Björling

Debatt as usual…

I Almedalen är det ett antal programpunkter som har med TTIP att göra. På måndagen var det seminarium ordnat av EU-parlamentet och Kommissionen i samarbete. Panelen bestod av handelsminister Ewa Björling, TCO:s ordförande Eva Nordmark, Jacob Granit, SEI o...

Debatt as usual…

I Almedalen är det ett antal programpunkter som har med TTIP att göra.

På måndagen var det seminarium ordnat av EU-parlamentet och Kommissionen i samarbete.

Panelen bestod av handelsminister Ewa Björling, TCO:s ordförande Eva Nordmark, Jacob Granit, SEI och Jan Bertoft från Sveriges Konsumenter.

Det blev knappast en intensiv debatt. De urskiljbara positionerna var de väntade. Björling är tydlig i sitt stöd till frihandel och framhåller Sveriges roll i att TTIP-förhandlingarna överhuvud taget har kommit till stånd.

Och alla ställer i princip upp på tanken. Men det är överraskande hur stor misstänksamheten är mot investerarskyddet ISDS. Det har gått troll i tanken på att man har en vanligt skiljedomsförfarande, något som finns i närmare 1500 avtal som i dag gäller mellan stater i olika sammanhang.

Och så länge ingen talar ur skägget och säger att de hot som utmålas är rena fantasifoster, kommer problemen vara kvar. I vissa sammanhang måste man ta tjuren vid hornen och säga som det är, snarare än att i allmänna ordalag försöka släta över.

En annan fråga är strategin vid förhandlingar om regleringar och gränsvärden. Inom ramen för att man inte vill ha en försvagning av miljökrav, konsumentskydd och liknande finns det ju två vägar att gå. Den ena är att man väger olika krav mot varandra och är beredd att kanske sänka et krav men höja ett annat. Förändringar åt båda håll men inte ramen för samma totala regleringstryck. Det andra är att man säger att varje reglering och gränsvärde är heligt och bara för höjas, aldrig sänkas. Det kommer dels låsa förhandlingarna, och dels ytterligare reglera två marknader som redan är seriöst överreglerade.

 

Stäng posten Läs nästa post
6,2 % Andelen livsmedel av svensk export

TTIP-debatten fortsätter (som förut…)

Transportarbetareförbundet och dess tidning Transportarbetaren förstår att debatten om TTIP inte är avklarad bara för att Europaparlamentsvalet är över. Här ett bra exempel på en för fackföreningspressen vanlig artikelform, en till nyhetsartikel förklädd d...

TTIP-debatten fortsätter (som förut…)

Transportarbetareförbundet och dess tidning Transportarbetaren förstår att debatten om TTIP inte är avklarad bara för att Europaparlamentsvalet är över.

Här ett bra exempel på en för fackföreningspressen vanlig artikelform, en till nyhetsartikel förklädd debattartikel.

Det är imponerande hur vänstern i vid mening lyckas hålla ihop sitt budskap och i varje artikel upprepa minst ett par av totalt kanske fem-sex myter om TTIP. I denna artikel myten om de hemliga förhandlingarna styrda av företagen och att företag kommer att kunna stämma stater om deras vinster uteblir.

Bilden och bildtexten ger dock ett känsla av att webbredaktören inte riktigt varit med på noterna. Det är en pressbild från regeringskansliet med handelsminister Ewa Björling och USA:s president Barack Obama. Bildtexten säger att den svenska exporten till USA kommer att öka 17 procent och ge en löntagare 17 kronor extra i plånboken per år.

 

Stäng posten Läs nästa post
16,5 % EU:s andel av världshandeln

Fler rapporter om bred TTIP-diskussion på UD

Fler rapporter om  TTIP-diskussionerna som handelsminister Eva Björling höll i fredags (den 25 april) och som jag rapporterade om här. Ny Teknik. Svenska Dabladet (TT). TT-artikeln gick i de allra flesta tidningar och vinkeln var motsättningen mellan fack...

Fler rapporter om bred TTIP-diskussion på UD

Fler rapporter om  TTIP-diskussionerna som handelsminister Eva Björling höll i fredags (den 25 april) och som jag rapporterade om här.

Ny Teknik.

Svenska Dabladet (TT).

TT-artikeln gick i de allra flesta tidningar och vinkeln var motsättningen mellan fack och regering/näringsliv när det gäller konfliktlösningsmekanismen ISDS.

