Forbes

Frihandel EU:s viktigaste uppgift

Just nu präglas EU av maktkamp och dragkamp om EU-pengarna. Det är helt fel fokus. Att utveckla den inre marknaden och öka handeln med omvärlden är det riktigt viktiga.  Här en utomordentligt bra artikel från Forbes av Frantisek Markovic. Den driver eff...

Frihandel EU:s viktigaste uppgift

Just nu präglas EU av maktkamp och dragkamp om EU-pengarna. Det är helt fel fokus. Att utveckla den inre marknaden och öka handeln med omvärlden är det riktigt viktiga. 

Här en utomordentligt bra artikel från Forbes av Frantisek Markovic.

Den driver effektivt tesen av även för de fattigaste och minst utvecklade EU-länderna är handel, både inom EU och med omvärlden, den viktigaste faktorn för att öka välståndet.

”When it comes to the V4 countries in particular, since joining the EU in 2004, the value of their exports of goods to other EU states has increased by between 6.4% in Hungary and 10.7% in Poland (with the Czech Republic growing their intra-EU exports by 9.7% and Slovakia by 10.1%).

This matters because higher demand and trade lead to higher tax revenues, which fund public investment and services. But unlike the EU funds, these revenues are raised through healthy economic activity and as such they are conditioned upon the general quality of state, rule of law, business-friendliness and investment climate as well as on the level of tax. They are, to put it simply, earned through difficult decisions costing political capital.

On the other hand, the entitlement system of the EU funds is perceived as easy money. Worse still, these funds often have an inverse impact on the very conditions facilitating trade as described above. As we have witnessed in Central Europe on many occasions, the abundance of easily accessible funds from the EU sometimes leads to corruption and mismanagement. That should not come as a surprise; in principle, things that mascaraed as free often end up being more expensive.

The Single Market: Mission (Not Yet) Accomplished

That is not to say that the EU should resign on its ambition to bridge the gap between its poorer and richer regions. The EU arguably brings positive impact through its investment – especially in areas where national governments fail to deliver (e.g. cross-border projects and infrastructure). But it does mean that the EU should be smarter about where it puts the emphasis, effort, time and money.

It is undeniable that the real benefit of the EU membership has a lot less to do with the EU funds and a lot more with the EU’s Single Market. And while the Single Market has still a long way to go till perfection (with the EU Parliament estimating that the completing of the economic integration could bring additional €1.7 trillion to our economy), its positive impact on the EU’s prosperity is indisputable.

The EU is a great asset to the Member States and its main added value rests in the ability to lift all boats mainly (but not exclusively) through competition and free trade. More attention should, therefore, be paid to the completion of the Single Market, especially when it comes to free movement of services. The next legislative term should hence be understood as an opportunity to set the balance right. But whether the EU leaders will be capable (given the fragmentation of the European Parliament) or interested (given the necessary political capital needed) in taking up this challenge remains, however, to be seen.”

Stäng posten Läs nästa post
16,5 % EU:s andel av världshandeln
Ett resultat av handel. Mobiltelefoner i utvecklingsländer fram till 2014. Lägg märke till att den blå kurvan, vår del av världen, går upp till 120 abonnemang per 100 personer.

Frihandel viktigast för de som börjar sin resa mot välstånd

Ytterligare en forskningsrapport som ställer frågan om vem som gynnas mest av frihandel. Vi är så vana vid "avundsjukeperspektivet" (vem vinner?) att frågan känns helt självklar. Men egentligen är det ganska ointressant vilka som vinner mest. Självkl...

Frihandel viktigast för de som börjar sin resa mot välstånd

Ytterligare en forskningsrapport som ställer frågan om vem som gynnas mest av frihandel. Vi är så vana vid ”avundsjukeperspektivet” (vem vinner?) att frågan känns helt självklar. Men egentligen är det ganska ointressant vilka som vinner mest. Självklart så länge alla är vinnare. Om stora grupper — särskilt fattiga — förlorar på en politisk åtgärd kan det naturligtvis vara helt oacceptabelt. I det nedanstående fallet är det dessutom av allt att döma fel. 

En återkommande fråga är vilken inkomstgrupp i ett land som gynnas mest av frihandel — de fattiga eller de rika?

