Harley Davidson

EU bör backa i handelskriget mot USA och fokusera på andra problem med handeln

EU skulle inte behöva delta i handelskriget mot USA. Trump som motståndare saknar helt rationalitet. Det visas av hans beteenden mot motorcykeltillverkaren Harley-Davidson. Istället borde EU fokusera på villkoren för tekniköverföring till Kina.  Det kan...

EU bör backa i handelskriget mot USA och fokusera på andra problem med handeln

EU skulle inte behöva delta i handelskriget mot USA. Trump som motståndare saknar helt rationalitet. Det visas av hans beteenden mot motorcykeltillverkaren Harley-Davidson. Istället borde EU fokusera på villkoren för tekniköverföring till Kina. 

Det kan knappast råda något tvivel om att att USA:s president Donald Trumps handelspolitik drivs av känslor snarare än ens en sorts missförstådd ekonomisk rationalitet.

Nu hotar presidenten motorcykeltillverkaren Harley-Davidson med olika helt ospecificerade skatter och avgifter för att de planerar att flytta delar av tillverkningen utomlands.

”Tuesday marked Trump’s second straight day of leveling attacks at Harley-Davidson. The company’s announcement sparked a massive sell-off in the stock market amid fears that other companies might follow suit, worried about getting caught in the middle of Trump’s trade war with Europe, Canada, Mexico, China, Japan and possibly India.

In his Tuesday morning Twitter posts, Trump wrote that “Harley must know that they won’t be able to sell back into the U.S. without paying a big tax!”

It was unclear what he meant. He has threatened such a tax since the 2016 campaign, but he hasn’t imposed one, and Congress has blocked his efforts to craft such a tax. He could be referring to the tariffs he is attempting to unilaterally impose on imports.”

Extra bisarrt blir det hela av att HD knappast är en jätteindustri, ligger i framkant när det gäller forskning och utveckling eller har någon strategisk betydelse. USA som nation hotas inte av att HD bygger motorcyklar i andra länder eller ens om märket skulle upphöra. Det vore förstås tråkigt på många sätt, inte minst för att det är en motorcykel med historia, som låter vackert och tillåter äldre herrar att köra långsamt med viss värdighet, men något större betydelse har industrin som sådan inte. HD:s motorcyklar är högstatusprodukter som kostar mycket, men det finns andra högstatusmärken med historia och karaktär och den starka dollarn gör HD:s motorcyklar extremt dyra. Att tillverka i närmare anslutning till exportmarknaderna är sannolikt nödvändigt.

Dessutom är det anmärkningsvärt en aning udda att statschefen i en demokratiskt rättsstat hotar enskilda företag eller medborgare. Trump hotar faktiskt med att utplåna ett företag på grund av dess affärsmässiga beslut.

Mot denna bakgrund kan man ännu starkare ifrågasätta EU:s beslut att svara på USA:s tullar med egna strafftullar. Det är ytterst osannolikt att en den amerikanske presidenten kommer att bry sig om de konsekvenser hans handelspolitik orsakar den amerikanska ekonomin. När företag går under och jobb försvinner kommer Trump bara skylla det på andra länder.

EU:s kommissionsordförande Jean-Claude Juncker säger att EU inte har något annat val än att införa egna tullar:

”USA ger oss inget annat val än att starta ett tvistemål i WTO och införa egna tullar på ett antal importprodukter från USA. Vi kommer att försvara EU:s intressen, som ligger i linje med internationella handelsregler”, skrev Juncker i ett pressmeddelande.”

Men då talar han förstås mot bättre vetande. Tvistemålet i WTO är förstås rätt, men de egna tullarna är helt onödiga. Det enda de leder till är högre priser för EU:s företag och konsumenter med minskad konkurrenskraft som följd och att Trump får argument för att ytterligare tullar. Vidare försvinner fokus både i USA och EU på frågan om Kinas aggressiva politik för att få tillgång till teknologi och forskningsresultat från europeiska och amerikanska företag.

