Dalademokraten

Frihandel i media vecka 4

2016-01-27 "Frihandelsavtalet är bra för både ekonomin och demokratin" skriver Mats Elfsberg, vd på Sepson AB i Vansbro i Dalademokraten som svar på Ellie Cijvats artikel från förra veckan: "Ellie Cijvat skriver den 21 januari i Dala-Demokraten att det ...

Frihandel i media vecka 4

2016-01-27

”Frihandelsavtalet är bra för både ekonomin och demokratin” skriver Mats Elfsberg, vd på Sepson AB i Vansbro i Dalademokraten som svar på Ellie Cijvats artikel från förra veckan:

”Ellie Cijvat skriver den 21 januari i Dala-Demokraten att det planerade frihandelsavtalet mellan EU och USA borde stoppas.
Syftet med TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) är att förenkla handeln genom att undanröja en rad handelshinder.

Kommer avtalet till stånd skapas världens största regionala frihandelszon till gagn för ekonomi och demokrati.

Jag driver ett tillverkande företag i Vansbro där cirka 85 procent varorna går på export. Att exportera till länder inom EU är i dag mycket lätt tack vare den frihandelszon som EU utgör. Men tyvärr är det svårare att handla med länder utanför EU.

Ska man leverera till USA möts man av en handelshindrande byråkrati vilket begränsar möjlighet till expansion och tillväxt av arbetstillfällen.

Nej, Ellie Cijvat, företagen från de demokratiska länderna kommer inte att ta över lagstiftningen och förstöra jordens miljö. Det är i de odemokratiska länderna, där auktoritära system styr över ekonomin, som ditt fokus för världsfreden bör ligga.

Förhandlingarna om TTIP har redan dragit ut på tiden. Starka vänsterpolitiska krafter försöker motarbeta detta avtal som skulle kunna bli ett lyft både för demokrati och sysselsättning, nationellt som globalt.

Vi står inför stora utmaningar framöver om vi vill minska arbetslösheten och klara välfärden framöver. Vill verkligen Ellie Cijvat riskera detta?”

 

2016-01-24

Nytt hopp om WTO och Doharundan väcktes vid mötet mellan handelsministrar i Davos förra veckan enligt SvD:

”Mitt i glåmiga debatter om seg tillväxt i världsekonomin, inbromsning i Kina och skakiga börser glimmade ett hopp i helgen när ett 30-tal handelsministrar träffades under Davosmötet. Det är första gången de samlas sedan WTO:s ministermöte i Nairobi i december. Då lyckades man med näppe rädda WTO från kollaps genom att enas om ett jordbruksavtal om främst minskade exportsubventioner. Däremot var de 162 medlemsländerna oeniga om hur man ska skaka liv i den insomnade Doharundan om ökad frihandel.

– Vi har talat om hur vi ska agera efter Nairobi, och hur vi ska gå vidare med Doha. Många här vid Davosmötet är glada över att vi kom överens i Nairobi, och är positivt överraskade att WTO fortfarande finns. Flera hade skrivit dödsannonser för WTO före mötet, säger Cecilia Malmström till SvD Näringsliv i Davos.

Nu väntar ett tufft jobb för att komma vidare med multilaterala Dohaförhandlingar. Men problemet med tungrodda Doha är att få alla länder att komma överens om mängder med handelsområden. Cecilia Malmström menar att framtidens melodi snarare är att förhandla fram mer frihandel inom begränsade sektorer mellan villiga länder. Så sker redan i dag när det gäller exempelvis tjänstehandel, handel med informationsteknologiska varor och handel med miljövaror och miljötjänster.

– Man kan köra det som parallella spår. Alla måste inte gå fram samtidigt, utan vi kan också skapa «villigas koalitioner» för vissa områden. Det finns en mängd nya frågor som kräver globala frihandelsregler, exempelvis e-handel och investeringar, säger Malmström.”

 

2016-01-28

”A Push for TTIP” Mikael Damberg, näringsminister. skriver i Huffington Post:

”Our trade and investment relationship with the US is extremely important. We signed our first bilateral trade agreement back in 1783, making Sweden the first neutral nation not involved in the Revolutionary War to officially recognize the young American republic. Today, the US is our biggest trading partner outside of Europe. Ultimately, our close economic ties boil down to jobs – jobs in Sweden, but also jobs in the US. It is estimated that economic interactions with Sweden support around 330 000 American jobs. In return, our National Board of Trade estimates that 140 000 jobs in Sweden are due to our economic interactions with the U.S.

