Singapore

Frihandel i media vecka 6

2019-02-15 Nils-Eric Sandberg, en av Sveriges viktigaste liberala skribenter och långvarig medarbetare på DN:s ledarsida skriver nu krönikor i bl a Kristianstadsbladet. Här om EU:s utveckling:  "EEC-EG-EU blev en framgång. Ett nytt krig mellan de gamla...

Frihandel i media vecka 6

2019-02-15

Nils-Eric Sandberg, en av Sveriges viktigaste liberala skribenter och långvarig medarbetare på DN:s ledarsida skriver nu krönikor i bl a Kristianstadsbladet. Här om EU:s utveckling: 

”EEC-EG-EU blev en framgång. Ett nytt krig mellan de gamla arvfienderna Tyskland och Frankrike är nu helt otänkbart. Europa har fått fred.

Men hur fungerar nu EU? Vi ser skarpa konflikter mellan gamla och nya medlemsländer. Några intressanta uppsatser finns i boken ”Prosperity through Trade and Structural Reform” (Dialogos). Det är en festskrift till Per Magnus Wijkman på hans 80-årsdag. Wijkman har varit chefekonom, bland annat för EFTA och Industriförbundet.

En av uppsatserna i boken – allt är på engelska – heter ”The Bell Tolls for the European Union”, och är skriven av Nils Lundgren, före detta chefekonom på Nordbanken. Han är inte motståndare till EU men ser kritiskt på hur den politiska och ekonomiska makten flyttats från medlemsländerna och koncentrerats till EU.

Här finns ett allvarligt problem. Ett visst mått av överstatlighet är en ofrånkomlig del av EU. Men överstatligheten måste ha en legitimitet för att accepteras, och därmed fungera. Och de senare åren har EU utvecklats – eller deformerats – från frihandelspakt till ett kontroll- och bidragssystem.

Utvidgningen – ivrigt påhejad av Sverige – var förmodligen ett misstag. En rad länder som helt saknar grundarnas tradition av frihandel och öppen demokrati har kommit in och utnyttjar gemenskapen för egna intressen.

Ett andra misstag var att EU införde euron. Länder med stora skillnader i tillväxt och konkurrenskraft fick en gemensam valuta. Därmed förlorade de den flexibilitet och kontrollfunktion som ligger i en flytande växelkurs. Lundgren, liksom hans i förtid bortgångne kollega Lars Wohlin, var bestämda motståndare till euron.

Men det fanns ett alternativ, skisserat av den tyske ekonomen Roland Vaubel: en gemensam valuta använd parallellt med de nationella valutorna. Problemet var att Vaubel skrev sin bok på engelska. Toryledamöter läste den och introducerade förslaget i Bryssell. Där trodde politikerna att idén var engelsk, och därför sade de absolut nej. Begreppet ”parallell currency system” såg de som ett ”four-letter word” – ovanligt långt four-letter.”

2019-02-14

Euractiv skriver om det nya frihandelsavtalet mellan Singapore och EU: 

”The European Parliament approved on Wednesday (13 February) the EU-Singapore Free Trade Agreement (EUSTFA), the bloc’s first bilateral trade agreement with a southeast Asian country.

The trade deal removes all existing tariffs on goods from the EU, removes trade barriers by recognizing EU safety tests and will make the business environment more predictable, according to the European Commission.

The trade agreement provides new opportunities for Europeans in sectors such as telecommunications, environmental services, engineering, computing and maritime transport. It will also make the business environment more predictable.

Singapore also agreed to remove obstacles to trade besides tariffs in key sectors, for instance by recognising the EU’s safety tests for cars and many electronic appliances or accepting labels that EU companies use for textiles.

In addition, the investment protection agreement will include an Investment Court System for resolving investment disputes.

There are more than 10,000 European companies in Singapore with total bilateral trade in goods of over €53 billion and €51 billion-worth of trade in services. Singapore is the number one location for European investment in Asia, according to the Commission.”

2019-02-08

Göteborgsposten. Maria Nilsson, riksdagsledamot för Liberalerna svarar Ali Esbati (v) i debatt om hamnkonflikten i Göteborg:

Det står bortom alla tvivel att stridsåtgärderna i Göteborg blivit oproportionerliga när vart fjärde företag i Göteborg påverkats. Konsekvenserna av det är i förlängningen svagare tillväxt vilket kommer att slå mot de personer som Esbati säger sig försvara. Eller är minskad tillväxt något Vänsterpartiet vill offra för en politisk markering.

