Italien

CETA och Italien — vad händer?

Italiens regering kommer säga nej till CETA. Säger man. Men kanske är det bara ett sätt att ha ett kort i ärmen mot EU inför kommande diskussioner. Det stora frihandelsavtalet mellan EU och Kanada är underskrivet och antaget av EU-parlamentet. Dess i...

CETA och Italien — vad händer?

Italiens regering kommer säga nej till CETA. Säger man. Men kanske är det bara ett sätt att ha ett kort i ärmen mot EU inför kommande diskussioner.

Det stora frihandelsavtalet mellan EU och Kanada är underskrivet och antaget av EU-parlamentet. Dess implementering är i full gång och avtalet har redan gett resultat i form av starkt ökad handel.

Men det pågår en parallell process, nämligen att avtalet skall godkännas av alla EU-ländernas parlament.

Italien har dock satt sig på tvären. Regeringen, där EU-skeptiska Femstjärnerörelsen ingår, har tydligt deklarerat detta.

Samtidigt säger Italiens jordbruksminister Gian Marco Centinaio att ingen har särskilt bråttom att ta frågan till parlamentet skriver Reuters.

“Nobody is in a hurry to bring CETA to the chamber.”

Stötestenen är att Italienska regeringen är osäker på om tillräckligt många av Italiens olika matvaror har tillräckligt skydd. Av 200 PDO:s (Protected Designation of Origin) och PGI:s, (Protected Geographical Indication) kommer 40 från Italien och resten från övriga EU.

Att Italien kan sätta sig på tvären beror dock inte på maten, utan på att CETA är ett blandat avtal. Det betyder att en del av avtalet (huvudsakligen tvistelösningen) berör nationella angelägenheter.

I det stora avtalet med Japan som blev klart för några månader sedan har detta delats upp. Den nu antagna delen av avtalet berör inte nationella kompetenser. Någon tvistelösningsdel finns inte ens.

Men som sagt. På typiskt italienskt vis har man sagt att man kommer säga nej till CETA, men deklarerar att man inte kommer säga det där nejet inom överskådlig framtid. Bra att ha ett kort i ärmen inför framtida diskussioner med EU.

 

Stäng posten Läs nästa post
1,1 % Oceanien och Antarktis andel av Sveriges export

Kommer EU-länderna att backa från TTIP-sekretessen?

Kommissionen vill skapa ännu mera öppenhet när det gäller TTIP-förhandlingarna. Italiens regering företrädd av Carlo Calenda, Italiens viceminister för ekonomisk utveckling, har tillsammans med handelskommissionär Karel De Gucht skrivit ett brev till de ...

Kommer EU-länderna att backa från TTIP-sekretessen?

Kommissionen vill skapa ännu mera öppenhet när det gäller TTIP-förhandlingarna.

Italiens regering företrädd av Carlo Calenda, Italiens viceminister för ekonomisk utveckling, har tillsammans med handelskommissionär Karel De Gucht skrivit ett brev till de övriga EU-ländernas regeringar med ett förslag om att öka öppenheten i TTIP-förhandlingarna. Detta skriver International Business Times.

Riktlinjerna för förhandlingarna är överenskomna av alla de 28 länderna i EU, och de måste enhälligt stå bakom en förändring.

Enligt samma artikel har Pascal Lamy, tidigare WTO-chef och handelskommissionär, sagt att ISDS-mekanismen inte är nödvändig i ett avtal mellan EU och USA. Den är viktig när det gäller investeringar i utvecklingsländer, men inte mellan utvecklade och stabila rättsstater.

Intressant utveckling. Framför allt blir det intressant att se hur TTIP-moståndarna kommer att reagera när (och om) deras huvudinvändningar tas på allvar.

Kommer de säga att ”ok, eftersom vi i grunden är för frihandel är vi rätt nöjda nu”, eller blir deras reaktion att gräva nya skyttegravar kring allt mer perifera frågor?

 

 

Stäng posten Läs nästa post