EU:s ledning bör avveckla strafftullarna mot USA. Trump är ändå helt irrationell på området. I stället bör fokus vara på samarbete för att skapa rimliga villkor för tekniköverföring. Det är förvisso en fråga relaterad till handel, men den går att hantera utan stora ingrepp i den fria handeln.

Kommentarer

Magnus Nilsson, Frihandelsbloggenjuli 5, 2018
Hmm. Jag skriver ju att WTO-processen är rätt, men att EU:s strafftullar inte är det. Trumps förakt för EU är förmodligen hundraprocentigt oavsett vad EU gör.
Peter Kleenjuni 30, 2018
Håller inte alls med! Varför skulle EU i just detta fall vika ner sig i stället för att använda den uppstramade fungerande tvistelösningsprocedur i WTO som nu fungerat väl i snart ett kvarts sekel? Om EU skulle avstå från att införa de kompensatoriska tullhöjningarna på vissa särskilt utvalda produkter som importeras från USA skulle detta bara ses som ett svaghetstecken och spä på Trumps förakt för EU som institution.
Stäng posten Läs nästa post
5,3 % Andelen läkemedel av svensk export

Harley Davidsson bygger fabrik i Thailand på grund av TPP

Att skrota TPP och starta handelskrig skulle enligt Donald Trump ge amerikanerna jobben tillbaka. Istället flyttar ett av de mest amerikanska av företag -- motorcykeltillverkaren Harley-Davidson -- delar av sin tillverkning till Thailand.  All politik få...

Harley Davidsson bygger fabrik i Thailand på grund av TPP

Att skrota TPP och starta handelskrig skulle enligt Donald Trump ge amerikanerna jobben tillbaka. Istället flyttar ett av de mest amerikanska av företag — motorcykeltillverkaren Harley-Davidson — delar av sin tillverkning till Thailand. 

All politik får oväntade konsekvenser.

Enligt Bloomberg bygger nu den amerikanska motorcykeltillverkaren Harley-Davidson en fabrik i Thailand.

Anledningen är att USA ställde sig utanför TPP i kombination med USA:s handelskrig med Kina. Råvarukostnaderna blir kring 200 miljoner kronor högre på grund av ståltullarna och importtullarna till den asiatiska marknaden blir kvar. Till saken hör att HD redan tappar försäljning i USA och riskerar tullar på importen till EU — också en effekt av Trumps handelskrig. Företaget har redan sagt upp 260 personer i USA som en konsekvens av försäljningstappet.

Sanningen att säga är den aktuella nedgången inte en direkt konsekvens av handelspolitiken. Den har ännu inte fått några mätbara konsekvenser. Däremot gör bortfallet av TPP och tullarna att en återhämtning kommer bli mycket svårare. Och medan man tappar på USA-marknaden blir den asiatiska marknaden allt viktigare. Välståndet ökar och HD är ett riktig statusmärke i Asien.

Därför är det viktigt att ha en sammansättningsfabrik i Thailand.

Enligt HD:s VD Matt Levatich är etableringen i Thailand ett direkt resultat av att USA (eller snarare Trump) valde bort TPP:

”The Thailand plant will allow Harley-Davidson to price its motorcycles more competitively in the region and stimulate growth for its U.S. supply chain, Levatich said. The factory will start making motorcycles later this year to circumvent what he called “unbelievable trade and tariff barriers” in “critical” Southeast Asian markets.

“We were very optimistic about what the TPP would enable for Harley-Davidson,” Levatich said. “It took seven years for it to come to fruition. We could see the writing on the wall, and we got busy with Plan B.””

Det var just det här Donald Trump trodde han skulle kunna stoppa genom olika protektionistiska åtgärder. Genom dyrare import skulle amerikanska konsumenter börja köpa inhemskt producerade varor. Men han glömde att dyrare import ger dyrare inhemska varor och dyrare exportprodukter.

Protektionism bygger på idén att man gör ett lands ekonomi starkare genom att göra dess medborgare fattigare. Men det har aldrig fungerat förr och fungerar inte nu.

Stäng posten Läs nästa post
3 % Andelen personbilar av svensk export