Ali Esbati undviker helt de ekonomiska utmaningarna som den rådande luckan i regelverket medför. Snart öppnas Göteborgs hamnar för en frihandel som omfattar en tredjedel av världens BNP när Japans frihandelsavtal med EU börjar gälla. Redan 15 000 jobb i Sverige är beroende av handeln med Japan, och det kan bli fler till följd av det nya frihandelsavtalet.

I den händelse Göteborgs hamn inte längre anses vara tillförlitlig kan handeln i framtiden mycket väl riktas om. Då riskerar hamnen snart sin position som Skandinaviens största containerhamn och hanteringen skulle gå via andra hamnar såsom Oslo. Det skulle vara en stor förlust för svenska företag, svensk tillväxt och Sveriges välfärd.

Stäng posten Läs nästa post

Frihandel i media vecka 16

2018-04-19 BBC rapporterar om Storbritanniens framtida förhandlingar om handelsvillkor med WTO: "Sitting grandly on the banks of Switzerland's Lake Geneva is the headquarters of the World Trade Organization (WTO), a free trade factory. Here the world's ...

Frihandel i media vecka 16

2018-04-19

BBC rapporterar om Storbritanniens framtida förhandlingar om handelsvillkor med WTO:

”Sitting grandly on the banks of Switzerland’s Lake Geneva is the headquarters of the World Trade Organization (WTO), a free trade factory.

Here the world’s nations meet to hammer out trade deals and reduce tariffs – taxes charged on imported goods.

But the system, which has been working in various guises since the 1940s, is under threat from two sides.

The USA has announced tariffs on imports of foreign steel and aluminium on the grounds of national security, and it is refusing to appoint new members to the WTO’s appellate body that settles disputes.

These developments come as the WTO is of increasing importance to the UK. At the moment it is represented by the EU, but after Brexit the UK will negotiate on its own account. This should give the UK the ability to negotiate deals more specifically designed to suit it.

The downside is that the UK will no longer belong to the biggest single trading economy in the world – the EU.

Brexit consequences
The first job of the newly increased UK team at the WTO will be to negotiate a ”schedule”, an extensive list of goods, and the tariffs to be paid on them; ranging from avocados to zips.

The UK assumed it could just inherit the EU’s schedule. The trouble is that this requires the consent of other countries, and some of them have said no.

Take New Zealand, for instance. At the moment it can sell 228,000 tonnes of lamb and mutton to the EU every year, with no tariffs. The UK and the EU decided to split that quota between them, but New Zealand objected.

David Walker, is New Zealand’s ambassador to the WTO: ”Yes, we and a range of other WTO members made clear that a simple quota split like that is not acceptable to us.”

The reason is simple. At the moment New Zealand can sell that lamb anywhere in the EU, so it loses flexibility if it has to sell some in the UK and the rest of the EU.”

2018-04-19 

Business Times om att förhandlingarna att skapa ett frihandelsavtal mellan EU och Singapore är i sitt slutskede:

”IN the first step towards signing and concluding the European Union-Singapore Free Trade Agreement (EUSFTA), the European Commission has presented the outcome of the negotiations to the European Council.

The initialled agreement now needs to be approved by the Council of Ministers and ratified by the European Parliament.

The aim is for the EUSFTA to come into force before the European Commission’s mandate ends in 2019, said the EU delegation to Singapore in a statement on Thursday.

European Union Ambassador to Singapore Barbara Plinkert said that as the first deal between the EU and a South-east Asian economy, the EUSFTA is a stepping stone towards greater engagement between the regions, she added.Over 10,000 EU companies have a presence in Singapore, with Singapore also being the top South-east Asian destination for European investments.

Negotiations for the EUSFTA began in 2009 and concluded in 2014. Besides liberalising tariffs, reducing non-tariff trade barriers and promoting services and investment, the EUSFTA will also give improved access to government procurement opportunities.”

2018-04-18

”Trumps dröm, en mardröm för världsekonomin” är rubriken på Janerik Larssons artikel i SvD.

”Jag är verkligen inte ensam om att sedan Donald Trump på allvar under den republikanska primärvalskampen 2016 dök upp som en potentiell GOP-kandidat varna för att han som president skulle kunna skapa stora problem för världshandeln.

Hans merkantilistiska och protektionistiska agenda är väl känd sedan decennier.

Härom dagen signalerade han i ett möte med republikaner från de amerikanska jordbruksstaterna att han skulle ta upp frågan igen om inte USA borde gå med i det asiatiska TPP-avtal som han lämnat som en av sina första åtgärder som president.

