Protektionism

Protektionism är den (felaktiga) ekonomisk/politiska föreställning som säger att starkt reglerad handel ökar välståndet i ett land.

Regeringens Kinastrategi: Inte fel, men inte heller något nytt

EU och USA måste ha en enad strategi mot Kina. I den bör inte handelskrig ingå. Regeringens Kinastrategi presenterades den 2 oktober. Den är på 21 sidor och handelsavsnittet på ungefär en A4. Det är inte överdrivet mycket. Kinas påverkan på Sverige oc...

Regeringens Kinastrategi: Inte fel, men inte heller något nytt

EU och USA måste ha en enad strategi mot Kina. I den bör inte handelskrig ingå.

Regeringens Kinastrategi presenterades den 2 oktober. Den är på 21 sidor och handelsavsnittet på ungefär en A4.

Det är inte överdrivet mycket. Kinas påverkan på Sverige och EU i dag till stor del sker genom handeln. Kinas framväxt som ekonomisk stormakt är en av de viktigaste utvecklingslinjerna sedan Berlinmurens och Sovjetunionens fall. Innehållet på denna enda sida är inte heller direkt nytt, men av allt att döma inte heller direkt fel. Frågan är mer vart strategin är tänkt att leda.*

Ännu påverkas vår vardag inte så mycket av Kinas stormaktsambitioner och deras utbyggnad av ett storskaligt kontrollsamhälle. Risken med det senare är snarast att tekniken Kina utvecklar kommer att locka makthavare i våra egna samhällen och inte så mycket att den kinesiska regimen övervakar människor i andra länder — även om det förmodligen är möjligt redan i dag. Att agera i andra länder är inget problem. Kina spionerar i vilket fall på kinesiska flyktingar och dissidenter i väst.

Däremot är det klart att Kinas handelspolitik och det faktum att den kinesiska regimen subventionerar sina exportföretag är ett problem. Ett annat problem är rent industrispionage och de mer odramatiska men nog så bekymmersamma kraven på kinesiskt inflytande och tekniköverföring när företag från EU och USA etablerar sig i Kina.

Det finns två perspektiv på utvecklingen, ett mer alarmistiskt och ett mindre.

Det mer alarmistiska perspektivet är att Kina har en sedan länge fastlagd, stabil kurs genom decennierna där målet är att vara ekonomiskt dominerande och använder den styrkan för att utmana USA som världsmakt. Kina som förödmjukad jätte som börjar kräva (mer än) sin rättmätiga plats på världsscenen. Till det perspektivet skall läggas en närmast mytiskt idé om Kina som närmats oövervinnligt i sin hårda centralism och perfektion.

Det perspektivet påminner lite om myterna om Japan på 80-talet. Ekonomiska prognoser och populärkultur delade samma bild av Japan som mystiskt och oövervinnligt både kulturellt, ekonomiskt och intellektuellt. Med tiden har den bilden modifierats och Japan framstår allt mer som ett land befolkat av vanliga människor med fel och brister och en politik som kämpar med de vanliga systemfelen och målkonflikterna.

Det mindre alarmistiska perspektivet på Kina är förstås att de har en stor ekonomi i kraft av sin storlek, men räknar per capita är varken BNP eller export så särdeles imponerande.

Kinas BNP ligger på drygt 12 biljoner dollar, ett jämföras med USA på 19 biljoner eller EU:s på 15 biljoner. Kinas BNP per capita är ungefär 15 00o dollar, under länder som Vitryssland, Botswana och Irak.

Tillväxttakten är förstås magnifik och den går inte att hantera genom att välja perspektiv eller startpunkt. Det är otvivelaktigt så att Kina har haft en unik utveckling och att den förefaller fortsätta.

Å andra sidan kan man konstatera att varken produktutveckling eller varumärken har imponerat. En betydande del av Kinas tillväxt bygger på att amerikanska företag har förlagt sin produktion till Kina. De hundratusentals superstudenter som studerar på universitet i USA och EU är imponerande. Å den tredje sidan är de sorterade ur en enorm mängd ungdomar. Majoriteten av Kineser är förstås inte så smarta och duktiga även om de förefaller vara intelligenta i snitt och inte minst ha en kulturellt grundad studieambition som få andra länder kan mäta sig med.

Men till sist man kan konstatera att Kina i stort sett saknar socialförsäkringssystem och andra trygghetssystem som vi i väst tar för givet finns och i allmänhet fungerar hyggligt. Det betyder att kineserna både måste spara till sina egna pensioner, försörja sina gamla föräldrar och försöka driva fram sina barn till hygglig framgång. De stora städerna med miljoner unikt rika invånare imponerar, men det finns också fattigdom i städerna och en landsbygd som till delar är outvecklad. Klyftorna växer och det är ingen vågad gissning att regimen är bekymrad för en avmattning. Den som är fattig jobbar gärna hårt nästan dygnet runt om hans lön ökar med fem-tio procent per år och den lysande framtid är hans. Men vad händer om tillväxten kroknar? Storskalig social oro är inte något okänt fenomen i Kinas historia. Men mot det talar att dagens kineser knappast är desperata. De är vana vid umbäranden och en ekonomisk avmattning är inget problem för en befolkning där många fortfarande minns hur det är att svälta.