The Swedish Government is committed to bringing the negotiations on a deep and comprehensive Transatlantic Trade and Investment Partnership to a successful conclusion. An ambitious TTIP agreement, which addresses the most costly barriers in transatlantic trade, holds great promise. The economic potential underlying TTIP is obvious.

These are historic negotiations – in terms of size, in terms of the potential gains, and in terms of the precedent that the partnership could set. TTIP is ambitious. And we need to be ambitious if we are to achieve the goals we have set for ourselves. 2016 will be an important year, and my government will do its utmost to bring forth a successful conclusion of the negotiations.

Yesterday, I was proud to strengthen our presence in New York by opening Sweden’s upgraded Consulate General in New York City. Today I will continue in Washington and meet officials from the U.S. Administration, including U.S.Trade Representative Michael Froman.”

 

 

 

 

Stäng posten Läs nästa post
3 % Andelen personbilar av svensk export

TTIP-motståndarna hatar helt enkelt frihandel, tillväxt, öppenhet och USA

TTIP-motståndarna bidrar bara i undantagsfall med argument grundade på fakta. I stället handlar motståndet om konspirationsteorier, missförstånd och rena lögner. Framför allt är det oklart varför EU och USA:s politiker vill ha TTIP om avtalet bara lede...

TTIP-motståndarna hatar helt enkelt frihandel, tillväxt, öppenhet och USA

TTIP-motståndarna bidrar bara i undantagsfall med argument grundade på fakta. I stället handlar motståndet om konspirationsteorier, missförstånd och rena lögner. Framför allt är det oklart varför EU och USA:s politiker vill ha TTIP om avtalet bara leder till elände. Menar motståndarna att majoriteten av EU:s politiker är antingen dumma, ond, lurade och/eller korrumperade? Eller kanske allt på en gång?

”Utomparlamentarisk aktivism”, ”nätverksdemokrati”, ”gräsrotsaktivism”, ”enfrågerörelser”.

Det låter tjusigt. Ungdomligt och dynamiskt. Fjärran från kaffekokning, sammanträden, protokoll, revisorer och partipiskor. Inga tråkiga formella strukturer och seg demokrati där den som begär ordet får tala tala till punkt och alla kan lägga fram förslag och begära votering.

Många är djupt imponerade.

Baksidan tänker man sällan på. Nämligen att resultatet blir lösliga organisationer där den som är tuffast och högljuddast bestämmer. En hård kärna av aktivister anger tonen, en svans av anhängare gör jobbet och ger ett intryck av ”folklig förankring”.

En annan konsekvens är att ledarna för de lösliga nätverksorganisationerna kan påstå vad som helst. Möjligheterna att måla upp fantasifulla skräckscenarier och påstå rena felaktigheter är stora.

Ett exempel Ellie Cijvat från vänsterorganisationen Jordens vänner (dyker även upp i ”Nätverket för gemensam välfärd”, i tidningen Internationalen och på andra ställen) som nu plötsligt företräder något som heter Nätverket Stoppa TTIP  (förefaller bestå av en websida).

I den egenskapen har hon skrivit en debattartikel om TTIP full av felaktigheter, publicerade i Dalademokraten — ”Frihandelsavtalet som det fortfarande inte pratas om”. Till saken hör att avtalet ännu inte existerar. Däremot existerar den ursprungliga instruktionen till förhandlarna, det så kallade mandatet. Det säger tydligt vad EU-parlamentet vill ha ut av förhandlingarna. Om förhandlarna kommer tillbaka med ett avtal som strider mot dessa önskemål kommer det inte att godkännas.

Redan i rubriken (som har stöd i texten) blir det fel. Påståendet att det ”inte pratas” om TTIP är helt fel. För det första sprider EU, EU-ländernas regeringar och USA:s regering information. För det andra säger ett snabbt överslag baserat på googlesökningar att det publiceras minst 1000 artiklar per år om TTIP. En betydande del av dessa är TTIP-kritiska debattartiklar, vilka är i tydlig majoritet jämfört med de TTIP-positiva.