 

Stäng posten Läs nästa post
What protection teaches us, is to do to ourselves in time of peace what enemies seek to do to us in time of war.
Henry George

Det handlar om protektionism — ingenting annat…

Miljöpartisten Carl Schlyter sitter i Europaparlamentet. Han driver bloggen ttippen.se som är en ren anti-TTIP-blogg. Eller det är i varje fall vad den förefaller vara. Det finns goda skäl att anta att det handlar om protektionism, om slutna gränser. I en ...

Det handlar om protektionism — ingenting annat…

Miljöpartisten Carl Schlyter sitter i Europaparlamentet. Han driver bloggen ttippen.se som är en ren anti-TTIP-blogg.

Eller det är i varje fall vad den förefaller vara. Det finns goda skäl att anta att det handlar om protektionism, om slutna gränser.

I en bloggpost den 18 februari skriver han om den artikel i DI där tre fackliga företrädare säger att de är för TTIP, men emot ISDS, det vill säga den konfliktlösningsmekanism (en sorts skiljedom) som ingår eller i vilket fall tidigare har varit en del av TTIP-förhandlingarna. De är också emot att avtalet skulle kunna innebära andra avregleringar. Inget överraskande med andra ord. Varje liten regel i helig, men det visst vi ju.

Då tänker man sig ju att Schlyter skulle vara nöjd?

Men inte då. Han misstänker facken för att vara lurade av näringslivet och regeringen:

”Facken har varit föremål för en intensiv lobbyverksamhet från regeringen och näringslivet, något som tycks ha gett, åtminstone visst, resultat. ”

Där ser man. När Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande, LO, Eva Nordmark, ordförande, TCO och Göran Arrius, ordförande, Saco, inte håller med Schlyter beror det helt enkelt på att de är lurade av näringslivet och Ewa Björling…

Dessutom är frågan varför Schlyter tycker att deras ståndpunkt, lurade eller inte, är ett problem? Han borde väl vara av exakt samma åsikt. Frihandel, men utan avregleringar eller ISDS?

Om inte han egentligen är emot frihandel men inte riktigt vågar säga det. ISDS-motståndet var helt enkelt fikonlövet som skulle dölja protektionismen.

 

Stäng posten Läs nästa post
58,4 % EU:s andel av Sveriges export

Både särintressen och idéologi

Svenska Dagbladets utmärkta Maria Ludvigsson skrev i helgen om När USA:s ambassadör Mark Brzezinski och handelsminister Ewa Björling vid ett möte i förra veckan gemensamt berättade om förhoppningarna om TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnersh...

Både särintressen och idéologi

Svenska Dagbladets utmärkta Maria Ludvigsson skrev i helgen om När USA:s ambassadör Mark Brzezinski och handelsminister Ewa Björling vid ett möte i förra veckan gemensamt berättade om förhoppningarna om TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership).

Ludvigsson understryker att de båda är entusiastiska för frihandel, Men hon menar att de båda var väl optimistiska inför den kommande processen att få avtalet på plats. Därvidlag har hon säkert rätt.

Hennes skäl till den uppfattningen är att det ”kommer att krävas ett högt tryck för att arbeta sig igenom selektiv protektionism och hårda krav på idel undantag för särdeles ömmande områden.”

I detta har hon också rätt. När det gäller frihandel är det en oerhört tydlig motsättning mellan vad som är bra för hela befolkningen på kanske tio års sikt och vad som är bra för enskilda producenter på ett par års sikt.

Men det bör tilläggas att protektionism inte bara handlar om särintressen. Det finns också ett ideologiskt motiverat motstånd som bygger på föreställningar om det unikt svenska eller unikt europeiska och drömmen om man kanske kan bygga en hårt reglerad utopi (grön, röd, brun, välj det som passar) om man lyckas skydda sig mot påverkan utifrån.

Ofta använder dessa grupper argument som bygger på konsumentskydd, miljö, social hänsyn och internationell solidaritet. Men det är sällan vad det verkligen handlar om.

 

Stäng posten Läs nästa post

Ewa Björling bloggar också…

Kan rekommendera bloggen Frihandelministern. Bra information trots att det är en typisk politikerblogg. Björling har definitivt rätt ryggmärg.

Ewa Björling bloggar också…

Kan rekommendera bloggen Frihandelministern. Bra information trots att det är en typisk politikerblogg. Björling har definitivt rätt ryggmärg.

Stäng posten Läs nästa post
1,1 % Oceanien och Antarktis andel av Sveriges export