Filippinerna

Frihandel i media vecka 46

  2017-11-16 Frihandelsavtal mellan Filippinerna och USA på gång. Ett exempel på Trumps handelspolitik, ett land åt gången: "Metro Manila (CNN Philippines, November 16) — The United States is open to a free trade agreement with the Philippines, U.S. A...

Frihandel i media vecka 46

 

2017-11-16

Frihandelsavtal mellan Filippinerna och USA på gång. Ett exempel på Trumps handelspolitik, ett land åt gången:

”Metro Manila (CNN Philippines, November 16) — The United States is open to a free trade agreement with the Philippines, U.S. Ambassador Sung Kim said Thursday.

”The Philippine side has indicated their interest in doing a free trade agreement (FTA) with us. We’re willing to consider that possibility,” Kim told CNN Philippines’ The Source.

The Philippines raised the possibility of a bilateral free trade agreement with U.S. during the bilateral talks between President Rodrigo Duterte and U.S. President Donald Trump on the sidelines of the 31st ASEAN Summit and Related Summits.

Related: PH pushes for free-trade agreements with U.S.

During the meeting, Trump singled out how tariffs were imposed on U.S. automobiles, but not ones from Japan. Tariff reduction for Japan is provided for under the 2006 Japan-Philippines Economic Partnership Agreement, the only FTA the Philippines has with any country.

”We’ve explained the United States is open to trade, but we want reciprocal trade,” Trump said before departing the Philippines on Tuesday.

”Because with past administrations… the United States has been taken advantage of. They’re very giving, they don’t get in return,” he added.

Kim noted that one of Trump’s goals in his visit was to express ”deep commitment to promoting fair and reciprocal trade.”

The Philippines has an existing Trade and Investment Framework Agreement with the U.S., which is a requirement for countries working towards an FTA.

”We already have an existing trade framework that allows us to discuss economic, trade, investment-related issues. I think that process will continue, but we will explore the possibility of a free trade agreement,” said Kim.”

 

2017-11-13

NT:s Hans Stigsson skriver på ledarplats om Donalds Trumps oförmåga att gå från bombastisk retorik till handling, något som även omfattar hans handelspolitik:

”Fast även om det kanske inte är hans förtjänst, fungerar åtminstone arbetsmarknaden hyggligt. På nästan alla områden har Trump misslyckats kapitalt.

Istället för breda överenskommelser, har presidenten gjort sig ovän med nästan alla. Inte bara demokrater, utan också republikaner, sina egna ministrar, domare och till och med amerikanska fotbollsspelare. Någon mur till Mexiko har vi (tack och lov) inte sett och inte mindre än tre försök att försvåra för muslimer att besöka Förenta Staterna har ogiltigförklarats i domstolar. Obamacare har urvattnats, men utan att ersättas med något. Republikanerna har majoritet i kongressen, men inbördes oense och Trump har ingen aning om vad som eventuellt ska ersätta Obamacare. De stora investeringar i framför allt infrastruktur som presidenten utlovade på självaste valnatten, lyser i stort sett med sin frånvaro.

Presidenten har visserligen sagt upp det framförhandlade, men inte genomförda, frihandelsavtalet TTP och lagt ett motsvarande TTIP-avtal med EU i frysboxen, men utan att ersätta dem med något substantiellt (inte ens i protektionistisk riktning). Nafta-avtalet med Kanada och Mexiko omförhandlas i snigelfart, medan Trump sade upp det globala klimatavtalet från Paris, uppenbarligen utan att ha insett att detsamma lagligt äger kraft till 2020.”

2017-11-13

DI (Nyhetsbyrån Direkt) har rubriken ”EU antar mandat att förhandla om frihandel”

”EU:s utrikesministrar godkände på måndagen mandatet för förhandlingar med Chile om att uppdatera det existerande associationsavtalet.
Det tillkännagav ministerrådets presstjänst i ett pressmeddelande.
På handelsområdet ska förhandlingarna omfatta investeringar, icke tariffära handelshinder, immateriella rättigheter, hållbar utveckling och geografiska indikatorer (skydd av namn på livsmedel, som champagne och parmesanost).

EU-kommissionen sköter alla förhandlingar om frihandelsavtal å EU-ländernas vägnar. Den första förhandlingsrundan ska starta den 16 november.

Det befintliga associationsavtalet mellan EU och Chile undertecknades 2002. Delar av det började tillämpas provisoriskt 2003 och hela avtalet 2005.

Det moderniserade avtalet ska även omfatta samarbete inom politik, säkerhet och sektoriellt samarbete.”

 

2017-11-11

EU spurtar mot handelsavtal med Mexiko och Mercosur, skriver VA-finans:

”Tidigare i höst har Frankrikes president Emmanuel Macron förespråkat att slå av på takten med Mercosur. Men vid EU-toppmötet den 19-20 oktober fick hans mer försiktiga hållning inte stöd.

