EU-kommissionen

Tidsandan speglas i von der Leyens intruktioner till Hogan

Hyggligt men utan tydlig inriktning. Mer WTO och Afrika i handelspolitiken, men också ambitioner om en rad andra hänsyn som riskerar i att ta över i instruktionerna till Phil Hogan.  Ursula von der Leyen har skrivit sina instruktioner till den blivande han...

Tidsandan speglas i von der Leyens intruktioner till Hogan

Hyggligt men utan tydlig inriktning. Mer WTO och Afrika i handelspolitiken, men också ambitioner om en rad andra hänsyn som riskerar i att ta över i instruktionerna till Phil Hogan. 

Ursula von der Leyen har skrivit sina instruktioner till den blivande handelskommissionären Phil Hogan.

Inga betydande överraskningar. Instruktionerna speglar väl det rådande politiska klimatet i EU.

Positiva inslag:

 • Instruktionen speglar en allmänt positiv inställning till handel. Det är inte otänkbart i dagens opinionsklimat med en betoning av självförsörjning och isolering.
 • Den betonar vikten av WTO och dess utveckling. Viktigt idag är WTO ifrågasätts, ofta från utgångspunkten att frihandelsförhandlingarna har gått dåligt i två decennier. Men WTO gör andra saker för att stödja världshandeln och framför allt är det inte WTO:s fel att organisationens medlemsländer inte kan komma överens.
 • Den betonar vikten av regelstyrd global handel.
 • Den nämner särskilt Afrika.

Negativa inslag:

 • Ambitionen att stärka EU:s möjligheter att införa handelshinder.
 • Att inget försök görs att stärka kommissionen i handelsfrågor. Istället betonas parlamentets roll.
 • Att handelsfrågorna allt mer blandas ihop med sociala frågor och miljöambitioner. De båda punkterna är viktiga, men det finns skäl att skilja de olika politikområdena åt. När långsiktiga handelsfrågor ställs mot mer populistiska och känslomässiga frågor är det stor risk att frihandeln blir en restpost när alla andra hänsyn är tagna. Det finns starka krafter som vill sätta käppar i hjulet för global handel även om de inte vill säga det rakt ut av oro för att bli förknippade med Donald Trump.

Nedan den del av texten som berör specifikt handel. Hela brevet här.

Your mission

I would like to entrust you with the role of Commissioner for Trade.

The European Union is the world’s trading superpower. Our trade policy opens up
opportunities and access for our companies to sell their goods and services around the
world. It creates growth and jobs here in Europe and delivers prosperity elsewhere. But
trade is more than simply the exchange of goods and services. It is also a strategic asset
for Europe. It allows us to build partnerships, protect our market from unfair practices and
ensure our values and our standards are respected.

A level playing field for all

Europe’s place is at the heart of the rules-based multilateral system. We must now
also be at the heart of efforts to update and upgrade it for the modern economy. Open and
fair trade must be based on global rules that are effective, enforceable and create a level
playing field for all.

 A top priority will be to lead the reform of the World Trade Organization,
notably on the issues of subsidies, forced transfer of technologies and dispute
settlement. You should aim to launch a broad initiative by the end of 2020,
following the next WTO Ministerial Conference, with a view to reaching a
comprehensive agreement by 2022.

 I want you to give further impetus to WTO negotiations on e-commerce, to
harness the full potential of data, address barriers and enhance consumer and
business trust.

 In parallel, I would like you to lead the work on strengthening Europe’s ability to
protect itself from unfair trade practices. This means making better use of our
trade defence instruments, seeking a level playing field in procurement and
implementing the new system for screening Foreign Direct Investment.

 In addition, I want you to look at how we can strengthen our trade toolbox. This
should include upgrading the EU’s Enforcement Regulation to allow us to use
sanctions when others adopt illegal measures and simultaneously block the WTO
dispute settlement process. You should work with the Executive Vice-President for a
Europe fit for the Digital Age to address the distortive effects of foreign subsidies in
the internal market.

