Frihandel

Frihandel betyder att medborgarna i olika länder kan handla med varandra utan tullar, kvoter eller interna handelshinder som exempelvis skilda standarder.

Handelskrigen var dock värre förr. Här britter och holländare i kamp om handelsvägar.

Ingen vet ens vad det innebär att ”vinna” ett handelskrig

"Handelskrig är bra och lätta att vinna" sade USA:s president Donald Trump för några månader sedan. Men sanningen är att ingen ens kan säga vad "vinna" egentligen innebär när det gäller handelskrig.  Förvisso har själva kriget inte pågått i så många vec...

Ingen vet ens vad det innebär att ”vinna” ett handelskrig

”Handelskrig är bra och lätta att vinna” sade USA:s president Donald Trump för några månader sedan. Men sanningen är att ingen ens kan säga vad ”vinna” egentligen innebär när det gäller handelskrig. 

Förvisso har själva kriget inte pågått i så många veckor, men reaktionerna från USA:s näringsliv är inte direkt översvallande. Tvärt om är de flesta bekymrade och stora företag planerar att flytta ut jobb, inte skapa nya. BMW drar ner på investeringar i USA och ökar sin produktion i Kina.  Harley-Davidson planerar liknande åtgärder.

Kina svarar med 25-procentiga tullar på amerikanska soyabönor, en produkt där Kina är den största kunden till de amerikanska odlarna.

Inte heller EU har vänt andra kinden till utan kastat sig in i konflikten med egna noga uträknade strafftullar.

För tillfället verkar det inte som om någon av de tre parterna kommer att sträcka vapen.

Kina är förstås uthålligast. Landets regering behöver inte bry sig så mycket om folkopinionen, dels för att landet är en diktatur, men också för att USA började handelskriget. Samma senare gäller för övrigt även EU, där ytterst få invänder mot de egna strafftullarna.

Donald Trump, eller snarare Republikerna, står däremot inför ett mellanårsval om bara drygt fyra månader. Då kommer de negativa effekterna av handelskriget ha blivit tydliga. Eventuella positiva effekter i form av nya jobb inom stålindustrin kommer dock knappast ha materialiserats. Eventuella efterfrågeökningar på stål hålls effektivt tillbaka av prishöjningar, och USA:s stålindustri är i excellent form. Den klarar lätt att öka sin produktion utan stora nyrekryteringar om det vore nödvändigt.

Med andra ord är det USA som ligger sämst till när det gäller att ”vinna” handelskriget.

Dessutom är det ytterst oklart vad det innebär att ”vinna” ett handelskrig.

Tvinga motparten till förhandlingsbordet? Ja, men det är ingen som har vägrat förhandla. Tvärt om pågick det förhandlingar mellan EU och USA om TTIP-avtalet som Trump har stoppat.

Gissningsvis skulle Trump uppfatta det som att USA vunnit handelskriget om EU och/eller Kina tog bort sina tullar mot USA.

Paradoxalt nog skulle alltså EU kunna göra det bättre för sina egna medborgare och samtidigt ge Trump illusionen att USA vunnit handelskriget.

Men det kommer knappast att ske. Prestigeförlusterna skulle bli för stora för EU:s ledare, de kan inte förklara för sina egna medborgare och framför allt vill de garanterat inte bjuda Donald Trump på vad han kan beskriva som en seger inför höstens val.

Världen är alltså indraget i en konflikt som saknar vinnare och där man inte ens kan säga vad det skulle betyda att vinna.

Däremot finns det förlorare. Nämligen konsumenter, företag och anställda i främst USA, EU och Kina. Alla får dyrare produkter och blir därmed fattigare. Många förlorar dessutom sina jobb, får lägre löner, mindre vinster på sina investeringar eller går i värsta fall i konkurs.

 

 

 

 

Kommentarer

reviewjuli 20, 2018
Thanks for another informative blog. The place else could I get that kind of information written in such a perfect means? I've a project that I'm simply now working on, and I've been on the glance out for such info.

Skriv vad tycker:

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Stäng posten Läs nästa post
Frihandelsavtal fungerar. Dessutom bättre än förväntat.

Den verkliga effekten av frihandelsavtal större än modellerna antar

En rapport från Kommerskollegium visar att effekterna av frihandelsavtal är större än vad som vanligtvis antas. En hundraprocentig ökning av handeln är inte ovanligt. Men det beror på hur djupgående avtalen är. Ekonomiska unioner som EU ger den största ...

