Samres

-- Tur att vi sluppit globaliseringen. Jag har alltid gillat att ha ett jobb där man har kontakt med naturen.

Vi blev utsatta — därför är vi rika

Om vi i Sverige varit "förskonade" från internationell konkurrens skulle vi i Sverige förmodligen vara kvar på 1800-talet när det gäller allmänt välstånd.  I DN den 26 januari finns en trevlig artikel av Mia Holmgren om färdtjänstföretaget Samres som h...

Vi blev utsatta — därför är vi rika

Om vi i Sverige varit ”förskonade” från internationell konkurrens skulle vi i Sverige förmodligen vara kvar på 1800-talet när det gäller allmänt välstånd. 

I DN den 26 januari finns en trevlig artikel av Mia Holmgren om färdtjänstföretaget Samres som har sin växel i Senegals huvudstad Dakar. 120 senegalesiska akademiker dirigerar färdtjänst och sjuktransporter till kunder i Bengtsfors, Töreboda och Visby.  De senaste tio åren har företaget Samres växt utomlands samtidigt som antalet anställda i Sverige har minskat med 100.

Det intressanta ur handelssynpunkt är att Sverige därigenom faktiskt importerar tjänster. De senegalesiska medarbetarna tjänar cirka 4000 kronor i månaden (om man har ett jobb, arbetslösheten är hög). Det är en hygglig lön i Senegal, men kanske en femtedel av en svensk lön för motsvarande jobb.

Att detta är möjligt beror förstås på teknikutvecklingen. Det är bara ett par decennier sedan det vore omöjligt att lägga ett callcenter i Afrika. Om telefonlinjer eventuellt fungerade skulle kostnaden vara enorm. I dag fungerar tekniken och överföringen är nästan gratis.

Till artikeln finns en kommentar av Carl Johan von Seth som skriver om hur det nya snabbare trådlösa internettekniken 5G och annan teknikutveckling gör att allt fler tjänster kommer att kunna utföras på distans. Icke oväntat andas artikeln en viss oro och synen på handel är problematiserande:

”En stor del av vår ekonomi – mellan tummen och pekfingret en fjärdedel – har hittills varit förskonad från internationell konkurrens. Det finns ingen världsmarknad för sjukvård. Och till skillnad från tillverkningsindustrin och jordbruket pressas inte heller byggsektorn av import. Detsamma gäller många andra tjänstebranscher som efter nästan 200 år av globalisering inte berörts nämnvärt av det stigande trycket från internationella marknadskrafter.”

”Förskonad från internationell konkurrens” är en märklig och felaktig formulering. Det är konkurrens, både inhemsk och internationell, som gör att vi har det välstånd vi har.

Länder som Frankrike, Tyskland, England, USA skulle möjligen inledningsvis kunnat bygga upp en hygglig industri med egna resurser och den egna marknaden. Sverige hade inte haft en chans. Och dagens välstånd är även för de länderna helt beroende av globala marknader och värdekedjor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stäng posten Läs nästa post
16,5 % EU:s andel av världshandeln

Frihandelsavtal viktigast för små företag

Frihandelsavtal är viktigare för mindre företag än för de riktigt stora. Varje korn av grus i maskineriet när det gäller export eller import ger fördyringar. I samband med offentliga upphandlingar kan även marginellt extrajobb vara en anledning till att...

Frihandelsavtal viktigast för små företag

Frihandelsavtal är viktigare för mindre företag än för de riktigt stora. Varje korn av grus i maskineriet när det gäller export eller import ger fördyringar. I samband med offentliga upphandlingar kan även marginellt extrajobb vara en anledning till att man förlorar affären.

Vi ger 70 afrikaner bra jobb i Senegal, men på grund av att det saknas ett modernt handelsavtal har vi svårt att klara konkurrensen i upphandlingar som görs av svenska kommuner. Det är helt onödigt och beror bara på att kommuner kan hävda att det är för krångligt att fylla i en blankett.

Jag är VD för Samres som är specialiserat på det som lite tekniskt kallas anropsstyrd trafik. I praktiken handlar det om färdtjänst, sjukresor och en del vanlig kollektivtrafik.

Kärnan i verksamheten är våra callcenter, det vill säga dit våra resenärer ringer för att beställa sina transporter. Våra medarbetare där måste kunna ge snabb och exakt service, men verksamheten måste också vara kostnadseffektiv. Tack vare modern teknik som ger låga priser för telefonsamtal har vi kunnat lägga ett av våra callcenter i Senegal där vi startat ett dotterbolag. Vi utbildar våra afrikanska medarbetare i allt de behöver kunna, inklusive svenska. Det fungerar utmärkt och många svenska kommuner köper tjänsten.

Men i vissa offentliga upphandlingar stöter vi på problem.

Det gäller hantering av personuppgifter utomlands. Inom EU och EES (ekonomiskt samarbetsområde mellan EU-länderna, Norge, Island och Liechtenstein) är det inget problem, men för övriga länder krävs ett avtal enligt de av EU fastställda så kallade standardavtalsklausulerna. Det låter krångligt, men i praktiken handlar det om att fylla i en blankett – på svenska – som finns att ladda ner på EU-kommissionens hemsida. Tyvärr ger detta marginella extraarbete kommuner anledning att välja bort oss trots att vi för övrigt är konkurrenskraftiga.

De stora amerikanska dataföretagen har samma problem när de säljer molntjänster till kommuner och andra myndigheter, men för sådana företag med stora resurser och ställning på marknaden är det ett mycket litet bekymmer. För andra och lite mindre företag kan även små korn av grus i maskineriet vara skillnaden mellan att få en affär eller inte. Lägg också märke till att detta är en ganska kvalificerad tjänst som erbjuds från ett stabilt och demokratiskt afrikanskt land. Vi konkurrerar inte med extremt låga löner eller dåliga villkor, tvärt om i Senegal är våra villkor mycket bra och bidrar till att höja den lokala standarden.

Detta är ett typexempel på hur ett modernt handelsavtal med Senegal skulle underlätta för små företag. I det skulle den typ av byråkratiska handelshinder som att en offentlig upphandlare kan stryka en anbudsgivare bara för att det fordras en extra blankett för hantering av personuppgifter elimineras.

Det är ett missförstånd att frihandelsavtal är viktiga främst för stora företag. I själva verket är det tvärt om. Stora företag har också stora volymer och kan avdela medarbetare specifikt för att hantera pappersarbete — sådant som är extremt betungande för de få medarbetare som finns på kontoret i ett mindre företag.

I utvecklingsländer kan man inte heller bortse från det faktum att administrativa handelshinder ger underlag för ökade byråkratisering och därigenom ökad korruption. Och i Sverige ger det utrymme för politiker att inte ta det bästa anbudet och missgynna afrikanska företag.

Sammantaget skulle frihandels- och investeringsavtal med länder i Afrika ge många nya möjligheter både för dem och för oss. Allt detta måste förstås hanteras på EU-nivå och utvecklingen där är mycket positiv. Men ett ännu högre tempo vore som vanligt önskvärt.

Björn Falk är VD för Samres AB och dess dotterbolag Samres Senegal SUARL

Se gärna programmet Hallå Dakar om företaget på SVT.

Stäng posten Läs nästa post
What protection teaches us, is to do to ourselves in time of peace what enemies seek to do to us in time of war.
Henry George