Miljöpartiet

Tina Acketoft. Fotograf: Peter Knutson.

Gästbloggare Tina Acketoft: Socialdemokraterna måste hålla sin handelspositiva linje

För ett par veckor sedan presenterade EU-kommissionen, med Folkpartiets Cecilia Malmström i spetsen, nya förslag till förhandlingarna om TTIP. Kommissionen tar fasta på hur avtalet på bästa sätt ska främja en hållbar utveckling, bevarandet av ekologisk...

Gästbloggare Tina Acketoft: Socialdemokraterna måste hålla sin handelspositiva linje

För ett par veckor sedan presenterade EU-kommissionen, med Folkpartiets Cecilia Malmström i spetsen, nya förslag till förhandlingarna om TTIP. Kommissionen tar fasta på hur avtalet på bästa sätt ska främja en hållbar utveckling, bevarandet av ekologisk mångfald och goda arbetsvillkor – tre mycket viktiga utmaningar som EU och USA gemensamt ska ta sig an.

Världen och inte minst Sverige behöver frihandel. En fri och öppen marknad med konkurrens bidrar till en mängd positiva effekter. Den liberale tänkaren och nationalekonomen Adam Smith uttryckte redan 1776 i sin bok Nationernas välstånd att politikens mål bör vara att skapa välstånd för medborgarna. Drygt 200 år senare vet vi liberaler att välstånd bäst skapas genom näringsfrihet och frihandel mellan människor och nationer och att frihandel lyfter fattiga länder ur fattigdomen.

Utöver jobb och välstånd bidrar handel och samarbete mellan länder också till att relationer och gemensamma värderingar stärks mellan människor. Det gäller i allra högsta grad demokrati och mänskliga rättigheter vilket EU är ett utmärkt exempel på – länder som i alla tider krigat med varandra är numera viktiga och nära handelspartner.

Sedan 2013 förhandlar EU med USA om ett omfattande handelsavtal, det så kallade TTIP. Parterna är världens två största ekonomiska och demokratiska områden som tillsammans skulle kunna sätta agendan för mer hållbara och rättvisa handelsavtal.

TTIP skulle dessutom ge både den europeiska och amerikanska ekonomin en knuff i rätt riktning och också betyda mycket för Sverige som redan idag har Förenta staterna som en av de största handelspartnerna – över 120 000 svenska jobb är idag direkt kopplade till vår export till USA. Förutom den förenkling för företag och kunder som skulle följa av gemensamma regler och standarder skulle TTIP också innebära en ökad konkurrens mellan företagen, vilket i sin tur leder till sänkta priser och en större valfrihet för konsumenten i takt med att utbudet ökar.

För en liberal är det uppenbart att TTIP kan bli ett modernt handelsavtal som tar ansvar för demokrati, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling – och som skapar ökad tillväxt på båda kontinenterna. Att då i dessa tider tacka nej till ytterligare samarbete och frihandel med skräckpropaganda om klordoppade kycklingar och hotad arbetsrättslagstiftning som konsekvent och tydligt har motbevisats av kommissionär Malmström med flera, ter sig minst sagt oupplyst och på gränsen konspiratoriskt och det är min förhoppning att socialdemokraterna orkar hålla sin positiva linje till handelsavtalet och sina partners handelsskeptikerna miljöpartiet och vänsterpartiet stången.

Tina Acketoft
Riksdagsledamot, Skåne län västra
Vice gruppledare, EU-politisk talesperson (L)
Member of Parliament, Spokesperson on European Affairs

Stäng posten Läs nästa post
3 % Andelen personbilar av svensk export

Gästbloggare Jonas Hellman: Mer eller mindre frihandel med Miljöpartiet i regeringen?

Anta att Sverige efter valet får en miljöpartist som handelsminister – vad händer då? Det kommer aldrig att hända, invänder kanske en del hoppfulla och frihandelsvänliga socialdemokrater. Fast kan vi vara riktigt säkra? I ett läge där poster i en ny koa...

Gästbloggare Jonas Hellman: Mer eller mindre frihandel med Miljöpartiet i regeringen?

Anta att Sverige efter valet får en miljöpartist som handelsminister – vad händer då?

Det kommer aldrig att hända, invänder kanske en del hoppfulla och frihandelsvänliga socialdemokrater.

Fast kan vi vara riktigt säkra?

I ett läge där poster i en ny koalitionsregering ska fördelas mellan S och MP verkar det ändå inte helt osannolikt.

I likhet med andra svenska partier bekänner sig Miljöpartiet officiellt till idén om frihandel. Men i praktiken drar partiets politik i motsatt riktning. Detta är i sig inte så konstigt, eftersom en bärande tanke i Miljöpartiets ideologi är att människor ska tvingas minska sin konsumtion.

Miljöpartiets vill att Sverige ska gå i täten för en livsstilsförändring som innebär mer av självhushållning. ”Genom att resa mer miljövänligt, handla mer lokalt producerat, äta mer vegetarisk mat, energieffektivisera hemmet och konsumera färre prylar ökar möjligheterna att leva ett gott liv inom de ramar som miljön sätter”, ståt det i partiprogrammet.