Mercosur består av Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay.

”Inget land sade att vi inte ska göra vårt yttersta för att slutförhandla med Mercosur. Vi har en realistisk chans att avsluta före årets slut”, sade Cecilia Malmström.

Hon påpekade att Mercosur-avtalet har mycket stor ekonomisk betydelse. De fyra länderna har en befolkning på 230 miljoner och har inte något frihandelsavtal med något annat land.

En förhandlingsrunda har hållits i Brasilia denna vecka. Till nästa runda i början av december ska EU lägga ett nytt bud om Mercosurs tillträde till EU:s marknad.

Frankrike och många andra EU-länder vill hålla ned EU:s bud inom känsliga områden, som främst är nötkött, socker och etanol.

Sverige och andra frihandelsvänner argumenterade för ett mer generöst bud.

”Vissa medlemsländer tycker en del frågor är oerhört känsliga. Men ett avtal skulle öppna fantastiska möjligheter för tjänster, varor och upphandling”, sade Cecilia Malmström.

EU-sidan vill å sin sida att sydamerikanerna erbjuder större tullfrihet. Mercosurs nuvarande bud ger tullfrihet på 87 procent av alla varor, jämfört med EU:s bud på 98 procent.

Det är viktigt att avsluta förhandlingarna i år eller möjligen en liten bit in på nästa år eftersom Brasilien sedan går in i en valkampanj.

Frihandelsavtalet med Mexiko är mindre kontroversiellt. Det är en uppdatering av ett befintligt avtal från 2000.

Före årsskiftet hoppas EU också avsluta frihandelsförhandlingarna med Japan. En preliminär överenskommelse nåddes i juli.”

 

 

Stäng posten Läs nästa post
6,2 % Andelen livsmedel av svensk export
Det är vackert på Filippinerna. Landet importerar mycket transportutrustning från EU. Denna båt dock förmodligen lokalproducerad.

Nytt frihandelsavtal mellan EU och Filippinerna

Under 2016 kommer EU och Filippinerna påbörja förhandlingar om ett nytt frihandelsavtal. Målet är ett avtal som omfattar avskaffande av tullar och andra handelshinder, underlättar exporten av tjänster och underlättar investeringar. Det handlar också o...

Nytt frihandelsavtal mellan EU och Filippinerna

Under 2016 kommer EU och Filippinerna påbörja förhandlingar om ett nytt frihandelsavtal.

Målet är ett avtal som omfattar avskaffande av tullar och andra handelshinder, underlättar exporten av tjänster och underlättar investeringar. Det handlar också om offentlig upphandling samt ytterligare områden inom området konkurrens och skydd av immateriella rättigheter. Det planerade avtalet kommer också garantera att närmare ekonomiska förbindelser mellan EU och Filippinerna går hand i hand med miljöskydd och social utveckling.

Filippinerna är medlem i Sydostasiatiska nationers förbund (Asean), den femte största ekonomin i regionen och den andra största marknaden i Asean.

Det är dessutom det femte landet i Asean att inleda förhandlingar om ett bilateralt frihandelsavtal med EU.

Asean är den åttonde största ekonomin i världen och EU:s tredje största handelspartner utanför Europa efter USA och Kina. Handeln med varor och tjänster mellan EU och Asean uppgick 2013 till 235 miljarder euro.

Förhandlingar om ett frihandelsavtal med Asean inleddes 2007. De avstannade under 2009 för att ge plats åt bilaterala förhandlingar. Dessa bilaterala frihandelsavtal utarbetades som byggstenar för ett framtida mellanregionalt frihandelsavtal. EU har i dagsläget avtal med Singapore (2014) och Vietnam (2015).

Filippinerna är EU:s sjätte största handelspartner i Asean och rankas på 44:e plats i världen. Under 2014 exporterade EU varor till Filippinerna till ett värde av 6,8 miljarder euro. EU:s import från Filippinerna uppgick till 5,7 miljarder euro. EU är Filippinernas fjärde största handelspartner. EU:s export till Filippinerna består främst av transportutrustning (31 %), maskiner (15 %), livsmedelsprodukter (13 %), kemikalier (11,5 %) och elektroniska komponenter (11 %). Filippinernas viktigaste exportvaror till EU är kontors- och telekommunikationsutrustning (45 %), maskiner (15 %), livsmedelsprodukter (12,5 %) samt optiska instrument och fotoutrustning (11 %).

Handeln med tjänster mellan EU och Filippinerna uppgick till ett värde av 3 miljarder 2013.

EU är också den största utländska investeraren i Filippinerna, med utländska direktinvesteringar i landet på mer än 6,2 miljarder euro.

 

Stäng posten Läs nästa post
1,1 % Oceanien och Antarktis andel av Sveriges export