Men oavsett perspektiv är det klart att konventionella handelskrig knappast kan påverka Kinas politik. Kina är en hårdför diktatur och har under decennier struntat fullständigt i omvärldens påtryckningar när det exempelvis gäller mänskliga rättigheter.

Däremot kan möjligen USA och EU, om de enar sig, kunna hantera Kina genom åtgärder som har med nationell säkerhet att göra. Regeringarna i Sverige och EU måste inte acceptera att viktig forskning och utveckling hamnar i kinesiska händer, inte heller att låta kinesiska företag leverera viktig digital infrastruktur. Naivitet på det området väcker knappast respekt i Peking.

Men konventionellt handelskrig har inte förutsättningar att fungera.

*Länk till Frivärlds intressanta seminarium om Kinastrategin.

 

 

 

 

Stäng posten Läs nästa post
6,2 % Andelen livsmedel av svensk export

EU bör backa i handelskriget mot USA och fokusera på andra problem med handeln

EU skulle inte behöva delta i handelskriget mot USA. Trump som motståndare saknar helt rationalitet. Det visas av hans beteenden mot motorcykeltillverkaren Harley-Davidson. Istället borde EU fokusera på villkoren för tekniköverföring till Kina.  Det kan...

EU bör backa i handelskriget mot USA och fokusera på andra problem med handeln

EU skulle inte behöva delta i handelskriget mot USA. Trump som motståndare saknar helt rationalitet. Det visas av hans beteenden mot motorcykeltillverkaren Harley-Davidson. Istället borde EU fokusera på villkoren för tekniköverföring till Kina. 

Det kan knappast råda något tvivel om att att USA:s president Donald Trumps handelspolitik drivs av känslor snarare än ens en sorts missförstådd ekonomisk rationalitet.

Nu hotar presidenten motorcykeltillverkaren Harley-Davidson med olika helt ospecificerade skatter och avgifter för att de planerar att flytta delar av tillverkningen utomlands.

”Tuesday marked Trump’s second straight day of leveling attacks at Harley-Davidson. The company’s announcement sparked a massive sell-off in the stock market amid fears that other companies might follow suit, worried about getting caught in the middle of Trump’s trade war with Europe, Canada, Mexico, China, Japan and possibly India.

In his Tuesday morning Twitter posts, Trump wrote that “Harley must know that they won’t be able to sell back into the U.S. without paying a big tax!”

It was unclear what he meant. He has threatened such a tax since the 2016 campaign, but he hasn’t imposed one, and Congress has blocked his efforts to craft such a tax. He could be referring to the tariffs he is attempting to unilaterally impose on imports.”

Extra bisarrt blir det hela av att HD knappast är en jätteindustri, ligger i framkant när det gäller forskning och utveckling eller har någon strategisk betydelse. USA som nation hotas inte av att HD bygger motorcyklar i andra länder eller ens om märket skulle upphöra. Det vore förstås tråkigt på många sätt, inte minst för att det är en motorcykel med historia, som låter vackert och tillåter äldre herrar att köra långsamt med viss värdighet, men något större betydelse har industrin som sådan inte. HD:s motorcyklar är högstatusprodukter som kostar mycket, men det finns andra högstatusmärken med historia och karaktär och den starka dollarn gör HD:s motorcyklar extremt dyra. Att tillverka i närmare anslutning till exportmarknaderna är sannolikt nödvändigt.

Dessutom är det anmärkningsvärt en aning udda att statschefen i en demokratiskt rättsstat hotar enskilda företag eller medborgare. Trump hotar faktiskt med att utplåna ett företag på grund av dess affärsmässiga beslut.

Mot denna bakgrund kan man ännu starkare ifrågasätta EU:s beslut att svara på USA:s tullar med egna strafftullar. Det är ytterst osannolikt att en den amerikanske presidenten kommer att bry sig om de konsekvenser hans handelspolitik orsakar den amerikanska ekonomin. När företag går under och jobb försvinner kommer Trump bara skylla det på andra länder.

EU:s kommissionsordförande Jean-Claude Juncker säger att EU inte har något annat val än att införa egna tullar:

”USA ger oss inget annat val än att starta ett tvistemål i WTO och införa egna tullar på ett antal importprodukter från USA. Vi kommer att försvara EU:s intressen, som ligger i linje med internationella handelsregler”, skrev Juncker i ett pressmeddelande.”

