Holland

Handel byggde denna stad. Men kanske inte med just Ukraina.

Vad handlar egentligen Hollands folkomröstning om?

I dag går de holländska väljarna till folkomröstning om EU:s frihandelsavtal med Ukraina. Det väntade resultatet är ett svagt nej till ratificering av avtalet, och  med ett lågt valdeltagande. Bryr sig då Holländarna så mycket om tullar på aprikoser f...

Vad handlar egentligen Hollands folkomröstning om?

I dag går de holländska väljarna till folkomröstning om EU:s frihandelsavtal med Ukraina. Det väntade resultatet är ett svagt nej till ratificering av avtalet, och  med ett lågt valdeltagande.

Bryr sig då Holländarna så mycket om tullar på aprikoser från Ukraina? Svaret är nej.

Grunden till folkomröstningen är att en satirtidning på nätet GeenStijl testade en ny lag om folkomröstningar som infördes förra året. De fick ihop 300 000 namnunderskrifter och nu måste omröstningen hållas.

Omröstningen är bara rådgivande, men Mark Ruttes koalitionsregering av socialdemokrater och center-right-partiet VVD har bara en rösts majoritet i parlamentet och är hårt pressat av Geert Wilders islam- och EU-fientliga parti PVV som nu har 40 procent av väljarna i ryggen enligt opinionsmätningarna.

Som så ofta handlar folkomröstningar inte om sakfrågan, utan om en vidare symbolfråga. Få av holländarna har någon uppfattning om innehållet i det 2300 sidor tjocka avtalet. Istället är det ett oklart missnöje med EU som tar sig uttryck i motviljan mot avtalet. Men även oron över korruption i Ukraina, oron att provocera Putin och  det faktum att Ukrainas president Petro Poroshenko är uppmärksammad i samband med brevlådeföretagen i Panama är problem för ja-sidan.

Dynamiken är enkel. Ukrainaavtalet är något som ”EU” vill ha, och att sätta en käpp i hjulet är en viktig markering om vem som egentligen bestämmer. Holländarna röstade ju ner förslaget till EU-konstitution 2005, senaste gången de hade folkomröstning.

I kväll eller senast i morgon får vi veta resultatet.

Men oavsett resultat gissar jag att de holländska politikerna kommer att försöka ändra i lagen om folkomröstning de just infört.

 

 

Stäng posten Läs nästa post
TTIP tar inte semester. Nu börjar förhandlingarna igen.

Hollands ordförandeskap i EU — vad prioriteras inom handel

Holland är nu ordförandenation i EU. Under halvåret kommer det göras fem prioriteringar: Att avsluta förhandlingarna om TTIP under 2916. I februari räknar man med att nästa förhandlingsrunda skall starta. Den kommer främst behandla offentlig upphandl...

Hollands ordförandeskap i EU — vad prioriteras inom handel

Holland är nu ordförandenation i EU.

Under halvåret kommer det göras fem prioriteringar:

  • Att avsluta förhandlingarna om TTIP under 2916. I februari räknar man med att nästa förhandlingsrunda skall starta. Den kommer främst behandla offentlig upphandling. Går den bra finns det möjlighet att komma i gång med slutförhandlingarna under det holländska ordförandeskapet.
  • Japan och EU har förhandlingar om ett frihandelsavtal. Men en stor del av knäckfrågorna är fortfarande på förhandlingsbordet; jordbruksprodukter, verkstadstekniska produkter, offentlig upphandling och non-tariff measures (NTMs), det vill säga nästan alla typer av handelshinder utom tullar. Det är minst sagt oklart om förhandlarna kommer att klara av allt detta på sex månader.
  • Det formella klubbandet av CETA-avtalet mellan Kanada och EU. Den juridiska genomgången bör vara klar de närmaste månaderna vilket lägger grunden för att avtalet skall kunna godkännas av EU-parlamentet och träda i kraft till 2017.
  • Samtal om ”Marknadsekonomisk status för Kina”. Kommissionen förväntas komma med ett förslag om hur man vill göra med antidumpningstullarna mot Kina. En lösning på de kontroversiella frågorna kommer förmodligen inte att kunna antas innan det Slovenska ordförandeskapet om ett halvår. Den 11 december är deadline för ett beslut.
  • Ytterligare två viktiga frågor finns på bordet. Dels regleringen av så kallade konfliktmineraler och dels ett tillägg till anti-tortyr-lagstiftningen från 2005.

 

 

 

 

 

Stäng posten Läs nästa post
What protection teaches us, is to do to ourselves in time of peace what enemies seek to do to us in time of war.
Henry George

Första tankern med amerikansk råolja seglar utomlands efter 40 år

Efter 40 års exportförbud lämnade på nyårsafton den första tankern med råolja USA.

Första tankern med amerikansk råolja seglar utomlands efter 40 år

USA har blivit självförsörjande på kolväten. Nu kan landet exportera olja för första gången på 40 år.

USA har under 40 år, enda sedan oljekrisens dagar, haft ett exportförbud på olja. Syftet har varit att hålla en hög självförsörjningsgrad och göra USA mindre känsligt för andra oljeländers försök att hålla priserna uppe (något som ändå inte fungerat på ett par decennier).

I december togs lagen bort och på nyårsafton lämnade den första tankern med amerikansk råolja Texas. Köparen är ett holländskt företag.

USA är sedan en tid självförsörjande på kolväten tack vare frackingtekniken som gör att nya olje- och gasfält kan öppnas och gamla fyndigheter utnyttjas bättre. Det finns en rad oljefyndigheter som är olönsamma med med traditionell teknik men där bara en bråkdel av tillgångarna är utvunna.

 

Stäng posten Läs nästa post
3 % Andelen personbilar av svensk export