Michael Froman

att döma.

USA kallsinnigt till ny domstol för investerartvister

USA är inte entusiastiskt över ny domstol för investeringstvister. Problemen redan lösta i TPP-avtalet.

USA kallsinnigt till ny domstol för investerartvister

Nu har den första amerikanska reaktionen kommit på EU:s förslag till ny domstol för investerarskydd.

Michael Froman, USA:s representant när det gäller TTIP, förefaller måttligt entusiastisk.

”Because of the high standards and safeguards in our agreements, there have been very few cases against the U.S., and to date, the government has never lost,” Froman said in an interview Wednesday, in comments approved for release on Thursday.

”It’s not obvious to me why you would want to give companies a second bite of the apple.”

Fromans uppfattning är att reglerna i TPP-avtalet som USA nyligen färdigförhandlat effektivt hindrar företag att stämma på grund av regler för hälsa, miljö och produktsäkerhet och inte heller medger att företag begär kompensation för uteblivna vinster. Dessutom kommer företag inte längre kunna byta forum och stämma i nationell domstol om de inte är nöjda med skiljedomen.

EU:s förslag medger att domar kan överklagas, en möjlighet som alltså tagits bort i TPP-avtalet. Det är inte självklart att TTIP kommer innehålla samma skrivningar som TPP-avtalet, men det är uppenbart att TPP-avtalet har stora inskränkningar i företagens möjligheter att stämma och att USA helhjärtat står bakom dessa.

Vad företag kan stämma för är helt och hållet specificerat i handelsavtalen. Det finns en missuppfattning om att ISDS-klausuler skulle innebära någon form av diversehandel för smarta bolagsjurister, men den är helt och hållet felaktig.

 

Stäng posten Läs nästa post
6,2 % Andelen livsmedel av svensk export
Michael Froman. Klar med TPP, men knappast arbetslös.

TPP-avtalet klart — nu börjar handelspolitiknördarnas julafton

På måndagen blev TPP-avtalet klart. Men det betyder inte på något sätt att det kommer att bli verklighet. Här en mycket bra och omfattande artikel i Washington Post om avtalet och processen. De ingående länderna måste godkänna avtalet för att det sk...

TPP-avtalet klart — nu börjar handelspolitiknördarnas julafton

På måndagen blev TPP-avtalet klart. Men det betyder inte på något sätt att det kommer att bli verklighet. Här en mycket bra och omfattande artikel i Washington Post om avtalet och processen.

De ingående länderna måste godkänna avtalet för att det skall träda i kraft. Att avtalet är klart betyder bara att det finns något att ta ställning till på nationell nivå.

Att få avtalet genom USA:s kongress blir enligt bedömare det svåraste.

“Closing a deal is an achievement for our nation only if it works for the American people and can pass Congress by meeting the high-standard objectives laid out. While the details are still emerging, unfortunately I am afraid this deal appears to fall woefully short” kommenterade omedelbart senator Orrin G. Hatch, republikan och ordförande för senatens finanskommitte.

Obama fick med knapp nöd igenom den lagstiftning som gör att kongressen inte kan göra tillägg eller filibustra när avtalet skall behandlas. Kongressen kan bara rösta ja eller nej till avtalet. Fördelen är att protektionister inte kan gömma sig genom att lägga ändringsförslag. Ändringar i ett avtal redan godkänt av andra länder skulle naturligtvis orsaka tvärstopp, men ge möjlighet till bortförklaringar. Nu måste den som är emot avtalet stå för sitt ställningstagande.

Och nu, innan avtalet ens är ett dygn gammalt visar det sig att politiker från både Demokraterna och Republikanerna är starkt kritiska. Valet 2016 underlättar inte för Obama och det är oklart vilka som blir presidentkandidater och vad de tycker om TPP (och TTIP).

Tidplanen för Obama är att han måste ge avtalet till kongressen 90 dagar innan han tänker skriva under, och under 60 dagar måste det dessutom vara tillgängligt för allmänheten. De 90 dagarna börjar i slutet av denna vecka, under 30 dagar kan administrationen läsa innan avtalet blir offentlig och därefter, när 90 dagar har gått, har regeringens handelsutskott 105 dagar på sig att göra en utvärdering. Tidigast i mitten av april 2016 blir det omröstning.