Men då talar han förstås mot bättre vetande. Tvistemålet i WTO är förstås rätt, men de egna tullarna är helt onödiga. Det enda de leder till är högre priser för EU:s företag och konsumenter med minskad konkurrenskraft som följd och att Trump får argument för att ytterligare tullar. Vidare försvinner fokus både i USA och EU på frågan om Kinas aggressiva politik för att få tillgång till teknologi och forskningsresultat från europeiska och amerikanska företag.

EU:s ledning bör avveckla strafftullarna mot USA. Trump är ändå helt irrationell på området. I stället bör fokus vara på samarbete för att skapa rimliga villkor för tekniköverföring. Det är förvisso en fråga relaterad till handel, men den går att hantera utan stora ingrepp i den fria handeln.

Kommentarer

Magnus Nilsson, Frihandelsbloggenjuli 5, 2018
Hmm. Jag skriver ju att WTO-processen är rätt, men att EU:s strafftullar inte är det. Trumps förakt för EU är förmodligen hundraprocentigt oavsett vad EU gör.
Peter Kleenjuni 30, 2018
Håller inte alls med! Varför skulle EU i just detta fall vika ner sig i stället för att använda den uppstramade fungerande tvistelösningsprocedur i WTO som nu fungerat väl i snart ett kvarts sekel? Om EU skulle avstå från att införa de kompensatoriska tullhöjningarna på vissa särskilt utvalda produkter som importeras från USA skulle detta bara ses som ett svaghetstecken och spä på Trumps förakt för EU som institution.
Stäng posten Läs nästa post
16,5 % EU:s andel av världshandeln

USA:s handelsunderskott mot Kina ökar — men är det felberäknat?

När Trumps administration beskriver underskottet i handelsbalansen glömmer de USA:s omfattande tjänsteexport. Det är där ökningen av exporten kommer att ske, men i stället är handelspolitiken inriktad på det utopiska projektet att få tillbaka klassiska...

USA:s handelsunderskott mot Kina ökar — men är det felberäknat?

När Trumps administration beskriver underskottet i handelsbalansen glömmer de USA:s omfattande tjänsteexport. Det är där ökningen av exporten kommer att ske, men i stället är handelspolitiken inriktad på det utopiska projektet att få tillbaka klassiska industrijobb.

Ett av Donald Trumps viktigaste argument för sin protektionistiska handelspolitik är att USA har underskott i handelsbalansen med omvärlden.

Störst är det mot Kina och i Trumps föreställningsvärld kostar detta jobb och välstånd.

Efter nästan ett och halvt år vid makten har Trump inte lyckats göra något åt underskottet mot Kina. Tvärt om blir det större, och framför allt större än prognoserna visade.

Kinas handelsöverskott mot USA var över 80 miljarder dollar under årets första fyra månader. Kinas utrikeshandel växte kraftigt i april. Allt enligt kinesiska myndigheter.

Handelsbalansen mellan Kina och USA visar ökade med 28,78 miljarder dollar, jämfört med förväntade 24,7 miljarder dollar.

Kinas totala export var 12,9 procent högre än under samma period föregående år. Betydligt högre än den förväntade tillväxten på 6,3 procent, och USA står för en stor del av ökningen.

Detta är oroande eftersom Donald Trump förmodligen inte drar slutsatsen att om USA:s ekonomi går bättre trots det ökade handelsunderskottet är det inte ett problem. Istället kan man förvänta sig att han blir ännu mer militant i sin protektionism. Handelskrig är bra och lätta att vinna, har Trump sagt, och därmed gjort det till en prestigesak att visa förbättrade siffror.

Dock finns det ekonomer som menar att USA handelsunderskott i själva verket är felberäknat. En stor del av USA:s export består av tjänster, medan Trumps administration enbart räknar varuexporten.

Brian Peck, Center for Transnational Law and Business vid the USC Gould School of Law, säger att tjänsteexporten till Kina visade ett överskott på 38 miljarder dollar 2016. USA:s totala BNP består i dag till 70 procent av tjänsteproduktion och inom det området ökar dessutom exporten snabbare än när det gäller varor enligt CCTV:

”He said that the United States magnifies its trade deficit with China, as the calculation used by the administration excluded the U.S. surplus in service trade with China, which was worth 38 billion U.S. dollars in 2016. Moreover, trade in services actually represents over 70 percent of the U.S. GDP and the vast majority of the country’s employment.

”And the U.S., with most trading partners including China, has a trade surplus in services. So the deficit that the administration refers to is simply only for trade in goods. So it’s not an accurate reflection of the true trade relationship between China and the United States, or the U.S. and its other trading partners,” said Peck.

Peck warned that Trump’s tariffs on China may backfire and undercut the U.S. trade system, as well as lead to China’s retaliation and the disruption of global trade.