Den verkliga effekten av frihandelsavtal större än modellerna antar

En rapport från Kommerskollegium visar att effekterna av frihandelsavtal är större än vad som vanligtvis antas. En hundraprocentig ökning av handeln är inte ovanligt. Men det beror på hur djupgående avtalen är. Ekonomiska unioner som EU ger den största effekten.

”Spannet av handelseffekter i olika studier är 30-110 procent för frihandelsavtal och 100-220 procent för tullunioner och mer ambitiösa former av ekonomisk integration. Tullunionernas handelseffekter är således minst dubbelt så starka som handelseffekterna av frihandelsavtal. En tänkbar förklaring till detta är det faktum att handel inom en tullunion kräver mindre byråkrati. Ursprungsregler är t.ex. inte nödvändiga för handel inom en tullunion.”

Små länder som ingår avtal med större länder får den största ökningen av handeln. Handeln ökar också, den förflyttas inte bara. Att handeln ökar är förstås inte samma sak som att den ekonomiska tillväxten ökar, men handelsavtal är å andra sidan nästan gratis att ingå. Att få samma tillväxt genom att bara investera kostar mer.

”Den centrala slutsatsen i rapporten är att frihandelsavtal är effektiva instrument för att stimulera handel. Det må förefalla självklart men samtidigt visar rapporten att handelseffekten beror på vilka åtaganden som görs och hur långt parterna är beredda att gå. Den kanske allra viktigaste insikten från rapporten är att det är när länder gör åtaganden och tar steg mot
fördjupad ekonomisk integration som handeln stimuleras. När länder undviker att göra åtaganden därför att de anser sig försvara defensiva intressen stimuleras inte handeln.
De mest överraskande resultaten i rapporten är storleken i de totala effekterna jämfört med modellberäkningar, att de handelsomfördelande effekterna av bilaterala och regionala avtal i praktiken är små, samt den stora skillnaden mellan effekter av tullunioner och frihandelsavtal. Inom kort avser kollegiet göra egna, mer exakta uppskattningar av handelseffekterna av EUs olika frihandelsavtal.”

Rapporten här.

En sammanfattning här. 

 

 

Skriv vad tycker:

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Stäng posten Läs nästa post
16,5 % EU:s andel av världshandeln

Snart är det läge för EU:s politiker att satsa på WTO

Alla idéer har sina upp och nedgångar. Just nu är en global handelsordning inte i ropet, men om något decennium kommer protektionismen vara totalt diskrediterad för överskådlig framtid. Då gäller det att för EU:s politiker att ha en plan och agera sna...

Snart är det läge för EU:s politiker att satsa på WTO

Alla idéer har sina upp och nedgångar. Just nu är en global handelsordning inte i ropet, men om något decennium kommer protektionismen vara totalt diskrediterad för överskådlig framtid. Då gäller det att för EU:s politiker att ha en plan och agera snabbt.

Rapporteringen om handelsfrågor domineras av USA:s handelskrig med EU och Kina samt vad som förefaller vara en taktik från USA:s sida att underminera WTO. För att inte tala om NAFTA-förhandlingarna som gnisslar, att TTIP ligger på is och TPP är skrotat.

Och Brexit…

Som handelsvän är det inte svårt att hålla sig för skratt.

Men det finns också ett mer optimistiskt perspektiv.

Under ungefär samma tid som Donald Trump har försökt kasta grus i maskineriet när det gäller världshandeln har EU gått i spetsen för ett stort frihandelsavtal med Kanada och nu ett med Japan. Sammantaget är dessa länder uppemot 30 procent av världens BNP.

De stater som ingick i TPP-avtalet försöker göra om det så att det kan fungera utan USA.

Länder i Sydamerika förhandlar avtal med EU.

Australien och Nya Zeeland har ett antal frihandelsavtal med asiatiska länder och förhandlar med EU.

Vidare arbetar staterna i Afrika med ett stort avtal som de hoppas kommer bli ett ”afrikanskt EU”. Vägen dit är förstås lång, men det är inte många år sedan afrikanska stater hade konflikter med varandra på olika nivåer av aggression och handeln knappast fungerade alls. Det var så illa att man var tvungen att flyga via London för att ta sig mellan länder i Afrika som ligger grannar.