The College will appoint a Chief Trade Enforcement Officer to work under your direct
guidance to monitor and improve the compliance of our trade agreements. He or she will
report regularly on the state of play and keep the European Parliament and the Council
abreast of all developments.

Strengthening Europe’s global leadership

Over the next five years, I want you to lead the work to strengthen Europe’s global
leadership in trade:

 You will work towards a positive, balanced and mutually beneficial trading
partnership with the United States.

 You will step up negotiations with China on a Comprehensive Agreement on
Investment, with the aim of reaching an agreement by the end of 2020.

 I want you to prioritise our trade and investment partnership with Africa. The
implementation of the African Continental Free Trade Agreement should be seen as
a step towards our long-term objective of a continent-to-continent free trade area
between Africa and the EU.

 You will take forward the finalisation of trade agreements already negotiated. You
will lead the work on concluding ongoing negotiations, notably with Australia
and New Zealand. Where conditions are met you will propose to open negotiations
on new bilateral or multilateral agreements. Where relevant, you will work closely
with the Commissioner for Agriculture.

Trade for sustainable development and climate action

You will use our trade tools to support sustainable development. Every new trade
agreement concluded will have a dedicated chapter on sustainable development.

 Working with the Chief Enforcement Officer, you will closely monitor the
implementation of climate, environmental and labour protections enshrined
in our trade agreements, with a zero-tolerance approach to child labour.

 I would like you to contribute to the design and introduction of the Carbon Border
Tax, working closely with the Commissioner for the Economy. The Carbon Border
Tax should be fully compliant with WTO rules.

Making trade more transparent

You will ensure the highest levels of transparency and communication with the European
Parliament, the Council and civil society. You will ensure regular briefings are provided to
the European Parliament before and after each round of talks. Trade agreements should
only provisionally be applied once the Parliament has given its consent. In the same spirit, I
want you to step up our engagement with Member States.

More engagement and better communication will be an important asset in debunking
myths and ensuring that our trade policy responds to citizens’ concerns.
As a rule, you will work under the guidance of the Executive Vice-President for an Economy
that Works for People. The Directorate-General for Trade will support you in your work.

The way forward

The mission outlined above is not exhaustive or prescriptive. Other opportunities and
challenges will no doubt appear over the course of the next five years. On all of these
issues, I will ask you to work closely with me, and with other Members of the College.
Once there is more clarity, we should be ready to pave the way for an ambitious and
strategic partnership with the United Kingdom.

I look forward to working closely together at what is an exciting and testing time for our
Union. You can of course count on my full personal and political support ahead of your
hearing at the European Parliament and throughout our mandate.

Skriv vad tycker:

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Stäng posten Läs nästa post
1,1 % Oceanien och Antarktis andel av Sveriges export

Förbättringar för EU:s inre marknad

EU-kommissionen har tagit ett initiativ till att skapa gemensamma regler på en rad områden för att förbättra den inre marknaden. Rapporten har det lättsamma namnet "COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROP...

Förbättringar för EU:s inre marknad

EU-kommissionen har tagit ett initiativ till att förbättra den gemensamma marknaden. Det är utmärkt. Nu gäller det att de nya reglerna präglas av sunt förnuft och bygger på behoven hos företag och medborgare — inte på önskemålen hos byråkrater och politiker.

Om EU är en enda marknad eller bara ett frihandelsområde är en fråga om terminologi. Vi uppfattar länder som USA, Kanada och Australien som sammanhållna marknader trots att de har lite olika regler i olika delstater/provinser/territorier och när det gäller Kanada dessutom två språk.

Men det är nog ingen diskussion om att EU är mer diversifierat än något annat område med delvis gemensam politisk struktur. Både språkligt och kulturellt är skillnaderna enorma. Grekland och Finland, Sverige och Portugal, England och Bulgarien. Även om alla de nämnda länderna är en del den europeisk kulturen är skillnaderna stora.

