Ludvigsson

Sveriges öppenhet är inte garanterad

Det är inget som säger att Sveriges traditionella öppenhet och frihandelsvänlighet alltid kommer att finnas. Och protektionisten finner nya vägar och nya argument för att få legitimitet. Maria Ludvigsson skriver utmärkt i SvD om frihandel, TTIP, facket o...

Sveriges öppenhet är inte garanterad

Det är inget som säger att Sveriges traditionella öppenhet och frihandelsvänlighet alltid kommer att finnas. Och protektionisten finner nya vägar och nya argument för att få legitimitet.

Maria Ludvigsson skriver utmärkt i SvD om frihandel, TTIP, facket och öppenhet.

Det är bra med en påminnelse om att öppenheten i Sverige inte är garanterad. För tio år sedan skulle nog ingen ha trott att ett parti som SD skulle blivit riksdagens tredje största parti. Främlingsfientlig nationalism och protektionism hänger ihop, det ser vi inte minst på EU-nivå.

Vi har också ett miljöparti med mycket tydlig vänsterprägel. På samma sätt som för de främlingsfientliga nationalisterna har de systerpartier inom EU med protektionistisk agenda. Miljöfrågorna kan ofta nog misstänkas vara ett svepskäl för ren protektionism och en egen variant av främlingsfientlighet. Världsbilden är enormt polariserad och omvärlden, främst USA, framställs som närmast anarkistisk när det gäller miljö-, konsument och folkhälsolagstiftning. Varje reglering och gränsvärde är heligt och minsta kompromiss leder till att dammluckorna öppnas på vid gavel mot klorkycklingar, hormonbiffar och självlysande GMO-grödor. EU kommer att styras från multisarnas direktionsvåningar och demokratin skrotas.

Det är kort sagt inte särskilt långsökt att varna för ett Sverige som blir allt mer slutet och ängsligt där utländska influenser, vare sig det handlar om människor, produkter eller livsstilar ses med alt djupare misstänksamhet.

Stäng posten Läs nästa post
6,2 % Andelen livsmedel av svensk export

Motvikt mot Ryssland

Maria Ludvigsson i Svenska Dagbladet skriver på ledarsidan om värdet av handel. Europa som en gång delades av järnridån är i dag en av världens största ekonomiska zoner. Att vi skall ha ett handelsavtal med USA är en mycket god idé. Visserligen strider d...

Motvikt mot Ryssland

Maria Ludvigsson i Svenska Dagbladet skriver på ledarsidan om värdet av handel. Europa som en gång delades av järnridån är i dag en av världens största ekonomiska zoner.

Att vi skall ha ett handelsavtal med USA är en mycket god idé. Visserligen strider den mot tanken att globala avtal är att föredra jämfört med ett virrvarr av bilaterala avtal, men samtidigt är det uppenbart att det behövs en motvikt mot ett expansivt Ryssland. Plötsligt behöver vi gasen från USA. Att förlita sig på leveranser från Putin och därmed finansiera hans krig är ingen bra idé.

Frihandel, eller åtminstone friare handel, är dessutom det bästa med EU.

Stäng posten Läs nästa post

Både särintressen och idéologi

Svenska Dagbladets utmärkta Maria Ludvigsson skrev i helgen om När USA:s ambassadör Mark Brzezinski och handelsminister Ewa Björling vid ett möte i förra veckan gemensamt berättade om förhoppningarna om TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnersh...

Både särintressen och idéologi

Svenska Dagbladets utmärkta Maria Ludvigsson skrev i helgen om När USA:s ambassadör Mark Brzezinski och handelsminister Ewa Björling vid ett möte i förra veckan gemensamt berättade om förhoppningarna om TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership).

Ludvigsson understryker att de båda är entusiastiska för frihandel, Men hon menar att de båda var väl optimistiska inför den kommande processen att få avtalet på plats. Därvidlag har hon säkert rätt.

Hennes skäl till den uppfattningen är att det ”kommer att krävas ett högt tryck för att arbeta sig igenom selektiv protektionism och hårda krav på idel undantag för särdeles ömmande områden.”

I detta har hon också rätt. När det gäller frihandel är det en oerhört tydlig motsättning mellan vad som är bra för hela befolkningen på kanske tio års sikt och vad som är bra för enskilda producenter på ett par års sikt.

Men det bör tilläggas att protektionism inte bara handlar om särintressen. Det finns också ett ideologiskt motiverat motstånd som bygger på föreställningar om det unikt svenska eller unikt europeiska och drömmen om man kanske kan bygga en hårt reglerad utopi (grön, röd, brun, välj det som passar) om man lyckas skydda sig mot påverkan utifrån.

Ofta använder dessa grupper argument som bygger på konsumentskydd, miljö, social hänsyn och internationell solidaritet. Men det är sällan vad det verkligen handlar om.

 

Stäng posten Läs nästa post
1,1 % Oceanien och Antarktis andel av Sveriges export