Hittills har det inte uppstått någon kö till Vita huset av handelsdelegationer som skrapar med foten och önskar separatavtal med USA. Istället blir USA allt mer isolerat och Kina ikläder sig rollen av frihandelns försvarare; i viss mån är det ett spel för galleriet, men det saknas inte substans helt och hållet.

Utvecklingen går alltså åt rätt håll ur vissa synvinklar, men åt fel håll ur andra.

Det är förstås ett stort problem att världen får en rad olika avtal, istället för ett ännu mer utbyggt gemensamt avtal för hela världen inom ramen för WTO. Men att processen att skapa ett sådant avtal har stannat upp är inte Trumps eller USA:s fel. Den har gått i stå sedan länge på grund av ett antal olika länder och av olika anledningar. WTO har en rad andra värdefulla funktioner och ryktet om dess död är betydligt överdrivet.

Det viktiga är nu att EU:s politiker håller uppe trycket när det gäller frihandel. Förr eller senare försvinner Trump, och gissningsvis kommer protektionismen då vara ur modet ett tag (alla idéer, goda som dåliga, har sina konjunkturer). I det läget gäller det att försöka få igång förhandlingarna om en förstärkt global handelsordning. För att det skall kunna ske måste det finnas en plan förberedd. EU är en utmärkt arena för att ta initiativet till en sådan plan.

Svenska politiker har en uppgift att ta itu med när riksdagsvalet är avklarat och EU-valet närmar sig. Även om det är osannolikt borde EU-valets fokus vara handel.

 

 

 

 

Skriv vad tycker:

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Stäng posten Läs nästa post
What protection teaches us, is to do to ourselves in time of peace what enemies seek to do to us in time of war.
Henry George

Tyska biltillverkare hotar dra ner i USA

Protektionism verkar fungerar på papperet, men i verkligheten får den rakt motsatta effekter. Bilindustrin har redan fått problem, särskilt utländska bilmärkens produktionsanläggningar. BMW:s största fabrik i världen ligger i Trump-country; Spartanburg, South Ca...

Tyska biltillverkare hotar dra ner i USA

Protektionism verkar fungerar på papperet, men i verkligheten får den rakt motsatta effekter. Bilindustrin har redan fått problem, särskilt utländska bilmärkens produktionsanläggningar.

BMW:s största fabrik i världen ligger i Trump-country; Spartanburg, South Carolina, där 63 procent röstade för Trump.

I regionen ligger flera stora europeiska biltillverkare som VW, Mercedes, Volvo. De drabbas nu enligt New York Times alla av USA:s tullar på bilkomponenter:

”Mr. Trump won 63 percent of the vote in Spartanburg, S.C., home of BMW’s biggest factory anywhere in the world. But Allen Smith, president of the Spartanburg Area Chamber of Commerce, said the president’s tariffs would threaten the region’s livelihood.

“For BMW and its many, many suppliers scattered across the state and region, you’re talking tens of thousands of jobs,” Mr. Smith said. “We would all agree with the president’s overall aim to improve trade with America’s interests top of mind. But getting to that end by inflicting so much pain on American business is the wrong approach.”

Mr. Trump’s threat to impose auto tariffs would be the latest manifestation of his willingness to alienate longtime allies and American companies, ostensibly to protect domestic jobs.”

BMW-fabriken exporterar 70 procent av sin tillverkning, 270 000 bilar, många tillbaka till EU. Företaget planerar att investera motsvarande fem miljarder svenska kronor  och anställa ytterligare 1000 personer, en satsning som nu är hotad.

Det lär inte bekymra Donald Trump som tror att EU exporterar ”miljontals” bilar till USA. Den korrekta siffran är 1,2 miljoner totalt från EU. Men det är fem gånger som många som exporteras till EU från USA. Och USA:s tullar på bilar har varit 2,5 procent medan EU:s tullar legat på tio procent. Å andra sidan är USA:s tullar på lätta lastbilar och SUV:ar 25 procent.

Trumps tullar hotar nu jobb inom bilindustrin i USA, jobb som innehas av personer som i hög utsträckning har röstat på honom. Man skall komma ihåg att även om Trump talat om tullarna under hela sin valkampanj och sitt första år som president är det först alldeles nyligen,  ett och ett halvt år efter hans tillträde som president, som de börjat införas.

Sannolikt kommer effekterna på ekonomin att märkas lagom till senats- och kongressvalen i början på november.