Peck varnar också för att stora amerikanska företag som Walmart och Amazon riskerar att skadas av ett handelskrig. De är beroende av import från Kina.

”There are major U.S. manufacturers, retailers like Amazon and Walmart and others, that depend a lot on imports from China, whether it’s for manufacturing purposes, whether it’s to sell consumer goods. And they are concerned, because this will have a major impact on the economy. And not only on raising the cost of goods, either for production or for consumers in the U.S., but indeed, if a trade war were to ensue, or to start, as we know China has already threatened to retaliate against certain types of U.S. products,” Peck said. ”

Just presumtiva problem för Walmart understryker att handelshinder alltid drabbar de med lägst inkomster som är beroende av importerade produkter med lägre priser. Walmart är också en viktig arbetsgivare för ungdomar och minoriteter.

Det bästa sättet för USA att komma till rätta med sitt underskott i handelsbalansen, om man nu uppfattar det som ett problem, är att minska sitt stora federala budgetunderskott och stimulera amerikanerna att spara, framför allt till ålderdomen. Amerikanerna shoppar för mycket och sparar för litet.

Till det kommer uppenbarligen att öka sin tjänstesektor och tjänsteexport. Förmodligen går det inte att göra med politiska åtgärder, men Trumps fokus på just den varutillverkande industrin, exempelvis bilindustrin, bidrar inte till något.

Industrisamhället förklaras ibland vara på väg bort. Men det är fel i den mening att det aldrig tidigare har tillverkats så mycket industriprodukter som i dag. Välstånd består fortfarande av främst hus, mat, kläder, utbildning, transportmöjligheter, kommunikation all den utrustning och de mediciner som behövs för sjukvård samt infrastruktur. Man kan inte tänka sig välstånd utan materiella produkter. Däremot försvinner industrisamhället allt mer som sociologisk företeelse. Det finns ingen arbetarklass i form av otaliga utbytbara människor vid ett löpande band. De jobben har successivt försvunnit sedan 70-talet och ersätts av industrirobotar eller tillverkningsprocesser som av andra skäl behöver allt färre människor.

Istället ökar tjänsteinnehållet i produkterna. En modern bil är otänkbar utan miljoner mantimmar programmering, design, marknadsföring, service, finansieringstjänster. Detsamma gäller verkstadsteknisk utrustning. Att det inte finns så många människor som tillverkar något på en industri längre, betyder inte att den automatiserade industrin är ett självspelande piano som tuffar och går av sig själv vecka ut och vecka in. Det krävs människor för att hålla den igång.

Men de klassiska industrijobb som Trump drömmer om kommer aldrig tillbaka. Oavsett hur många nävar grus i handelsmaskineriet han slänger.

 

 

 

Stäng posten Läs nästa post
58,4 % EU:s andel av Sveriges export
Marknadens mirakel. Potatisen blir till kött.

Poängen med export är att vi kan importera

Export är viktigt för att den tillåter oss att importera. Det är inte bara Trump som har för sig att export har ett sorts egenvärde, medan import på något sätt är lite problematiskt. Men i själva verket är det en missuppfattning. Tyvärr en missuppfattn...

Poängen med export är att vi kan importera

Export är viktigt för att den tillåter oss att importera.

Det är inte bara Trump som har för sig att export har ett sorts egenvärde, medan import på något sätt är lite problematiskt.

Men i själva verket är det en missuppfattning. Tyvärr en missuppfattning som idag påverkar handelspolitiken i USA och därmed hela världen.

Låt oss anta att Sverige var ett helt slutet land. Ingen handel. Vi producerar potatis. Bara potatis. Vi är självförsörjande. Priset på potatis är 1 krona kilot. Produktionen är 1 miljard kilo. Svenska konsumenter betalar tillsammans 1 miljard för sin potatis.

På världsmarknaden finns det ingen potatis, så där skulle man kunna kunna sälja ytterligare en miljard kilo. Sverige inför frihandel och plötsligt måste svenska konsumenter börja konkurrera om potatisen med konsumenterna på världsmarknaden. Priset på potatis ökar till 1,50. Samtidigt ökar svenska producenter sin potatisproduktion till 2 miljarder varav en miljard exporteras.

Så. Nu betalar svenska konsumenter 1,5 miljarder för sin potatis, samtidigt som potatis för 1,5 miljarder hamnar utomlands.

Den totala kostnaden för vår potatisexport är 2 miljarder: potatisen kostar svenskar 0,5 miljarder mer, och potatis för 1,5 miljarder hamnar utomlands. Potatisodlarnas kontoutdrag visar en större siffra, men den kan man varken äta eller bo i.

På vilket sätt är det bra?

Svaret är att vi kan importera för 1,5 miljarder. Till exempel kan vi få kött till vår potatis för 1,5 miljarder kronor.