De lär inte gå att göra något åt. Kulturer är extremt sega. Valuta, flagga, nationalsång och en fet PR-budget kommer inte omvandla EU till en enhetlig nationalstat de närmaste 100 åren.

Men vad som är helt onödigt är de skillnader som fortfarande finns mellan olika EU-länder när det gäller regler för företagande och handel.

EU-kommissionen har därför tagit ett initiativ till att skapa gemensamma regler på en rad områden.

Rapporten har det lättsamma namnet  ”COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS :
Upgrading the Single Market: more opportunities for people and business”.

Initiativet berör reglerna för en rad områden:

 • Underlätta för den nya delningsekonomin
 • Hjälp till små och medelstora företag att expandera
 • Förenkla för servicesektorn att arbeta gränsöverskridande
 • Skapa enhetliga regler för detaljhandel
 • Ta bort så kallade geo blocking, det vill säga att konsumenter i ett EU-land är förhindrade att använda näthandelstjänster i ett annat EU-land.
 • Förenkla standardiseringsprocesserna i EU
 • Bättre regler för offentlig upphandling
 • Förenkla regelverket för intellektuell egendom
 • Förbättra de enskilda ländernas system för implementering och tillämpning av regelverk
 • Alla nya regler som införs på nationell nivå som berör den inre marknaden måste anmälas till kommissionen
 • Stärka reglerna för gemensamt erkännande av produkter som handlas mellan de olika EU-länderna

Nu kommer både arbete och debatt att påbörjas. Risken är att byråkrater och politiker kommer att försöka utnyttja tillfället för att skapa ännu mer detaljerade och komplexa regler snarare än förenklingar. Under lång tid försvarades varje dumhet inom EU med att ”tänk så mycket bättre det är jämfört med att varje land har sin alldeles egen reglering”; som om alternativet till onödigt krångliga EU-regler bara skulle kunna vara nationella regler — och inte helt enkelt mindre krångliga EU-regler.

Men i princip är kommissionens initiativ ett steg i rätt riktning för att skapa friare handel inom EU.

 

 

 

 

 

 

Stäng posten Läs nästa post
58,4 % EU:s andel av Sveriges export
att döma.

Kommer Malmströms nya ISDS-domstol blidka TTIP-motståndarna?

Vieuws sammanställning av tweets om kommissionen och Malmströms nya förslag till ISDS är intressant: motståndarna har fått allt de rimligen kan önska men fortsätter att vara missnöjda.

Kommer Malmströms nya ISDS-domstol blidka TTIP-motståndarna?

Kommer EU-kommissionens och kommissionär Cecilia Malmströms nya domstol att kunna desarmera demoniseringen av ISDS-mekanismen? Bra i så fall, men samtidigt är det olyckligt att EU:s institutioner skapas för att blidka opinioner som helt och hållet bygger på vanföreställningar och desinformation.

Viuws sammanställning  av twitterinlägg är ofta intressant, även om den naturligtvis inte speglar hela det enorma flödet på ett rättvist sätt.

Twitterinläggen om kommissionens förslag till ny domstol för investeringsskydd är intressanta därför att de är så totalt förutsägbara.

De gröna och vänstern klagar över att det nya förslaget inte är något annat än det vanliga ISDS-systemet med lite smink.

Men sanningen är detta är så långt från sanningen man kan komma.

Det nya förslaget innebär en offentligt finansierad domstol med politiskt utsedda domare, full transparens när det gäller dokument, förhandlingar och även förlikning. Det är svårt att avgöra om systemet kommer att bli så oberoende och rättssäkert som de nuvarande skiljedomssystemen, men det är svårt att tänka sig ett system som är mer politiskt kontrollerat än det som Malmström och kommissionen nu har föreslagit. Det skiljer sig inte på något väsentligt sätt från vanliga nationella domstolar utom att domarna inte kommer att tillsättas av en stat utan av EU och USA.