Det råder hygglig samstämmighet bland ekonomer att frihandel på kort sikt sänker priser och ökar tillväxten genom ökad konkurrens, specialisering och arbetsdelning, men inte bidrar till fler jobb. När fri(are) handel införs brukar det istället ske en ganska snabb strukturförändring på arbetsmarknaden. Sektorer av näringslivet som tidigare skyddades av tullar slås delvis ut, medan andra sektorer drar nytta av nya marknader och billigare insatsvaror och expanderar. Ofta går processen snabbare än människor hinner gå i pension, flytta och omskola sig. Det orsakar arbetslöshet bland vissa yrkesgrupper, medan andra grupper kan dra nytta av stor efterfrågan och öka sina löner. Med tiden är ett lands industri helt anpassad till den nya frihandelspolitiken och skillnaderna försvinner.

Men det finns också en annan faktor. Nämligen att konsumtionsmönstret skiljer sig åt mellan olika inkomstgrupper. Ekonomen Sergey Nigai menar i en ny studie att frihandel gynnar de med höga inkomster mer än de med låga. Höginkomsttagarna konsumerar mer importerade industriprodukter än låginkomsttagarna som lägger nästan hela inkomsten på mat och boende.

Tim Worstall som är krönikör på Forbes ifrågasätter om detta är relevant för USA, EU och andra utvecklade industriländer.

Det kan säkert stämma för mycket fattiga länder. Där lägger stora delar av befolkningen uppåt 80-90 procent av inkomsten på mat, bränsle och boende. En mindre grupp med hyggliga inkomster köper importerade produkter som bilar, tvättmaskiner, datorer.

Men det stämmer knappast för USA eller EU. Där konsumerar i stort sett alla importerade industriprodukter. Kostnaden för mat och boende är relativt sett fallande, och även de sektorerna präglas av import och export.

En annan faktor är att de med höga inkomster tenderar att konsumera allt mer tjänster. Folk med gott om pengar har helt enkelt köpt alla bilar, TV-apparater, datorer, kläder och annat de behöver (och mycket mer). De övergår till att gå på krogen, skaffa personliga tränare, massage, sjukvård, utbildning, städning, reparationer, olika former av upplevelser som är personalintensiva och liknande. Hunddagiset är inte utsatt för internationell konkurrens.

I stora delar av EU är det låginkomsttagarna som gynnas av frihandeln. De har ännu inte köpt allt de verkligen behöver av bilar, tvätt- och diskmaskiner och datorer.

Är då slutsatsen att rika länder skall ha frihandel, medan fattigare länder skall satsa på höga skyddstullar?

Möjligen inte.

Dels finns det inget som talar för att låginkomsttagare drabbas av friare handel. Det är inget problem för den med låg inkomst att någon med hög inkomst kan köpa en bil något billigare.

Och dels visar sig att länder som deltar i den globaliserade ekonomin som regel får snabb tillväxt. På en eller ett par generationer går de från fattigdom till att bli moderna industristater. Och vissa speciella industriprodukter har enorm positiv påverkan på livet för fattiga människor.

Två av de viktigaste faktorerna för utvecklingen i tredje världen är för det första mopeden. Hondas lilla motorcykel med fyrtaktsmotor som man ser överallt i Asien och Afrika, ofta licenstillverkad eller möjligen kopierad av inhemska tillverkare. I dag finns det hundratals varianter. Man ser dem överallt, ofta körda av kvinnor eller med hela familjer — inklusive höns och en get — ombord.

Och för det andra mobiltelefonen. Det som för bara 30 år sedan var en lyxprodukt för VD:ar är nu vardagsprodukt för miljoner fattiga människor. På den tiden telefonin kontrollerades av de statliga telefonbolagen var det omöjligt att få telefon till fattiga byar. Att få en telefon krävde ofta mutor.

I dag är det internationella telefonbolag som gör sitt bästa för att pressa priserna och sälja till så många som det någonsin går.

Detta är två exempel på produkter som riskerar att bli dyrare genom protektionistisk politik.

Protektionism drabbar kanske inte de allra fattigaste. Men det drabbar den stora grupp som har påbörjat sin resa från fattigdom till medelklass. Det handlar om ett par miljarder människor. För dem är frihandel extra viktigt.

