Dagens Nyheter

DN har fel om Merkel och TTIP

Svenskt Näringslivs Jonas Frycklund har uppmärksammat att Dagens Nyheter sannolikt rapporterar fel om Merkels bedömning av chanserna för TTIP. DN skriver att Merkel sagt att TTIP är dött, medan den tyska källan säger att Merkel bara menar att TTIP-fö...

DN har fel om Merkel och TTIP

Svenskt Näringslivs Jonas Frycklund har uppmärksammat att Dagens Nyheter sannolikt rapporterar fel om Merkels bedömning av chanserna för TTIP.

DN skriver att Merkel sagt att TTIP är dött, medan den tyska källan säger att Merkel bara menar att TTIP-förhandlingarna läggs på is tills Trump är ordentligt installerad.

Här är DN-artikeln, som dessutom är oklar eftersom rubriken och texten säger olika saker.

Men så här rapporterar tyska media (Deutche Welle):

”Die beiden Politiker warben auf der gemeinsamen Pressekonferenz für das geplante transatlantische Handelsabkommen TTIP. Man sei bei TTIP ein gutes Stück vorangekommen, sagte Merkel. Zwar könne das Abkommen nun zwar nicht unter Dach und Fach gebracht werden. Aber man werde am Erreichten festhalten und eines Tages darauf zurückkommen. Sie werde zudem alles daran setzen, auch mit dem neugewählten Präsidenten Donald Trump gut zusammenzuarbeiten. Trump gilt als Gegner des Freihandels. Obama sagte, es sei wichtig, dass die TTIP-Verhandlungen aufrechterhalten würden.”

Och så här skriver Merkel/Obama i en gemensam debattartikel i tyska Wirtschaftswoche:

”Our shared conviction about the power of trade and investment to lift living standards prompted us to pursue the important project of establishing a Transatlantic Trade and Investment Partnership (T-TIP). There is no question that both German and American employers, workers, consumers, and farmers would profit from T-TIP. Negotiations started three years ago and, considering the complexity of these issues, have made solid progress. An agreement that knits our economies closer together, based on rules that reflect our shared values, would help us grow and remain globally competitive for decades to come. Today, many U.S. and European companies and employees already benefit from transatlantic trade and investments. Global markets and production chains are increasingly intertwined. We realize that decisions in one country have tangible effects in others. To meet all these challenges, we need rules that are currently being negotiated in the framework of T-TIP.”

Självklart betyder inte detta något för gissningarna om hur Donald Trump kommer att agera när han väl blivit insvuren som president, men DN:s påstående om att Angela Merkel givit upp hoppet är uppenbarligen felaktigt.

 

 

 

 

Stäng posten Läs nästa post
3 % Andelen personbilar av svensk export
Sälja stridsflygplan är ett hårt och smutsigt arbete som kräver motköp. Men det har inget med frihandel eller inte att göra.

Motköp är inte motsatsen till frihandel eller planekonomi (ens om man säljer plan)

"Motköp sätter frihandel helt ur spel" är rubriken på en artikel av Birgitta Forsberg i Dagens Nyheter. Vinjetten är "Analys". Men eftersom det är svensk dagspress börjar "analysen" så här: "Motköp vrider marknaden ur led. Det är unket, förlegat och osunt."...

Motköp är inte motsatsen till frihandel eller planekonomi (ens om man säljer plan)

”Motköp sätter frihandel helt ur spel” är rubriken på en artikel av Birgitta Forsberg i Dagens Nyheter.

Vinjetten är ”Analys”. Men eftersom det är svensk dagspress börjar ”analysen” så här:

”Motköp vrider marknaden ur led. Det är unket, förlegat och osunt.”

Och tyvärr blir analysen inte bättre.

Artikeln handlar om att stora affärer där stater är inblandade i förhandlingsprocessen ibland leder till så kallade ”motköp”. I praktiken säger man att ”köper vi dina produkter måste du köpa våra produkter”. Det kan handla om vapen men det kan också handla om stora infrastrukturprojekt eller annat där stater/regeringar är inblandade.

Oftast är detta inte särskilt bra.

Men felet i Forsbergs ”analys” är att hon tror att detta har med frihandel eller inte att göra.

Men det har det inte. Frihandel är en helt annan fråga. Frihandel mellan länder råder om allt som är lagligt i båda länderna kan handlas mellan länderna utan tullar, kvoter eller andra restriktioner samt att eventuella regleringar i ett land gäller lika för både inhemska och importerade produkter. Villkoren medger i praktiken att länder kan ha vilka inhemska regleringar som helst så länge de inte är diskriminerande. Över 90 procent av alla tänkbara produkter förblir helt opåverkade.

Två länder kan ha fullständig frihandel även om ländernas regeringar ingår motköpsavtal; ”ni köper luftvärnssystem av oss så köper vi komponenter till radarsystemet (eller lastbilar eller betong eller vad som helst) av er”. Motköpsavtal är snarast ett tecken på stor statlig inblandning i det egna landets näringsliv vilket är en lika vanlig som skadlig företeelse.

Motköp kan ske mellan länder både med och utan frihandel emellan sig och i teorin även mellan privata företag även om det är ovanligt. Byteshandel är rätt krångligt och utan mer eller mindre märkliga politiska motiv finns det sällan skäl att lämna penningekonomin.

Forsberg har helt enkelt inte särskilt mycket koll. Hon skriver:

”Men de motköpsaffärer som följer på de avtal Saab och svenska staten tecknar — alltid så tätt omslingrade att det är svårt att se var försvarsbolaget slutar och politikerna börjar — sätter frihandeln ur spel.

Samma frihandel vars lov företagen och många politiker annars sjunger.

Det är unket, förlegat och osunt. Eller om man så vill: planekonomi.”

Hon gör den helt riktiga iakttagelsen att försvarsindustrin och staten lever i symbios och att detta närmast regelmässigt leder till dåliga  konsekvenser. Men det är inte ”planekonomi”. Statligt företagande är inte med automatik planekonomi. Planekonomi är att staten sätter upp produktionsmål för hela ekonomin och låter dessa ersätta anpassning mellan tillgång och efterfrågan genom enskilda beslut och prismekanismen.

 

 

Stäng posten Läs nästa post
1,1 % Oceanien och Antarktis andel av Sveriges export