Doha

Vin och vatten inför WTO:s ministerkonferens

Kanske inte så mycket förtvivlan, men inte heller så mycket hopp kan ses bland delegaterna till WTO:s ministerkonferens som börjar i eftermiddag i Nairobi. Doharundan kan dö efter 14 års förhandlande. Men något annat kommer i så fall att uppstå. Dessutom ...

Vin och vatten inför WTO:s ministerkonferens

Kanske inte så mycket förtvivlan, men inte heller så mycket hopp kan ses bland delegaterna till WTO:s ministerkonferens som börjar i eftermiddag i Nairobi. Doharundan kan dö efter 14 års förhandlande. Men något annat kommer i så fall att uppstå. Dessutom kan WTO visa på andra framgångar och har fler funktioner än bara Doha-förhandlingarna.

På eftermiddagen i dag börjar WTO:s tionde ministerkonferens i Nairobi, Kenya.

Program här.

En mycket bra sammanfattning av vad WTO och konferensen handlar om finns i the ”Briefing Notes”, korta sammanfattningar av läget på WTO:s olika områden.

Mötet lär börja utan allt för mycket sprudlande entusiasm och optimism.

Doha-rundan om ett globalt frihandelsavtal påbörjades 2001 och är ännu inte färdigförhandlad. Många länder tycker att den bör avslutas och en helt ny förhandling inledas med ett rent bord. Det finns också en bakgrund av nationella och regionala handelsavtal. CETA, TPP, TTIP är färdigförhandlade eller på gång och har det gemensamt att EU och/eller USA är centrala aktörer. Ur en synvinkel förefaller de demokratiska i-länderna gå före, därtill med ett starkt inslag av anglo-saxisk kulturell gemenskap och kring 70 procent av världens samlade BNP. Kina, Ryssland, Indien, Brasilien — länder som gör anspråk på att vara någon form av stormakter ekonomiskt, militärt och befolkningsmässigt — står utanför.

Dessa länder har alltså ett betydande intresse av att komma framåt i förhandlingarna för att lyfta WTO:s roll.

Men även om Doharundan för att skapa ett globalt avtal förmodligen håller på att misslyckas (eller i vilket fall är den inte på väg att lyckas) saknas inte viktiga framsteg de senaste åren.

Ett handelsavtal om förenklade handelsprocedurer slöts vid förra ministermötet på Bali 2013. Det ska minska krånglig tulladministration och byråkrati så att handeln blir smidigare. Men avtalet har bara ratificerats av 57  av den 108 länder som krävs för att det ska träda i kraft.

Ett annat framsteg är avtalet om informationsteknologi. Mer än 50 WTO-länder slöt det i juli i år. Slopade tullar på 201 informationsteknologiska varor som exempelvis GPS-system, medicinsk utrustning och videofilmer skall stimulera en sektor värd 1,3 biljoner dollar årligen. Det är sju procent av världshandeln av stor vikt för svenska företag. Dock har Kina invändningar vilket riskerar att sänka ett slutavtal som är planerat att ingås denna vecka.

Under veckan väntas också ett avtal om exportkonkurrens. Exportsubventioner och exportkrediter på jordbruksvaror skall begränsas. EU har tidigare varit den stora boven, men idag är det främst Norge, Schweiz och Kanada som subventionerar export av exempelvis mjölkprodukter och fläskkött. Risken är att Indien fäller avtalet om det kopplas till kontroversen kring livsmedelssäkerhet. Indien vill ge stora subventioner för att lagra livsmedel, och det finns en oro för att det kommer vara en omväg för att subventionera.

Frihandelsbloggen återkommer under veckan med fler nyheter och analyser.

Här är ett youtubeklipp från Vieuws om EU och ministerkonferensen.

Stäng posten Läs nästa post
1,1 % Oceanien och Antarktis andel av Sveriges export
Det flygande spagettimonstret. Ett hot mot världshandeln?

Finns det en väg bort från spagettin?

Lehmann i Forbes påpekar att visserligen motsvarar TPP 40 procent av världen BNP, men att Japan och USA står för hälften av den andelen. De andra länderna är dvärgar i Jämförelse. Och bara fyra av ASEAN:s tio medlemsstater är med i TPP. Lehmann menar att ...

Finns det en väg bort från spagettin?

Alla frihandelsvänner är inte lika entusiastiska över TPP. Jean-Pierre Lehmann skriver i Forbes Asia om att TPP är en del i en process av fragmentisering av världshandel och framför allt världen.