 

 

Kommentarer

my companyjuli 20, 2018
certainly like your web site however you need to test the spelling on quite a few of your posts. Many of them are rife with spelling issues and I in finding it very troublesome to inform the truth then again I¡¦ll certainly come again again.

Skriv vad tycker:

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Stäng posten Läs nästa post
58,4 % EU:s andel av Sveriges export

Det finns inget skäl att handelskriga med Kina

Bra artikel av Krister Nilsson Sydsvenskan om Kinas maktambitioner. Det kan inte råda något tvivel om att Kina har flera agendor med sitt stöd för handel och sina stora investeringar i infrastruktur utomlands. Till det kommer en systematisk politik för ...

Det finns inget skäl att handelskriga med Kina

Bra artikel av Krister Nilsson Sydsvenskan om Kinas maktambitioner.

Det kan inte råda något tvivel om att Kina har flera agendor med sitt stöd för handel och sina stora investeringar i infrastruktur utomlands. Till det kommer en systematisk politik för att lägga beslag på teknik, forskning och utveckling från företag i EU och USA.

Just nu skymmer tyvärr USA:s handelskrig med både Kina, EU och sina närmaste grannar sikten när det gäller att hantera de problemen med Kina.

Man måste skilja på de olika faktorerna. Problem med Kinas maktambitioner måste hanteras separat så de inte leder till åtgärder som är generellt protektionistiska.

Ingen har glädje av ytterligare handelskrig och generella åtgärder lär ändå inte hjälpa.

 

 

 

Kommentarer

Amazonjuli 21, 2018
Dear customer, Today, we share you discount links and coupons from Amazon in july 2018, Enjoy the Summer, amazon offers flash sale save 30% of items from AMAZON Choose the item you want to buy: https://www.amazon.com/gp/goldbox/?&tag=myweb090e-20&coupon=50%&primedeal=24h Wish you happy shopping Best regards Amazon Saler
click through the next website pagejuli 19, 2018
I was recommended this website by my cousin. I'm not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble. You are incredible! Thanks!
Josefina Bolinjuli 19, 2018
Hello, Excuse my blunt message, but I'm looking for websites like yours to try out our new software that is designed to help you see exactly where your site is placed in the Google search engine listings against your competitors. You can then use the data to understand how to improve your rankings and we offer free advice too. There is a 7 day free trial and if you can let me know what you think, that would be a great help - https://www.track-r.net Thanks Dan Martin
Abbie De Boosjuli 18, 2018
Hello, Excuse my blunt message, but I'm looking for websites like yours to try out our new software that is designed to help you see exactly where your site is placed in the Google search engine listings against your competitors. You can then use the data to understand how to improve your rankings and we offer free advice too. There is a 7 day free trial and if you can let me know what you think, that would be a great help - https://www.track-r.net Thanks Dan Martin
Mel Placejuli 17, 2018
Discover the meaning of your name and date of birth with your free and insanely accurate video numerology chart. Numerologist is the best source for numerology readings, astrology charts and spiritual guidance. Get your free report now ==>> http://bit.ly/Numerology_Report
Tonia Arekjuli 17, 2018
Bacon & Butter: The Ultimate Ketogenic Diet Cookbook Now! Discover 148 amazing ketogenic recipes inside this special edition of our New York Times Bestseller… plus more. GET NoW ==>> http://bit.ly/Free_Bacon_Butter
Terry Repinjuli 16, 2018
Make 16,000 Projects With Step By Step Plans... even if you don't have a large workshop or expensive tools! Each of the 16,000 projects are detailed enough to leave nothing to guesswork yet simple enough for beginners. It contains complete instructions from start to finish, leaving absolutely no guesswork. Here's what I'm talking about == >> http://bit.ly/Largest_Woodworking_Plans
Free Auto Approve List 7-15-2018juli 15, 2018
I hope you all are having a great weekend. I added a new list. This one is smaller, but still useful. I think the next one will be bigger.

Skriv vad tycker:

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Stäng posten Läs nästa post
5,3 % Andelen läkemedel av svensk export

Frihandel i media vecka 26

2018-06-28 "African nations are carrying the torch of free trade". afrikanska The Hill skriver Aubrey Hruby om frihandel i Afrika: "Free trade is increasingly coming under fire by populist leaders. President Donald Trump has been accused of starting a...