Motståndet handlar naturligtvis inte om ISDS utan om TTIP som helhet. Det skall bli intressant att se om vänstern och miljörörelsen kommer att kunna vidmakthålla demoniseringen av ISDS när det nya förslaget nu finns på plats. Kanske kommer kommissionen och Malmström att vara framgångsrika i att desarmera ISDS-frågan på hemmaplan. I så fall återstår bara att få USA att gå med på den nya lösningen (vilket kan vara svårt, USA:s handelskammare har varit mycket kritisk) och till sist baxa alltsamman genom den politiska processen, EU-parlamentet, sannolikt alla EU-ländernas parlament och USA:s kongress.

Egentligen spelar det inte en avgörande roll på vilket sätt utländska investeringar skyddas från politiskt godtycke så länge systemet är rättssäkert och fungerar. Problemet är snarare att EU-kommissionen har tvingats anpassa sig till en opinion som bygger helt och hållet på vanföreställningar och felaktig information. Man ersätter i så fall ett välfungerande och väl beprövat internationellt rättssystem med ett som inledningsvis enbart berör EU och USA och som är en helt ny institution.

En mycket olycklig vinkel på problemet är också frågan om en fungerande ISDS-mekanism ger mer eller mindre utländska investeringar. Det är nämligen inte alls huvudsyftet med ISDS. Som för alla andra rättssystem är det viktiga att det skipas rätt i det enskilda fallet — inte om man når andra politiska mål.

 

 

Stäng posten Läs nästa post
3 % Andelen personbilar av svensk export
Amerikanska handelskammaren är kritisk till EU-kommissionens nya förslag till domstol för investeringsskydd. De har förvisso inte sista ordet, men det är förvånande att debatten i EU har förts som om EU kunde bestämma frågan, när det krävs minst två parter för att få till ett avtal.

Kommer USA gå med på ny ISDS-mekanism för TTIP-avtalet?

Cecilia Malmströms och EU-kommissionens förslag till ny ISDS-mekanism för TTIP får kritik från U.S. Chamber of Commerce.

Kommer USA gå med på ny ISDS-mekanism för TTIP-avtalet?

Ett avtal ingås mellan minst två parter. Det förefaller vara ett av många enkla fakta som glömts bort i den europeiska debatten om en ny typ av ISDS-mekanism för TTIP-avtalet. USA:s handelskammare har redan protesterat mot EU-kommissionens förslag till ny domstol .

Den som har följt diskussionerna om TTIP och ISDS har lagt märke till att de förts som om avtalsparten USA inte existerat — att USA:s förhandlare med självklarhet kommer att gå med på en helt ny internationell rättsordning som EU-kommissionen tänkt ut på några månader.

Men det är ytterst osannolikt. Kommissionens förslag är säkert genomtänkt men erfarenhet visar att det tar år eller till och med decennier att få nya institutioner att fungera. Att skapa en helt ny domstol för just TTIP, världens hittills största frihandels- och investeringsavtal, är ett vågspel. Särskilt med tanke på att det knappast är nödvändigt. Väl inarbetade system för internationell skiljedom existerar redan och är inskrivna i ett stort antal internationella avtal. Det finns inte heller några planer på att riva upp det redan undertecknade frihandelsavtalet med Kanada som innehåller en vanlig ISDS-klausul.

Problemet med kommissionens och handelskommissionär Cecilia Malmströms förslag är främst att det bygger på ett begränsat antal politiskt utsedda domare. Dagens skiljedomsförfaranden bygger på att varje part väljer sin egen skiljeman och att de två tillsammans kommer överens om en tredje. Eftersom parterna är fria att välja skiljemän finns det i varje fall möjlighet att få skiljemän som är experter på just det aktuella området. Sakkunskap vid sidan av den juridiska kompetensen är viktig. Det är skillnad på om ett mål gäller gruvdrift, varumärken eller IT-system.