 

 

 

 

Stäng posten Läs nästa post
5,3 % Andelen läkemedel av svensk export
USA och EU är redan världens största handelspartners. Men ett avtal skulle ge ökad tillväxt och minska risken för handelskrig.

TTIP har ingenting med privatiseringar att göra

TTIP-debatten präglas av att motståndarna har lyckats etablera ett antal myter om vad avtalet kommer att leda till. Några är överraskande seglivade. I Storbritannien påstås TTIP leda till att deras offentliga sjukvård (National Health Service, NHS) sk...

TTIP har ingenting med privatiseringar att göra

TTIP-debatten präglas av att motståndarna har lyckats etablera ett antal myter om vad avtalet kommer att leda till. Några är överraskande seglivade.

I Storbritannien påstås TTIP leda till att deras offentliga sjukvård (National Health Service, NHS) skulle kunna tvångsprivatiseras, alternativt att NHS eller andra offentliga verksamheter om de blir privatiserade inte skulle kunna återgå i offentlig regi.  I Sverige förekommer liknande rykten, bland annat att vårt dricksvatten skulle privatiseras.

Tim Worstall skriver i Forbes om att detta är ett rent påhitt som saknar varje kontakt med verkligheten.

Det finns ingenting i TTIP-avtalet som säger något om huruvida sjukvård skall vara offentligt eller privat finansierad och driven. Om britterna vill ha NHS offentligt i evig tid kommer det bli så, vill de privatisera NHS kommer det bli så och vill de återigen välja offentlig regi kommer det också gå bra. Den enda restriktionen är att om man sålt ett sjukhus eller lagt ut driften på entreprenad och vill ta tillbaka sjukhuset eller driften måste staten betala för detta. Myndigheterna kan alltså inte sälja ett sjukhus till ett företag och sen bara sno tillbaka sjukhuset genom att ändra lagen. Men det kan inte brittiska staten göra i dag, och inte heller svenska staten. Staten kan ta egendom, men måste betala. I dag är det till exempel så att om staten vill ta din tomt och ditt hus för att kunna bygga en järnväg rakt över så kan staten göra det. Men, och det är ett viktigt litet men, staten måste betala.

När det gäller Sverige sker privatiseringen vanligtvis genom att driften av exempelvis ett äldreboende läggs ut på entreprenad genom en upphandling. Men den upphandlingen får bara gälla fem år. Sen kan den förlängas en kortare period, men förr eller senare måste upphandlingen göras om. Då kan kommunen välja att helt enkelt inte handla upp igen.

Ingenting i TTIP-avtalet gör att upphandlingen skulle kunna vara för evigt eller att en kommun inte skulle få låta bli att handla upp.

Det står uttryckligen i instruktionerna till TTIP-förhandlarna att avtalet inte får påverka staternas möjlighet att driva olika typer av verksamhet, införa regleringar för folkhälsa, miljö och produktsäkerhet och liknande. Den enda restriktionen är att sådana regleringar inte får vara diskriminerande. Ett exempel skulle kunna vara alkoholskatter. Sverige kan införa hur höga skatter som helst på alkohol, men vi skulle inte få beskatta vin (som vi inte tillverkar i Sverige) extremt högt, men ha lägre skatter på öl och brännvin (som är produkter vi tillverkar i Sverige). Men det får vi inte ens göra i dag på grund av EU:s regler.

Alla påståenden om att TTIP inskränker politikernas möjlighet att fatta beslut är struntprat. Däremot får politikerna inte diskriminera utländska företag eller lägga beslag på deras egendom.

Och det kanske är rimligt?

 

Stäng posten Läs nästa post
58,4 % EU:s andel av Sveriges export

En stilla önskan inför det nya året

John Hartley som skriver för Forbes har skrivit ett stycke bra evangelium om TPP och TTIP samt, inte minst, om USA:s nya öppning mot Kuba. Potentialen för USA:s handel med Kuba är större än man tror. Kanada har öppnat upp för handel med Kuba och 2013 rä...

En stilla önskan inför det nya året

John Hartley som skriver för Forbes har skrivit ett stycke bra evangelium om TPP och TTIP samt, inte minst, om USA:s nya öppning mot Kuba.