Han påpekar att visserligen motsvarar TPP 40 procent av världen BNP, men att Japan och USA står för hälften av den andelen. De andra länderna är dvärgar i Jämförelse. Och bara fyra av ASEAN:s tio medlemsstater är med i TPP.

Lehmann menar att TPP är ett sätt att utmana och konkurrera med Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), ett initiativ från Kinesiska regeringen. Det var från början öppet för alla och många asiatiska länder deltar. Dock inte Japan vilket Lehmann menar beror på påtryckningar från USA. TPP är helt enkelt riktat mot Kina, vilket president Obama varit tydlig med:

“If we do not shape the rules so that our businesses and our workers can compete in those markets, then China will set up rules that advantage Chinese workers and Chinese businesses.”

Man behöver inte vara särskilt konspiratorisk för att inse att det inte bara handlar om villkoren för företag och anställda utan också om ett betydligt större perspektiv av geopolitisk dominans.

Till detta kommer att WTO:s Doha-runda i allt väsentligt lever med hjälp av konstgjord andning. Det finns hopp om att den skall piggna till, men med tanke på att USA och EU nu intensifierar TTIP-förhandlingarna lär inte allt för mycket energi läggas på WTO.

I grunden är detta ett problem. Det är olyckligt att världen blir en ”spagettikastrull” av olika handelsavtal. Framför allt av två skäl. Dels komplicerar varje nytt avtal tillkomsten av ytterligare avtal. Om land A och B har ett frihandelsavtal och land A även vill ha ett avtal med land C, kommer i praktiken även B och C få en sorts frihandel via A (även om inte B och C har ett eget avtal). För att undvika detta behövs kontroller, och blandar vi in ytterligare länder blir systemet till sist helt oöverskådligt och oförutsägbart.

En värld och ett handelsavtal är därför önskvärt även om detta enda avtal blir ofullkomligt.

Men just nu förefaller det inte vara vägen framåt. Utgångsläget är nog att TTIP kommer på plats i en eller annan form. Dessutom tecknar EU handelsavtal med olika länder helt oberoende av detta.

Kanske slutar det hela om några decennier med att de flesta av världens länder känner ett allt starkare behov av att kasta ut spagettin till förmån för ett mer enhetligt och överskådligt system.

Stäng posten Läs nästa post

Hit the ground running…

Den som tvivlar på att det existerar något sådant som evigt liv har inte hört talas om WTO:s Doha-runda. Påbörjad 2001 pågår den fortfarande. Men man skall kanske inte vara alltför hånfull. Doha-rundan handlar i princip om gemensamma regler som radik...

Hit the ground running…

Den som tvivlar på att det existerar något sådant som evigt liv har inte hört talas om WTO:s Doha-runda.

Påbörjad 2001 pågår den fortfarande.

Men man skall kanske inte vara alltför hånfull. Doha-rundan handlar i princip om gemensamma regler som radikalt öppnar upp för handel inom alla områden. Det är en härva av olika regler och standarder, var och en med sina egna särintressen.

I dagarna kommer den senaste konferensen med generalsförsamlingen att avslutas utan att ha uppnått de uppsatta målen.

Men generalsekretaren Roberto Azevêdo hoppas i sitt ganska irriterade tal att länderna på nästa möte i september skall ”hit the ground running”.

Den som lever får se. Men risken att sägas upp för arbetsbrist när man är internationell handelsförhandlare får anses vara marginell.

 

 

Stäng posten Läs nästa post
16,5 % EU:s andel av världshandeln

WTO-förhandlingar reser sig på 10 (igen)

Indien och USA har kommit överens om att indierna får behålla sina särregler kring subventioner och lagring av mat. Därigenom blir det åter möjligt att slutföra den senaste WTO-förhandlingsrundan. Den nya överenskommelsen uppfattas som en seger för Indie...

WTO-förhandlingar reser sig på 10 (igen)

Indien och USA har kommit överens om att indierna får behålla sina särregler kring subventioner och lagring av mat.

Därigenom blir det åter möjligt att slutföra den senaste WTO-förhandlingsrundan.

Den nya överenskommelsen uppfattas som en seger för Indien som satte sig på tvären i sista sekunden tidigare i år.

Samtalen kring detta avtal och andar avtal, den så kallade Doha-rundan, har pågått i drygt 15 år och är nu ett decennium försenade.

Stäng posten Läs nästa post
5,3 % Andelen läkemedel av svensk export