Så, genom att betala 0,5 miljarder mer för potatisen kan vi få kött för 1,5 miljarder.

Men är det en vinst eller förlust? Ja, det beror förstås på vår egen produktionskostnad för köttet. Om vi hade kunna producera samma mängd kött billigare än 1,5 miljarder  hade det förstås varit en dålig affär. Men givet att samma mängd kött hade kostat oss mer än 1,5 miljarder att producera själva gör vi en vinst.

Det är alltså importen som ger det ökade välståndet. Kött på bordet. Exporten är en kostnad, men som är värd att ta för att den ger möjlighet att importera.

Här har vi alltså kärnan i merkantilistens tankefel. Han tror att allt mer guld och silver (eller kontoutdrag med ständigt större summor) är samma sak som välstånd. Men det är en illusion. Guld, silver, sedlar eller ett fett kontoutdrag ser ut som välstånd bara därför att vi i en fungerande marknadsekonomi omedelbart kan byta till oss allt från mat till och kläder, över bostäder till champagne och Ferraribilar mot dessa. Så fort man lämnar civilisationen är guld, silver, sedlarna och kontokorten värdelösa. Även miljardären dör om han går vilse utan ordentlig utrustning på vinterfjället och inte blir hittad i tid. Att han har alla sina kontokort med sig och en klocka för 800 000 kronor räddar inte hans liv ens en sekund.

Det är lätt att glömma i ett modernt samhälle där allt förefaller ha kommit till av sig själv och fungerande ekonomiska institutioner gör att det mesta (men inte allt och kanske inte det viktigaste) faktiskt kan mätas i pengar.

Och för den som är besatt av pengar och ser den med mest pengar som vinnare och alla med mindre som förlorare blir underskott i handelsbalansen ett hot.

 

Stäng posten Läs nästa post
What protection teaches us, is to do to ourselves in time of peace what enemies seek to do to us in time of war.
Henry George
Har skadat frihandeln. Fast på olika sätt. Karikatyr av DonkeyHotey.

Trump kan starta handelskrig från dag ett om han blir president

När det gäller export av varor och tjänster är Sverige, direkt och indirekt, mera beroende av handel med USA än någon av våra europeiska handelspartners. Genom svenska företags sammantvinning med andra länders produktionsprocesser (värdekedjor) är minst ...

Trump kan starta handelskrig från dag ett om han blir president

Här på Frihandelsbloggen.se har konstaterats att även om Hillary Clinton och det politiska klimatet i USA just nu är oroande protektionistiskt kommer Donald Trump att vara mycket värre för frihandeln än Clinton.

Hon kommer som president knappast föra frihandeln framåt och kanske till och med orsaka en del problem. Men till skillnad från Trump kommer hon inte ställa till fullskaligt handelskrig av 30-talssnitt.

Nu framgår det i en artikel i DI av Carl B Hamilton — lite av frihandelns grand old man just nu i Sverige — att läget är betydligt värre än någon tidigare trott. Presidenten har nämligen makt att helt på egen hand införa olika typer av handelshinder om det kan motiveras av hot mot den nationella säkerheten:

”Kan verkligen president Trump på egen hand starta ett handelskrig mot omvärlden? Det finns väl ändå en maktdelning i USA med kongressen och domstolarna som kan stoppa honom?

Dessvärre är det korta svaret att kongressen och domstolarna knappast kan stoppa Trump. De kan knappast ens fördröja införandet av nya protektionistiska åtgärder.

Den rättsliga regleringen har ända sedan första världskriget, med start i ”Trading with the Enemy Act”, successivt kommit att se utrikeshandeln som en del av säkerhetspolitiken. Den trenden accelererade under kalla kriget och åtgärder mot import kan utlösas snabbt.

Handelspolitiken har alltmer kunnat styras av presidentens bedömning av ”det nationella säkerhetsintresset”. Det har visat sig vara en mycket anpassningsbar formulering. Kongressen är närmast maktlös om presidenten med hänvisning till nationell säkerhet exempelvis vill riva upp handelsavtal, höja tullar eller införa kvoter. Detta framgår av en omsorgsfull rättslig analys från tankesmedjan Peterson Institute i Washington DC.

Kina är ett särskilt hatobjekt för Donald Trump. Varken Kina eller andra länder kommer antagligen att acceptera Trumps nya handelsrestriktioner, desavouering av bindande WTO-regler och uppsägning av ingångna ”job-killing” handelsavtal. Det utlöser handelspolitiska motåtgärder: Varor och tjänster från USA beläggs med höjda tullar och importkvoter. Export till USA av vitala varor och tjänster kan komma att stoppas av omvärlden. Globala produktions- och försäljningskedjor slås isär. Varor och tjänster som köps av vanliga människor (som livsmedel, kläder och bilar) blir dyrare och urvalet mer begränsat. Många människor blir arbetslösa – inte minst i USA!