Frihandel i media vecka 26

2018-06-28

”African nations are carrying the torch of free trade”. afrikanska The Hill skriver Aubrey Hruby om frihandel i Afrika:

”Free trade is increasingly coming under fire by populist leaders. President Donald Trump has been accused of starting a global trade war after imposing higher tariffs on steel and aluminum products, a move that prompted some of America’s biggest trading partners and longest allies to increase their own tariffs. And, in Italy, the election of an anti-establishment, anti-globalization and anti-immigrant government has created doubts about that country’s commitment to the European Union, just when the bloc was coming to terms with Brexit’s implications for EU trade.

But while the biggest global economies are going tit for tat in anti-trade rhetoric, African nations are quietly emerging as the unexpected defenders of free trade by doing the opposite: removing restrictions on the movement of goods, people and capital in a wide-ranging effort to boost intra-African trade.

The rapid progress towards a single, multi-trillion-dollar African market provides valuable lessons on the positive implications of free trade for economic and social development. Some of the poorest nations in the world are doubling down on trade as a means to generate prosperity domestically. As the largest voting block within the WTO, African leaders should raise their voices in the global debate on trade and defend the principles upon which they are betting their economic futures.”

2018-06-27

The Economist har en serie artiklar om läget för frihandeln i världen. Bra som alltid. Här del 2:

”In this three-part essay, our correspondents from around the world explore the debates about free trade. Yesterday we wrote about America and Mexico. Today we turn to Europe, before looking tomorrow at what is happening in Asia.

THE rise of Donald Trump has been a body-blow to all those who believe that free trade is a good thing. Mr Trump wants to turn America protectionist. Not for many years has free trade been such a hot political topic. But how is the political debate about free trade playing out in other big economies?

Free trade is popular and has benefited America. But politicians are increasingly mercantilist

THERE is something approaching a folk story surrounding American attitudes to trade. It goes like this: in the 1990s, economists thought that free trade was good for everyone. America’s markets were opened up, first to Mexico, through the North American Free Trade Agreement (NAFTA), and then to China, through its permanent accession to the World Trade Organisation. As a result, manufacturing jobs left the country. Then, in the 2010s, economists began to realise that trade had damaged the lives of displaced workers and vulnerable communities, just as politics took a protectionist turn through the rise of Donald Trump and Bernie Sanders.

That story misses several important points. First, economic theory always predicted that free trade would harm some workers. Second, economists were not blind to the falling economic prospects of unskilled American workers. Rather, they just attributed the rising inequality between skilled and unskilled workers primarily to technological progress.

Third, this view—that technological progress, rather than global trade, has had the bigger impact on workers—is still reasonable. It is true that economists have become more convinced of trade’s concentrated costs for displaced manufacturing workers, roughly a third of whom experienced unusually severe wage losses. But there have not been enough so-called “losers” to drive the huge changes in the labour market that have taken place. Finally, the most recent trend is that Americans have become more sympathetic to trade, not less.”

 

2018-06-26

Nyhetsbyrån Direkt, här i DI, citerar Storbritanniens finansminister Philip Hammond på besök i Indien:

”Storbritannien tänker fortsätta vara en uttalad förespråkare för öppna marknader och frihandel, trots den förestående handelskonflikten mellan USA, Kina och EU, enligt Hammond.

”Vi lever i osäkra tider, då vi förlitat oss på att USA stått upp för frihandel och öppna marknader de senaste decennierna… men USA har nu börjat ifrågasätta dessa värden och våra överenskommelser”, sade han.

Hammond uppmanade även Indien till att öppna sina marknader ytterligare. Att eliminera handelshinder i Indien skulle ”uppmuntra handel och stimulera konkurrens vilket ökar produktiviteten och inkomsterna”.”