Kritiken mot att många jurister som ägnar sig åt att döma i skiljedomar kan vara på ”företagets sida” är missriktad. Den viktigaste egenskapen för att bli utsedd till skiljeman är att man är kunnig, välargumenterad och förutsägbar. Det finns inget värde i att bli känd som någon som är på den ena eller andra sidan oavsett fakta i målet. Skiljedomen är en juridisk process, inte en politisk. En stor del av kritiken mot internationell skiljedom präglas av att den kommer från politiker och särintressen som är vana vid en ”skyttegravsmiljö” där fakta är underordnade maktspel och kohandel.

USA:s handelskammares kritik mot det nya förslaget är hård. U.S. Chamber of Commerce vise ordförande Marjorie Chorlins skriver i ett pressmeddelande att:

”While we recognize the EU has a political problem relating to future investment treaties, the U.S. business community cannot in any way endorse todays EU proposal as a model for the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). The recent European debate around investment treaties the obligations governments accept in them and the methods they provide for dispute settlement is not grounded in the facts, and the distortions in this debate cannot be allowed to trump sound policy.”

Det är svårt att inte hålla med. Kritiken mot ISDS är i huvudsak inte grundad i fakta utan på ett antal myter.

Motståndarna till ISDS är inte heller nöjda. De menar att det nya förslaget egentligen är samma sak som det gamla. I grunden är problemet naturligtvis att kritiken mot ISDS bara är ett svepskäl. Det handlar om att man är emot TTIP. Protektionism kort sagt.

Kommentarer

Magnus Nilsson, Frihandelsbloggenseptember 28, 2015
Vi medborgare vet exakt vad det handlar om. Det framgår av informationen som ges av kommissionen. Däremot är inte förhandlingarna i realtid offentliga, men det är förhandlingar aldrig. Var ex våra svenska regerings- eller budgetförhandlingar offentliga? Inte alls. Men det betyder inte att de är odemokratiska eftersom resultatet blir offentligt, debatteras och antas av Sveriges Riksdag. Exakt samma sak är det med TTIP. Det färdiga avtalet kommer att bli offentligt, debatteras och antas av alla parlament i EU-länderna, Europaparlamentet och USA:s kongress. Hur mycket mer demokrati kan man få? När det gäller ryktena om att företag kan stämma stater för lagar som "försvårar" för företagen så är det just bara rykten. Däremot kan företag stämma stater som exproprierar egendom eller diskriminerar företag i exempelvis upphandlingar. Men det kan företag redan i dag, antingen i nationella domstolar eller i många fall genom något av de tusentals investeringsavtal som finns och som har en så kallade ISDS-klausul. Den hänvisar till internationell skiljedom som är reglerad av FN-konventioner som nästan alla världens länder har skrivit under. Enligt WTO-avtalen kan dessutom stater stämma varandra. Det är inte konstigt. I demokratier är varken företag eller medborgare rättslösa mot staten. Det är det som kallas rättsstat, att även staten lyder under lagarna, och är kärnan i demokratiska samhällen. Att motståndet mot TTIP skulle handla om en "kamp för demokratin" är -- faktiskt -- rena dumheter.
Stefan Rhodinseptember 26, 2015
Är inte ett av problemen med TTIP och ISDS att förhandlingarna är så hemliga, att vi vanliga medborgare inte vet vad det handlar om egentligen? Allt vi vet är att det ska förenkla för stora företag som,enligt rykten, kan stämma stater som beslutar om lagar vilka skulle försvåra för företagen. Det är egentligen det enda som sägs i debatten. Annars är det tyst. Sedan skriver du som slutkläm att är man emot TTIP är det protektionism, underförstått att protektionism är någonting dåligt. Men man kanske är emot TTIP av försiktighetsskäl, vi vet ju ingenting om det egentligen. Stämmer det att det leder till att företag stämmer stater är det ett hot mot demokratin, mot folkvalda och då är det inte protektionism vi pratar om längre utan en kamp för demokratin. Jag tror att du gör samma misstag i ditt tänkande som de flesta företagsägare och makthavare, ni glömmer bort den vanliga människan.
Stäng posten Läs nästa post
16,5 % EU:s andel av världshandeln