Det går bra att prata om frihandel. Men i praktiken är handelshinder ett av de redskap som Miljöpartiet vill använda för att förmå svenska folket att leva mer miljöpartistiskt.
MP vill att EU:s medlemsländer ska få ökade befogenheter att införa handelshinder för att skydda sina egna invånare mot varor som bedöms vara skadliga för miljön eller på annat sätt hälsofarliga. Det kan låta omtänksamt, men när väl denna möjlighet öppnas vet vi att den kan användas i protektionistiska syften. Olika länder kommer att göra olika bedömningar av vad som är farligt, delvis kopplat till helt andra politiska intressen.

Tjänstehandel vill Miljöpartiet också försvåra, för att skydda de anställdas rättigheter. Därtill vill partiet införa en särskild skatt på finansiella transaktioner mellan EU:s medlemsländer. Av EU:s fyra friheter – fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och människor – vill MP kraftigt begränsa åtminstone tre.

Utanför EU:s gränser säger sig Miljöpartiet vilja använda handelspolitiken för att bekämpa fattigdom. Partiet konstaterar helt riktigt att EU bara genom att ta bort handelshinder skulle kunna göra det lättare för fattiga länder att utvecklas.

Men de fattiga länderna ska bara få bedriva handel på Miljöpartiets villkor. Sverige och andra EU-medlemsländer ska kunna ställa krav på hur de varor som importeras är tillverkade med hänsyn till miljö, mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden för anställda i tillverkningsländerna. I ett partiprogram ser det bra ut, och vissa krav är definitivt rimliga att ställa. Fast när varje EU-medlemsland själv ska sätta gränserna lär det inte bli så mycket handelsmöjligheter kvar.

Miljöpartiet säger sig vara för frihandel, men i själva verket vill partiet återgå till en ordning där varje land sätter upp sina egna regler – vilket ökar protektionismen.
Idag sköts handelspolitiken i huvudsak inom ramen för EU-samarbetet, och en svensk handelsminister kan inte ensam förändra detta.

Men med Miljöpartiet i regeringen är det troligt att Sveriges roll inom EU att påverkas. Det frihandelsvänliga lägret, där Sverige hittills har ingått, riskerar att försvagas, medan det protektionistiska lägret, där länder som Frankrike och Spanien ingår, kommer att få fler anhängare.

Vilket läger Miljöpartiet känner störst samhörighet med avspeglar sig också i hur partiets företrädare i Europaparlamentet brukar agera när förslag om frihandelsavtal behandlas. Miljöpartiet hittar alltid skäl att vara emot, och kan aldrig acceptera det kompromissande som krävs.

Socialdemokraterna har traditionellt stått för en mer frihandelsvänlig linje, vilket också ligger i linje med Sverige ekonomiska intressen. Men för Miljöpartiet är ekonomi och tillväxt inte lika viktigt, vilket kan komma att märkas inte minst på handelspolitikens område.

Jonas Hellman
Medgrundare av analysföretaget United Minds och bosatt i Bombay i Indien

 

Stäng posten Läs nästa post
1,1 % Oceanien och Antarktis andel av Sveriges export

Vänstern och Mp enade i sin protektionism

Det känns som om det börjar röra på sig lite mer i debatten när det gäller TTIP, handelsavtalet mellan EU och USA. Här är ett par artiklar. Dels i Expressen av Jonas Sjöstedt och Malin Björk från Vänsterpartiet, och dels i Dagens Industri av Carl Sch...

Vänstern och Mp enade i sin protektionism

Det känns som om det börjar röra på sig lite mer i debatten när det gäller TTIP, handelsavtalet mellan EU och USA.

Här är ett par artiklar. Dels i Expressen av Jonas Sjöstedt och Malin Björk från Vänsterpartiet, och dels i Dagens Industri av Carl Schlyter, europaparlamentariker (MP), Isabella Lövin, europaparlamentariker (MP) och Peter Eriksson, riksdagsledamot (MP). Den senare är svar på en artikel i DI av Hans Stråberg, europeisk ordförande Trans-Atlantic Council Business, tidigare vd, Electrolux och Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande, LO, också i DI.

I princip för Mp och V samma argumentation. Om TTIP blir verklighet hotas demokratin. Sjöstedt/Björk påstår på allvar att utländska ägare av privata äldrevård skulle kunna stämma Sverige på skadestånd om en vänsterregering skulle vilja ta bort vinster i välfärden.

Schlyter/Lövin/Eriksson från Mp går på samma linje, men talar också om konsumentskydd och miljö. De återkommer till att tyska facket IG-Metall är kritiska mot TTIP. Men de har sina egna skäl till det som varken har med miljö eller något annat att göra.

Det intressanta är att dessa argument har varit närmast konstanta under flera månader. De har vidare aldrig varit särskilt starka och är i dag fullständigt överspelade med tanke på att det mesta av det som kritiserades tidigare är bortrensat ur förhandlingarna.

 

 

Stäng posten Läs nästa post
5,3 % Andelen läkemedel av svensk export