Kommentarer

Randyjuli 20, 2018
Hi, My name is Randy and I was looking at a few different sites online and came across your site frihandelsbloggen.se. I must say - your website is very impressive. I found your website on the first page of the Search Engine. Have you noticed that 70 percent of visitors who leave your website will never return? In most cases, this means that 95 percent to 98 percent of your marketing efforts are going to waste, not to mention that you are losing more money in customer acquisition costs than you need to. As a business person, the time and money you put into your marketing efforts is extremely valuable. So why let it go to waste? Our users have seen staggering improvements in conversions with insane growths of 150 percent going upwards of 785 percent. Are you ready to unlock the highest conversion revenue from each of your website visitors? TalkWithLead is a widget which captures a website visitor’s Name, Email address and Phone Number and then calls you immediately, so that you can talk to the Lead exactly when they are live on your website — while they're hot! Try the TalkWithLead Live Demo now to see exactly how it works. Visit: https://www.talkwithlead.com/Contents/LiveDemo.aspx When targeting leads, speed is essential - there is a 100x decrease in Leads when a Lead is contacted within 30 minutes vs being contacted within 5 minutes. If you would like to talk to me about this service, please give me a call. We do offer a 14 days free trial. Thanks and Best Regards, Randy
relevant websitejuli 19, 2018
I like the helpful info you provide in your articles. I’ll bookmark your blog and check again here frequently. I am quite sure I’ll learn lots of new stuff right here! Best of luck for the next!
Lurlene Skempjuli 15, 2018
For a limited time we have lowered the rate on targeted website traffic. We have visitors from virtually every country on Earth. Each visitor is targeted by both country and keywords that you submit when you start your free trial period. If you need more visitors or product sales try our service free for seven days and we will send you 500 free visitors during the trial. There are no contracts and if you cancel during the trial period you will not be charged anything! Start your trial today: http://insl.co/11 Unsubscribe here: http://stpicks.com/2ruse
Ahmed Alleyjuli 14, 2018
Hello, Do you want to market your product or service to 42 million USA businesses and 26 million executives with contact info, gender, credit score if available and more? Advertise directly to USA businesses and decision makers The ultimate marketing packaging for B2B, acquire these files once (with sortable categories and use unlimited with free updates for 1 year http://www.mailbanger.com/usa-business-database-executive-edition

Skriv vad tycker:

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Stäng posten Läs nästa post
1,1 % Oceanien och Antarktis andel av Sveriges export

Globaliseringen består av många olika delar

Globaliseringen består av en rad faktorer. Frihandel bör inte slentrianmässigt blandas ihop med andra frågor. I en artikel i Aftonbladet skriver Centerpartiets partiledare Annie Lööf en i huvudsak sympatisk artikel om öppenhet, globalisering och migrat...

Globaliseringen består av många olika delar

Globaliseringen består av en rad faktorer. Frihandel bör inte slentrianmässigt blandas ihop med andra frågor.

I en artikel i Aftonbladet skriver Centerpartiets partiledare Annie Lööf en i huvudsak sympatisk artikel om öppenhet, globalisering och migration.

Problemet med artikeln är att Lööf skriver som om det handlar om en enda företeelse och ett samlat politikområde.

Men ”globalisering” består av en rad olika faktorer.

För det första frihandel. Att varor kan korsa gränserna med minsta möjliga tullar, kvoter och andra artificiella handelshinder.

För det andra den fria rörligheten av kapital; att betalningar, investeringar och vinster får vara oberoende av nationsgränser.

För det tredje den fria rörligheten för digital information.

För det fjärde den fria rörligheten för människor som skall göra affärer, arbeta, studera, turista.

För det femte frågan om den fria rörligheten för människor som är på flykt enligt någon definition av termen. Det är i praktiken bara den frågan som just nu är kontroversiell inom EU och många andra delar av världen. Inte ens Donald Trump är egentligen emot global handel. Han har dock den mycket märkliga uppfattningen att USA i handelsfrågor blir lurat och utnyttjat av alla andra länder — att USA:s handelsförhandlare och politiker historiskt sett alla blivit blåsta av sina motparter.

Och för det sjätte finns det förstås en geopolitisk och säkerhetspolitisk dimension av globalisering.

De övriga aspekterna präglas också av en del mer eller mindre besvärliga politiska kontroverser, men inget som kommer i närheten av de sprängkraft som flyktingfrågan har fått de senaste två decennierna.

Frihandelsbloggen har inget uppfattning om migration och asyl utöver en allmänt humanitär inställning att människor i nöd bör få hjälp.

Frihandelsbloggens linje är att rörligheten av varor, tjänster, kapital, information och människor som är relaterade till detta bör vara så fri som möjligt.

I praktiken att EU är ett gott exempel på hur detta kan förverkligas.

Härvidlag skiljer sig inte bloggens uppfattning från vad som är majoritetsuppfattningen bland svenska politiker och EU:s ledare.