Trumps ekonomiskt inåtvända och politiskt nationalistiska politik går på tvärs med hans slogan ”Make America Great Again”. Med hans politik skulle USA:s handels- och säkerhetspolitik kunna driva bland annat övriga Asien i armarna på Kina.

Här hemma bör man, naturligtvis, fråga sig hur Sverige skulle klara sig i en Trump-värld av protektionism och inåtvändhet? Illa, är det korta svaret.

När det gäller export av varor och tjänster är Sverige, direkt och indirekt, mera beroende av handel med USA än någon av våra europeiska handelspartners. Genom svenska företags sammantvinning med andra länders produktionsprocesser (värdekedjor) är minst 1,5 miljoner jobb i Sverige beroende av slutlig efterfrågan i USA (enligt färsk OECD-statistik och Kommerskollegium). Motsvarande tal för Tyskland och andra EU-länder är väsentligt lägre. Svenska jobb och företag skulle därför drabbas hårt om Trumps handelspolitiska vision förverkligas.”

Vid sidan av Trumps säkerhetspolitiska oklarheter är handelspolitiken det förmodligen starkaste skälet för alla utanför USA att hoppas att han inte blir USA:s president.

 

 

 

Stäng posten Läs nästa post
-- Jag tänker mycket på vad som händer efter döden. Min mamma sade alltid att den som är elak slutar som köttråvara i Jönköping.

Protektionism bygger på mystik och känslor kring mat

Protektionism finns i olika former. Det traditionella argumenten att export är bra och import är dåligt eller allmänt nationalistiska uppmaningar att köpa svenska varor fungerar inte längre. Nu krävs mer känslomässiga argument. Att mat, som är en av vår...

Protektionism bygger på mystik och känslor kring mat

Protektionism finns i olika former. Det traditionella argumenten att export är bra och import är dåligt eller allmänt nationalistiska uppmaningar att köpa svenska varor fungerar inte längre. Nu krävs mer känslomässiga argument. Att mat, som är en av våra mest känsloladdade produktkategorier, står i centrum för protektionism förvånar inte. Vad som kanske förvånar är att samma person som är misstänksam mot ”utländskt kött” i Sverige glatt smörjer kråset med en biff i Frankrike eller korv i Italien. 

DN-debatt har idag en utmärkt artikel av Carl B Hamilton, ekonomiprofessor och tidigare Liberal riksdagsledamot.

Han skriver om den ständigt pågående PR-kampanj som pågår i Sverige med syfte att misstänkliggöra utländskt kött.

”Just importerat kött beskrivs allt oftare som hälsovådligt och skadligt på olika sätt. Ändå förbjuds det inte av våra ansvariga myndigheter. Det verkar konstigt, eller hur? Ett DN-reportage den 30/1 är illustrativt. Kött producerat och importerat från Holland och Tyskland beskrivs i vämjeliga ordalag och produktionen sägs av WHO vara klassat som ”ett av de största hoten mot mänsklighetens hälsa” på grund av sitt antibiotikainnehåll. Intervjuade beskriver att köttet ”känns konstigt som svamp” och väcker ”äckel”. Men om köttet inte skulle uppfylla Sveriges och EU:s livmedelsbestämmelser, utan hade varit otjänligt som människoföda, giftigt eller hot mot folkhälsan skulle det naturligtvis ha varit förbjudet. Men så är inte alls fallet, utan köttet är helt tillåtet att sälja och godkänt för människor att äta. Det som står är ett tydligt exempel på protektionistiskt krypskytte på fullt godkänd livsmedelsimport!”

Detta är ett enskilt exempel, men det är typiskt. Liknande artiklar dyker regelbundet upp i media eller i form av inlägg på sociala media. Man behöver inte ha arbetat länge i PR-branschen för att inse att detta i hög utsträckning är professionella kampanjer. Grundreceptet är ungefär följande:

  • Starta en liten folkrörelseorganisation, med ordförande och styrelse från branschen (”talespersoner”), websida, fb-sida, twitterkonto.
  • Identifiera eventuella allierade — personer och organisationer som har intresse av att stödja ert budskap.
  • Låt någon person med akademisk titel svänga ihop en rapport. Lite siffror är lätt att sälja in till media. Färdiga tabeller sparar pengar åt redaktionerna, detsamma gäller bilder.
  • Bjud in till informationsfrukost. Främst i  Stockholm och om budgeten räcker även i andra städer.
  • Skriv ihop artiklar och ta fram ”case”, det vill säga representanter för branschen. Helst med geografisk spridning för att redaktionerna skall kunna göra en lokal koppling.
  • Utbilda och medieträna alla talespersoner.
  • Skriv debattartiklar och insändare som undertecknas av talespersoner lokalt.