Potentialen för USA:s handel med Kuba är större än man tror. Kanada har öppnat upp för handel med Kuba och 2013 räknar man med att exporten till Kuba var värd 300 miljoner dollar, och importen 500 miljoner. Republikansk kritik mot att lyfta embargot går ut på att det är fel att handla med en diktatur. De argumenten har en sorts bisarr charm som påminnelse om hur politiker ibland helt kan sakna verklighetskontakt: såvitt känt har ingen republikan någonsin invänt mot USA:s handel med Kina eller Saudiarabien — två länder som definitivt matchar Kuba när det gäller systematiskt förtryck av medborgarna.

Dessutom har generella bojkotter den egenheten att de drabbar medborgarna mer än regimen. Inte ens Nordkoreas regim verkar lida särskilt av att vara isolerade från omvärlden. Snarare kan bojkotterna användas av regimer för att förklara bort de egna tillkortakommanden. USA har i en mening varit Castros bästa allierade efter som de 60 år har bidragit med en felaktig men intuitivt trovärdig förklaring till den fattigdom som hans egen politik orsakat.

Stäng posten Läs nästa post
6,2 % Andelen livsmedel av svensk export

Stärka relationer mellan EU och USA viktigare än pengarna

James Bacchus, före detta medlem av USA:s kongress och ordförande The Appellate Body inom WTO, påminner i Forbes om att ett framtida TTIP-avtal har större betydelse än bara ekonomiska vinster. Det finns en föreställning om att USA och Europa har stagner...

Stärka relationer mellan EU och USA viktigare än pengarna

James Bacchus, före detta medlem av USA:s kongress och ordförande The Appellate Body inom WTO, påminner i Forbes om att ett framtida TTIP-avtal har större betydelse än bara ekonomiska vinster.

Det finns en föreställning om att USA och Europa har stagnerat. Det betyder också att demokrati, öppna samhällen och den fria ekonomin förefaller ha misslyckats. Den levererar inte längre tillväxt och jobb.  På hemmaplan leder detta till en uppgång för nationalistiska rörelser som — förutom nationell chauvinism — önskar en ökad roll för statsmakten och misstänksamhet mot globalisering som går långt utöver främlingsfientligheten.

Vidare söker omvärlden andra idéal. De asiatiska autokratierna utgör då en attraktiv modell:

”From a distance, to others, the EU and the US look more and more like failing states, and, to others, our apparent failure is seen as the failure of freedom itself. In search of a model for political and economic governance that can produce results in terms of jobs and growth, the eyes of much of the rest of the world are increasingly turning toward the autocracies of a rising Asia.

These higher stakes in these negotiations must not be overlooked. They must be much in the minds of all those who negotiate and evaluate an agreement that is definitely not an ordinary trade and investment agreement.

Freedom must not fail. Europe and America must prove anew that freedom can work by making democracy and capitalism work together across the Atlantic to create opportunities for jobs and futures. In both Europe and America, we must find the right blend of economic and political freedoms through the right mix of the market and the state.”

Det är ingen tvekan om att det ligger mycket i detta. Att skapa ett frihandelsområde med ökande integration mellan de två regioner i världen med den mest stabila demokratin och vad som fortfarande är de mest dynamiska och kreativa ekonomierna skulle ha stor betydelse.

TTIP-avtalet skulle bli en modell för andra handelsavtal och förmodligen ge ny energi till WTO-förhandlingarna.

Och sist men inte minst finns det en säkerhetspolitisk faktor. Stärkta band mellan EU och USA skulle vara en signal till ett allt mer expansivt Ryssland att Kreml inte kan räkna med allt större oenighet och tveksamhet i agerandet från ”den fria världen”. Uttrycket kan te sig lite anakronistiskt, men faktum är att vi just nu börjar få en uppdelning som påminner lite om det kalla kriget med två av stormakterna som visar ökad självmedvetenhet och är tydligt antidemokratiska.

Handel binder samman länder och människor och ger stabilitet åt internationella relationer på politisk nivå. Det är oerhört mycket viktigare än de frågor som idag anses vara avgörande i TTIP-förhandlingarna.

 

Stäng posten Läs nästa post
1,1 % Oceanien och Antarktis andel av Sveriges export