Globaliseringen består av olika faktorer som är mer eller mindre sammanflätade, men också bör styras av olika politisk logik och normsystem. Handel är i huvudsak en fråga om välstånd och frihet för medborgare och företag på det ekonomiska området. Flykting och asylpolitiken handlar i huvudsak om humanitära överväganden.

 

Kommentarer

Gunvor Engströmjuni 29, 2018
Utmärkt!

Skriv vad tycker:

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Stäng posten Läs nästa post
3 % Andelen personbilar av svensk export

Spiken i kistan för den som inte sökt dispens

Trumps ståltullar hotar amerikanska företag. Därför finns det en möjlighet att söka dispens från tullarna. Såvitt någon minns var det inte ett av Trumps vallöften.  Protektionism kan se snyggt ut på ritbordet: Problem: Vi importerar för mycket och exporter...

Spiken i kistan för den som inte sökt dispens

Trumps ståltullar hotar amerikanska företag. Därför finns det en möjlighet att söka dispens från tullarna. Såvitt någon minns var det inte ett av Trumps vallöften. 

Protektionism kan se snyggt ut på ritbordet:

Problem: Vi importerar för mycket och exporterar för litet. Det beror på att utlänningarna 1) lurar oss genom att manipulera sin valuta eller ge dolda subventioner eller 2) har fräckheten att vara fattiga och jobba till för låga löner. Jobb här hemma i fosterlandet försvinner.

Lösning: Höj tullarna så importerar vi mindre och blir mer självförsörjande. Jobben och pengarna stannar i landet.

Men i verkligheten är det förstås inte alls så enkelt.

Import sker nämligen av ett skäl; att de importerade produkterna är bättre och/eller billigare än de produkter som man kan tillverka i det egna landet. Ingen köper från andra sidan jorden produkter han kan köpa bättre och billigare från grannföretaget.

Och en stor del av de produkter som tillverkas i det egna landet bygger på importerade insatsvaror och komponenter. Säljs de produkterna i hemlandet blir de dyrare av tullarna, säljs de på världsmarknaden blir de mindre konkurrenskraftiga.

Kom också ihåg att detta sker även om de länder man handlar med är smarta nog att inte tillgripa några motåtgärder. Men oftast gör de som vi i EU och inför strafftullar för att USA har höjt sina tullar. Det vill säga man hämnas genom att skjuta sig själv i foten. Visst, EU:s strafftullar ställer till problem för USA, men de ställer också till problem för EU:s egna konsumenter och företag.

Ett bra exempel är att USA:s största spiktillverkare enligt CNN  nu varslar anställda och riskerar att gå i konkurs på grund av USA:s ståltullar.

”The Mid-Continent Nail plant in Poplar Bluff, Missouri, laid off 60 of its 500 workers last week because of increased steel costs. The company blames the 25% tariff on imported steel. Orders for nails plunged 50% after the company raised its prices to deal with higher steel costs.

The company is in danger of shutting production by Labor Day unless the Commerce Department grants it an exclusion from paying the tariffs, company spokesman James Glassman told CNN’s Poppy Harlow.

Mid-Continent Nail is ”on the brink of extinction,” he said.

Glassman said the company might relocate to Mexico, where it could buy the steel without the tariffs — and then export the finished nails back to the United States without tariffs, which only apply to raw materials.

”It’s obviously an option,” said Glassman about moving to Mexico. ”It absolutely is something this company does not want to do. It wants to save the jobs in Poplar Bluff, Missouri.””

Nu är det förstås inte så att USA:s regering är dummare än att de förstår att företag kan drabbas av deras egen politik. De har därför infört ett dispenssystem. Hittills har 21 00 företag ansökt som dispens.

Hur många byråkrater går åt för att hanterar 21 000 ansökningar om dispens?

Tyvärr hade vår spiktillverkare missat att ansöka i tid.

Hur kunde de missa något sådant?

Kanske för att de är experter på att tillverka bra spik, och inte på att söka dispenser för att staten inte helt i onödan skall driva dem i konkurs?

Kommentarer

Read Even morejuli 20, 2018
Wonderful paintings! This is the kind of info that are meant to be shared around the web. Shame on the search engines for no longer positioning this submit upper! Come on over and discuss with my website . Thank you =)

Skriv vad tycker:

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Stäng posten Läs nästa post
6,2 % Andelen livsmedel av svensk export
Visa flera poster