Lamy

Låt andra länder ansluta sig till TTIP

Pascal Lamy  -- f d chef för WTO och handelskommissionär i EU -- skriver om TTIP i Financial Times. Han menar att myndigheterna i både EU och USA har missat att TTIP inte är ett vanligt handelsavtal. Ett traditionellt avtal utmärks av att tullar tas b...

Låt andra länder ansluta sig till TTIP

Pascal Lamy  — f d chef för WTO och handelskommissionär i EU — skriver om TTIP i Financial Times.

Han menar att myndigheterna i både EU och USA har missat att TTIP inte är ett vanligt handelsavtal. Ett traditionellt avtal utmärks av att tullar tas bort. Producenter kan sura över detta, men konsumenterna blir glada. TTIP handlar inte så mycket om tullar (även om dessa är viktiga) utan om att harmonisera produktregler. Detta gör producenter glada, men kan oroa konsumenter. Vi tenderar att tro att andra kulturer (USA) saknar regler för miljö- och konsumentskydd och att EU kommer att tvingas anpassa sig till detta. Det finns en föreställning om att TTIP-avtalen skulle stå över lag, så att sådant som är förbjudet i EU plötsligt skulle bli tillåtet.

Resultatet är att misstänksamheten har växt och protektionistiska krafter kunnat utnyttja (och förstärka) vanföreställningar.

Lamy rekommenderar större öppenhet och att TTIP-avtalet utformas så att det lämnar möjlighet för andra länder som vill ansluta sig.  Då kan TTIP bli en modell för hur man skall hantera skillnader i nationella regelverk och bidra till global frihandel.

 

 

Stäng posten Läs nästa post
58,4 % EU:s andel av Sveriges export

Kommer EU-länderna att backa från TTIP-sekretessen?

Kommissionen vill skapa ännu mera öppenhet när det gäller TTIP-förhandlingarna. Italiens regering företrädd av Carlo Calenda, Italiens viceminister för ekonomisk utveckling, har tillsammans med handelskommissionär Karel De Gucht skrivit ett brev till de ...

Kommer EU-länderna att backa från TTIP-sekretessen?

Kommissionen vill skapa ännu mera öppenhet när det gäller TTIP-förhandlingarna.

Italiens regering företrädd av Carlo Calenda, Italiens viceminister för ekonomisk utveckling, har tillsammans med handelskommissionär Karel De Gucht skrivit ett brev till de övriga EU-ländernas regeringar med ett förslag om att öka öppenheten i TTIP-förhandlingarna. Detta skriver International Business Times.

Riktlinjerna för förhandlingarna är överenskomna av alla de 28 länderna i EU, och de måste enhälligt stå bakom en förändring.

Enligt samma artikel har Pascal Lamy, tidigare WTO-chef och handelskommissionär, sagt att ISDS-mekanismen inte är nödvändig i ett avtal mellan EU och USA. Den är viktig när det gäller investeringar i utvecklingsländer, men inte mellan utvecklade och stabila rättsstater.

Intressant utveckling. Framför allt blir det intressant att se hur TTIP-moståndarna kommer att reagera när (och om) deras huvudinvändningar tas på allvar.

Kommer de säga att ”ok, eftersom vi i grunden är för frihandel är vi rätt nöjda nu”, eller blir deras reaktion att gräva nya skyttegravar kring allt mer perifera frågor?

 

 

Stäng posten Läs nästa post
1,1 % Oceanien och Antarktis andel av Sveriges export