Nu är det bara att köra. Ut med debattartiklarna, ringa tidningarna, twittra, facebooka, boka upp möten med riksdagsledamöter och partierna talespersoner. Kör roadshowen med rapporterna, veporna, kaffet, mackorna och företagsbesöken med fototillfällen.

Det funkar alltid. Exakt hur bra det funkar beror på tre saker. 1) Hur känsloladdat är ämnet. Mat är känslor. Njutning och äckel, hälsa och ohälsa, status och skönhet.  2) Budget. Mer pengar ger mer effekt. 3) Kan man få fram en bra talesperson? Människor är bärare av budskap och förmedlare av känslor, men alla är inte lika bra på att väcka känslor, inge trovärdighet, skapa identifikation. 4) Talangen hos PR-byrån. Vissa är bättre än andra på att få budskap, kanaler, personligheter att samverka, hitta allierade, synergier, identifiera och desarmera motståndare och rulla ut kampanjen enligt plan utan grus i maskineriet. Att bra PR-konsulter tjänar mycket pengar är inte någon form av marknadsmisslyckande.

Men självklart behöver inte PR-byråer vara inblandade. Bransch-,”gräsrots”- eller ”folkrörelseorganisationer” och fackföreningar kan det här hantverket i sömnen. De arbetar ju på heltid med påverkan.

Hamiltons exempel är pedagogiskt ur ett annat perspektiv: köttprotektionisterna har problemet att Sverige inte får stoppa kött från EU. Det uppfyller samma krav som det svenska köttet. EU har gemensamma regler. Vägen framåt är då att försöka få igenom ett krav på märkning av kött så att även restauranger skulle tvingas ange ursprungsland. Av allt att döma skulle detta inte vara tillåtet, men under en tid skulle man kunna ”medvetandegöra” konsumenterna och lära dem fråga efter svenskt kött.

Det intressanta med just matprotektionismen är hur enormt känslostyrd den är och att den riktar sig mot någon form av metafysisk ”köttråvara” som kan dölja sig i produkterna. Svenskar brukar ju sällan klaga på den lufttorkade italienska skinkan de får på krogen eller biffen de äter när de är i Frankrike. Tvärt om hyllar man det goda köttet man får utomlands jämfört med det svenska. Det finns extremt bra kött i Sverige. Men de där bitarna av självdöd mjölkko som ligger på en liten blöja i kyldisken i en normal svensk mataffär skulle förmodligen inte gå att sälja i något annat land. Möjligen i Norge och Finland, där matkulturen är ännu mer förflackad än här.

Hamilton pekar på att köttprotektionism inte är ett svenskt problem. Förmodligen är det inte ens starkast här. EU har skyhöga tullar mot länder utanför unionen.

”EU:s gemensamma jordbrukspolitik avskärmar oss konsumenter från import av billiga och bra livsmedel från hela övriga världen. Den håller därmed människorna bland annat i potentiellt exporterande u-länder i fattigdom.

Människor som i dag flyr till EU skulle i många fall ha kunnat bo kvar hemma, i till exempel Nordafrika, om de kunnat leva hemma på att odla till exempel grönsaker, eller kunnat försörja sig på export av olika slags kött. Men sådan export möts vid EU:s gräns av mycket höga tullar och kvantitativa importbegränsningar.

Om vi håller oss till nötkött, möts fruset importerat nötkött av gränshinder motsvarande en genomsnittlig tull på 93 procent, och med en topp för benfritt fruset nötkött på hela 126 procent! För till exempel vakuumförpackat kött gäller cirka 60 procents tull.

Europas gränshinder för produkter från fattiga länder medför att EU istället vid gränsen får möta fler ekonomiska migranter och flyktingar. En given slutsats är att EU måste öppna sig mera för import av livsmedel och andra varor från sin fattiga omvärld om man vill minska antalet människor som söker sig till EU.

Kravet på frihandel, och sambandet mellan frihandel och migration, bör Sverige omgående uppmärksamma och aktualisera i EU-politiken.”

Stäng posten Läs nästa post
1,1 % Oceanien och Antarktis andel av Sveriges export
--"Man bet hund" är ingen större nyhet i min bransch.

Osanning om antidumpningsgtullar och Kina

Att Kina skulle få "status som marknadsekonomi" och att det skulle kosta EU 3,5 miljoner jobb stämmer inte. Det handlar om förändringar i ett WTO-avtal om hur man beräknar antidumpningstullar.

Osanning om antidumpningsgtullar och Kina

Här är ett bra exempel från Christofer Fjellner på hur handelspolitiken nästan alltid omges av missförstånd och överdrifter.

Det cirkulerar nu ett rykte om att 3,5 miljoner jobb i EU riskerar att försvinna när Kina ”får status som marknadsekonomi”.

Frihandelsbloggen har skrivit om detta i ett annat sammanhang.

