beror förmodligen på att enskilda länder har intresse av att överdriva sina handelsunderskott — eller på att det förekommer en hemlig interstellär handel; sannerligen ett lite skrämmande perspektiv…

För det femte är det en felsyn att Kina har en styrkeposition mot USA genom att vara fordringsägare. Amerikanska staten kommer knappast ha problem med att omsätta sina lån eller betala sina räntor. Kina har allt intresse i världen av att USA skall ha en stark ekonomi. Det är deras största exportmarknad. Få rationella människor brukar hoppas på att deras bästa kund skall få ekonomiska problem… Man kan jämföra situationen med EU och Grekland. Visserligen kan EU utöva en del makt över Greklands regering — men det är knappast något EU har glädje av.

För det sjätte kan Trumps hållning i handelsfrågor knappast förklaras av en rationell misstänksamhet mot just Kina. Trump är nämligen även emot handelsavtalen TPP, NAFTA och TTIP. I inget av de avtalen är Kina inblandat. De är alla avtal med demokratiska marknadsekonomier som har en fullt transparent valutapolitik och i huvudsak lönenivåer och levnadsstandard jämförbar med USA:s. Av de länder som idag är av större betydelse för världshandeln är det bara Kina som har statligt reglerad industrisektor och låglöneprofil.

Det bästa Trump kunde göra för att minska Kinas roll på världsmarknaden vore att så snabbt som möjligt driva igenom TPP och TTIP. Då skulle USA blir kärnan i ett frihandels- och samarbetsområde som motsvarar större delen av världens BNP, tekniskt avancerade industriekonomier och demokratier.

Men andra ord bygger Pålssons försök att se något rationellt i Trumps handelsmotstånd på en rad missförstånd. Trumps hållning är i praktiken skadlig för USA och världen och dessutom intellektuellt genant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stäng posten Läs nästa post
5,3 % Andelen läkemedel av svensk export
Visa flera poster