Men påståendet ”att det inte pratas om” är självklart inte avsett att beskriva verkligheten. Det har ett tydligt manipulativt syfte. Det är nämligen så att med undantag för ett ganska litet antal personer och ämnen som dominerat nyhetsflödet under lång tid förblir det mesta som skrivs om i tidningen okänt för 90 procent av befolkningen. Det betyder att majoriteten inte har hört talas om TTIP, trots omfattande mediaexponering. Genom påståendet att ”det inte talas om” TTIP ges intrycket av att någon av något skäl inte vill att medborgarna skall veta.

Med andra ord är påståendet att det ”inte talas om” TTIP-avtalet helt fel. Det talas om TTIP hela tiden, men de flesta bryr sig så lite om internationella frihandelsavtal att de inte ens ser artiklarna. Och det är synd, för alla borde bry sig. Dock inte av de skäl som Ellie Cijvat anger. I de första tre styckena i artikeln hinner hon antyda ett antal saker som inte stämmer:

”Få svenskar vet vad det frihandelsavtal mellan EU och USA som förhandlas – Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), skulle innebära för maten på bordet, barnens skola, vården och omsorgen, jobben, lönerna och arbetsvillkoren.”

Lägg märke till de konspiratoriska frågorna. Men svaret är att dessa saker kommer att påverkas ytterst lite eller inte alls. Skola, vård och omsorg påverkar inte av TTIP-avtalet. En del produkter man använder kommer att bli billigare och högre nationell tillväxt som ett resultat av TTIP-avtalet ger mer skattepengar. Svensk arbetsrättslagstiftning eller andra arbetsvillkor berörs inte.

”Eller hur det påverkar kommunernas inflytande över sin egen verksamhet och möjligheterna att ställa krav på till exempel närproducerat?”

Återigen en konspiratoriskt formulerad fråga. Men svaret är att kommunerna inte påverkas. Möjligheten att ställa krav på ”närproducerat” är redan kringskurna av EU. Kommunerna kan ställa vilka som helst krav på miljö- och produktionsvillkor med mera, men inte på att en vara är producerad på en viss ort. Då skulle alla kommuner köpa från byråkraternas och politikernas vänner och släktingar.

”Eller ens att demokratiskt fattade beslut kan undanröjas med en dom från en tremannatribunal som tagit ställning i en tvist mellan Sverige och ett företag som fått rätten av stämma ett helt land för uteblivna tänkta vinster?”

Detta är en ren lögn. TTIP-avtalet kommer inte att medge något sådant. Skiljedomsklausuler (ISDS) finns i frihandels- och investeringsavtal för att hindra att utländska företag blir diskriminerade. Sådana klausuler finns i tusentals avtal och har aldrig lett till de konsekvenser som Cijvat påstår. Att företag stämmer stater och myndigheter förekommer då och då, men oftast är det företag som går till domstol i det egna landet. Men det är inget konstigt. I en demokratisk rättsstat lyder även staten under lagarna och kan hamna i domstol i en konflikt om hur till exempel ett kontrakt skall tolkas.

Även i övrigt är artikeln ett sammelsurium av halvsanningar och lögner.

Om de vore sanna är det obegripligt att EU-parlamentet och EU-ländernas regeringar har givit kommissionen i uppdrag att förhandla fram TTIP-avtalet och varför det fick grönt ljus av parlamentet vid avstämningen i somras? Eller att svenska regeringen och LO står bakom avtalet?

Tror Nätverket stoppa TTIP att alla dessa politiker är dumma, onda och/eller lurade? Och är det inte en aning oroande för Cijvat att hon hamnar på samma sida som ultranationalisterna i EU-parlamentet?

Men sanningen är att var enda bokstav av TTIP-avtalet kommer vara demokratiskt beslutad, från början till slut. EU:s medlemsstaters parlament, EU-parlamentet och USA:s kongress kommer alla att få chans att säga ja eller nej till det färdiga avtalet. Det kommer att vara offentligt i sin helhet och kunna debatteras under lång tid.

Anledningen till att en majoritet av folkvalda önskar avtalet är att det kommer medföra en rad fördelar i form av integration, ekonomisk tillväxt och öppenhet mellan EU och USA.

Och det är väl där skon klämmer för TTIP-motståndarna. De gillar inte tillväxt, inte handel, inte öppenhet. Och de hatar USA.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stäng posten Läs nästa post
1,1 % Oceanien och Antarktis andel av Sveriges export