Daniel Hannan

Regleringar och protektionism skadar EU

Daniel Hannan är en konservativ Europaparlamentariker och EU-skeptiker. Han argumenterar mot EU, inte för att öppenheten är för stor, utan för att den är för liten. Utan EU skulle Storbritannien ha en rad frihandelsavtal på plats, menar Hannan i Wall S...

Regleringar och protektionism skadar EU

Daniel Hannan är en konservativ Europaparlamentariker och EU-skeptiker.

Han argumenterar mot EU, inte för att öppenheten är för stor, utan för att den är för liten. Utan EU skulle Storbritannien ha en rad frihandelsavtal på plats, menar Hannan i Wall Street Journal. EU kontrolleras av särintressen som vill beskatta, reglera och skydda sig bakom tullmurar.

”Britain, a global trader by history, geography and inclination, is especially adversely impacted by EU protectionism. We are missing colossal opportunities in India, an English-speaking, common-law democracy, our fourth-largest overseas investor, and the ancestral home of no fewer than 1.4 million British citizens. Maddeningly, we can’t sign a free-trade agreement with India as long as our trade policy is controlled by Brussels.

It’s a similar story when it comes to the Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership, the proposed U.S.-EU trade agreement. Outside the EU, we’d have signed a comprehensive bilateral trade deal with Washington decades ago. Instead, we have to sit and watch while vested interests seek favors.”

EU är också den enda kontinent som inte haft tillväxt de senaste åren, delvis på grund av fel- och (framför allt) överreglering:

”Barely a week passes without a harmless product running afoul of Brussels regulations, supposedly on consumer-protection or environmental grounds, but in reality because a cartel of producers who meet certain specifications see an opportunity to harm their rivals. The EU, for example, is outlawing high-energy vacuum cleaners, hair-dryers and other appliances—a measure which will have a negligible effect on carbon emissions, but which was strongly pushed by manufacturers that happened to produce low-wattage appliances.”

Utan att hålla med Hannan om slutsatsen att England (och framför allt inte Sverige) bör lämna EU är det lätt att hålla med om beskrivningen av det grundläggande problemet. EU:s politiska institutioner är i allt för hög utsträckning en arena för dem som av ideologiska skäl vill beskatta och reglera, alternativt ser skatter och regleringar som verktyg att skada sina konkurrenter. Protektionism är tyvärr ytterligare ett verktyg i det sammanhanget.

 

 

Stäng posten Läs nästa post
3 % Andelen personbilar av svensk export

Vår primitiva hjärna har svårt att förstå värdet av frihandel

Här en riktigt bra artikel från The Telegraph om värdet av frihandel som tar sin utgångspunkt i TTIP och dess motståndare. Tesen är att fördelarna med frihandel strider mot våra intuitiva uppfattningar: är det inte bättre att producera lokalt än att tra...

Vår primitiva hjärna har svårt att förstå värdet av frihandel

Här en riktigt bra artikel från The Telegraph om värdet av frihandel som tar sin utgångspunkt i TTIP och dess motståndare.

Tesen är att fördelarna med frihandel strider mot våra intuitiva uppfattningar: är det inte bättre att producera lokalt än att transporterar varor över hela jorden, borde vi inte vara självförsörjande på basvaror och varför inte skydda ny industri till den växt sig stark nog att klara sig på världsmarknaden?

Författare är Daniel Hannan som är aktuellt med boken  ’How we Invented Freedom’ (titeln i USA och Kanada är ’Inventing Freedom: how the English-Speaking Peoples Made the Modern World’). Han talar franska, spanska och och älskar Europa, men anser att EU gör oss fattigare, ofriare och mindre demokratiska.

Stäng posten Läs nästa post
What protection teaches us, is to do to ourselves in time of peace what enemies seek to do to us in time of war.
Henry George