Men bara siffran ”3,5 miljoner” borde få folk att bli misstänksamma. Kan verkligen en förändring i terminologi och regelverk orsaka att 3,5 miljoner jobb försvinner?

Självklart inte.

Vad det handlar om är följande. För 15 år sedan när Kina kom med i WTO användes ett särskilt sätt att beräkna eventuella antidumpningstullar. Det skulle tas bort efter 15 år. Den tiden har nu gått och därför kommer man övergå till ett annat sätt att beräkna antidumpningstullar.

Kina kommer inte att förändras för den skull. Kina är en diktatur med centralstyrd ekonomi med stora inslag av industrikapitalism — men landet uppfyller inte kriterierna på att vara en marknadsekonomi.

Om detta nya sätt att beräkna antidumpningstullar kommer att hota några jobb i EU är oklart. Men det kommer vara så få att vi aldrig kommer att märka det. Möjligheter att införa sådana tullar kommer inte att tas bort.

En annan anledning att bli misstänksam är källan till uppgiften: En rapport skriven av  Economic Policy Institute som är en amerikans think tank knuten till fackföreningsrörelsen och med en tydlig protektionistisk agenda.

EPI behöver förstås inte ha fel för det, men taktiken är tydlig. Det blir effektiv opinionsbildning av att safta på med ett dramatiskt budskap som är lätt att komma ihåg.

Tyvärr stämmer det gamla arabiska ordspråket: ”När lögnen redan hunnit ända till Bagdad har sanningen knappt fått på sig sandalerna”.

 

 

 

Stäng posten Läs nästa post
3 % Andelen personbilar av svensk export
Arbetsdagens sista watt under produktion.

Särintressen alltid utklädda till allmänintressen

Det blev antidumpningstullar på solpaneler. Dumt och skadligt. Men ett utmärkt exempel på att särintresset försöker klä ut sig till allmänintresse. Idag börjar klimatkonferensen i Paris. I fredags firade EU detta med att förnya beslutet att ha st...

Särintressen alltid utklädda till allmänintressen

Det blev förlängda antidumpningstullar på solpaneler. Dumt och skadligt. Men ett utmärkt exempel på att särintresset försöker klä ut sig till allmänintresse.

Idag börjar klimatkonferensen i Paris.

I fredags firade EU detta med att förnya beslutet att ha strafftullar på solpaneler importerade från Kina.

Eller, möjligen firade man inte. Det hela skedde utan några större insatser av pukor, trumpeter och fyrverkeri.

Händelsen är inte superviktig i sig. EU lider inte direkt brist på solpaneler eller billig sol-el. När solen lyser och vinden blåser produceras så stora mängder el att elpriserna faller till noll eller under. Vidare har antidumpingtullarna (som det egentligen heter)  funnits sedan i juli 2013, och nu har man förlängt dem med 15 månader för en så kallad ”expiry review”.

Däremot har händelsen ett stort pedagogiskt värde.

Motståndarna till frihandel brukar hävda att frihandel är bra i teorin, men i praktiken behövs inskränkningar i frihandeln för att skydda strategiskt viktiga industrier. Annars kommer exportländer (läs ”de illistiga kineserna”) att dumpa priserna på viktiga produkter så att den inhemska produktionen försvinner för att då höja plötsligt höja priserna och tjäna massor med pengar.

Det är ett argument som låter bra i all sin enkelhet. Det har också använts i olika varianter under minst ett par hundra år.

Men när man frågar dem som använder detta argument om de kan nämna något exempel på att det verkligen hänt blir de svarslösa. Ofta kommer de med ett eller par exempel med varierande grad av bristande verklighetskontakt.

Det vill säga det problem som möjligheterna till olika handelsrestriktioner är tänkt att lösa existerar inte i verkligheten.

I stället utnyttjas möjligheterna av olika särintressen.

I det här fallet de europeiska företag som tillverkar solpaneler trots att det totalt saknas rimliga skäl att införa antidumpningstullar. Solpaneler är inte en strategiskt viktig produkt; EU klarar sig utan nya solpaneler om det skulle behövas. Om vi blev utan egen produktion av solpaneler i EU och kineserna höjde priserna dramatiskt skulle vi ganska snabbt kunna dra igång inhemsk produktion. Det är inte kärnkraftverk (som tar ett decennium) att få på plats vi talar om.

Vad som händer nu är alltså att konsumenter i EU helt utan rimliga skäl får betala lite mer för sina solpaneler.

Handelshinder fungerar helt enkelt som alla andra statliga ingrepp i marknaden. Det finns en fantasifull teoretisk motivering som handlar om allmänintresse, men de gynnar mest de industrier som är bäst på att påverka politikerna och alltid på konsumenternas bekostnad.

 

 

 

 

Stäng posten Läs nästa post
5,3 % Andelen läkemedel av svensk export
Visa flera poster