Att både Bernie Sanders och Donald Trump är emot TTP-avtalet är möjligen en indikation för den flesta förnuftiga politiker att det är bra. Clinton undviker att ta ställning.

Stephen Harper, Kanadas konservative premiärminister, står sannolikt inför en valförlust och den nuvarande oppositionen har sagt att de inte anser sig bundna av den nuvarande regeringens beslut.

Malcolm Turnbull, Australien, kan förvänta sig hårt motstånd på hemmaplan. Den nuvarande regeringen har gått snabbt fram med handelsavtal, bland annat med Kina och Japan  — två avtal som givit vinnare men också de som befarar att de förlorar. Facket ser en möjlighet att mobilisera. Samtidigt tappar Australien export — råvaror, framför allt kol — när Kina saktar ner och dessutom har påbörjat omställningen till tjänsteekonomi. Att skapa förutsättningar för att kompensera för detta är ett starkt argument för Australiens regering.

Stora länder med stora hemmamarknader tenderar att vara mer protektionistiska än mindre länder. USA är ett bra exempel. Många företag kan leva på sin hemmamarknad och har därför stort intresse av skyddande handelshinder. Det avspeglas i de amerikanska politikernas hållning.

Samtidigt skall man ha klart för sig att det kommer att bli ett förhandlingsspel om TPP i kongressen. Orrin G. Hatchs snabba utspel skall ses mot den bakgrunden. Obama vill ha igenom avtalet och är sannolikt beredd att kompromissa på andra områden för att få igenom det. Förhandlingsspelet i kongressen utmärks av att man kohandlar med helt orelaterade politiska frågor. Stödet i en viktig utrikespolitisk fråga kan bytas mot en liten federal infrastruktursatsning i glesbygd på ett sätt som för en svensk kan framstå som lite märkligt. Det spelar med andra ord ingen roll hur mycket Hatch vill ha TPP; han skulle ändå aldrig visa det. Stödet skall säljas dyrt.

Hur påverkar TPP-avtalet TTIP?

Spekulationen är att både tempo och tryck i TTIP-förhandlingarna kommer att öka. TPP var USA:s prioritet. Det ansågs som svårare att förhandla, tempot var viktigt för att inte Kina skulle hinna börja sätta käppar i hjulet och i den mån allmänheten i USA har någon uppfattning har de oroat sig för konkurrens från länder med lägre löner, mindre reglerad arbetsmarknad och lägre krav när det gäller miljö och hälsa. Någon motsvarande oro när det gäller TTIP finns inte. Där tittar exempelvis USA:s fack efter möjligheter att använda TTIP för att stärka sin ställning. I TPP-avtalet finns arbetsvillkor som faktor och möjligheter att genomdriva de krav som ställs.

Sammantaget är TTP-avtalet ett viktigt steg på vägen även om en lång väg återstår.

De som är nördar när det gäller handelspolitik och amerikansk politik har julafton från och med i dag och ett drygt halvår framåt. Alltid något.

 

Stäng posten Läs nästa post
3 % Andelen personbilar av svensk export

Handel viktigare än någonsin för utveckling

Mycket bra artikel i Foreign Affairs om handel. Föreställningen om att handel sker på de "rika ländernas villkor" eller utarmar fattigare länder är helt felaktig. Både handel och investeringar gynnar utvecklingsländer. "The link between trade and dev...

Handel viktigare än någonsin för utveckling

Mycket bra artikel i Foreign Affairs om handel.

Föreställningen om att handel sker på de ”rika ländernas villkor” eller utarmar fattigare länder är helt felaktig. Både handel och investeringar gynnar utvecklingsländer.

”The link between trade and development has never been stronger than in recent decades. Between 1991 and 2011, developing countries’ share of world trade doubled and nearly one billion people escaped poverty. Some of the countries that were most engaged in trade, including many in Asia, saw the greatest progress in development, whereas countries that remained largely closed, including many in the Middle East and North Africa, generally saw substantially less progress. In the mid-1990s, foreign direct investment in developing countries surpassed the amount they received in foreign aid. And last year, for the first time in history, the value of trade between developing countries exceeded that between developing and developed countries.”

 

Stäng posten Läs nästa post
58,4 % EU:s andel av Sveriges export