Trump är omgiven av några starka frihandelsmotståndare som inte insett ens TPP-avtalets viktiga geopolitiska fördelar.

Nu har dessa rådgivare återfört Trump till sin gamla agenda och i en tweet passade han också på att än en gång också attackera WTO – en skapelse som amerikanska presidenter sedan 60-talet varit avgörande för att forma i deras strävan efter ett välstånds- och fredsskapande globalt frihandelsarrangemang.

(—)

Trumps dröm om bilaterala handelsavtal kommer att leda till stora problem för världsekonomin.”

Stäng posten Läs nästa post
1,1 % Oceanien och Antarktis andel av Sveriges export
Foto: Zairon

Singapore i topp när det gäller frihandel

För länge sedan sade man om Singapore att dess inflöde av utländska valuta kom från hamnavgifter och prostitution. Det säger man inte längre.  Det är nämligen minst ett halvt århundrade sedan. Numera är Singapore ett av världens mest välmående länder och ett...

Singapore i topp när det gäller frihandel

För länge sedan sade man om Singapore att dess inflöde av utländska valuta kom från hamnavgifter och prostitution. Det säger man inte längre. 

Det är nämligen minst ett halvt århundrade sedan. Numera är Singapore ett av världens mest välmående länder och ett av de länder som haft den snabbaste ökningen av BNP per capita.

Landet ligger som nummer två enligt Economic Freedom of the world  när det gäller ekonomisk frihet (Hong Kong ligger på första plats) och nummer ett när det gäller frihandel.

Landet har världens näst största containerhamn.

Självklart finns det många förklaringar till Singapores välstånd — exempelvis har man mycket stabila familjer och låg brottslighet — men ekonomisk frihet och frihandel torde vara det viktigaste.

Vad som förtjänar en extra fundering är att listan över världens mest välmående länder när det gäller BNP per capita toppas av några oljeländer, men också av ett antal små länder som i stort sett saknar naturresurser. Istället har de valt ekonomisk frihet och frihandel, en väg som uppenbarligen fungerar.

 

 

Kommentarer

Magnus Nilsson, Frihandelsbloggenoktober 19, 2017
Oj. Tack!
MarxBrooktober 16, 2017
"Självklart finns det många förklaringar till Singapores välstånd — exempelvis har man mycket stabila familjer och lång brottslighet" LÅNG brottslighet! Förklarar det mesta... ;)
Stäng posten Läs nästa post
5,3 % Andelen läkemedel av svensk export
Foto: Cédric Puisney

Enskilda länder måste godkänna frihandelsavtal enligt Europeiska unionens domstol (EU-domstolen)

ECJ har sagt att det kommande frihandelsavtalet med Singapore måste antas av samtliga medlemsländers parlament skriver nyhetssajten Euractiv. Frågan var väckt av EU-kommissionen för att bringa klarhet i hur långt EU:s kompetens sträcker sig när det gäll...

Enskilda länder måste godkänna frihandelsavtal enligt Europeiska unionens domstol (EU-domstolen)

ECJ har sagt att det kommande frihandelsavtalet med Singapore måste antas av samtliga medlemsländers parlament skriver nyhetssajten Euractiv.

Frågan var väckt av EU-kommissionen för att bringa klarhet i hur långt EU:s kompetens sträcker sig när det gäller handel.

”The European Union will have to secure approval from national parliaments in order to finalise a free trade deal with Singapore. The bloc’s top court ruled that the agreement in “its current form” cannot be handled by the Commission acting alone.

The European Court of Justice (ECJ) today (16 May) said that the European Commission cannot finalise a free trade agreement (FTA) with Singapore, after the EU executive had asked for clarity on whether it has exclusive competence to handle the talks.

Today’s decision follows a December opinion issued by the Court’s Advocate-General, Eleanor Sharpston, who also decided that the agreement covered a number of issues that are shared competence between the member states and the EU.

It was the Commission itself that asked the ECJ to clarify if it alone can conclude the agreement. The executive chose the Singapore deal because of how similar it is in structure to a whole host of other agreements the EU has in the pipeline.”

Domen reser en rad frågor om hur framtida avtal skall hanteras. Det är framför allt internationell skiljedom som uppfattas vara en nationell kompetens:

”The Luxembourg court did acknowledge that a large part of the agreement does fall under exclusive EU competence, as provided by the Common Commercial Policy (CCP). But it highlighted that portfolio investment and dispute settlement between investors and the state cannot be established without member state consent.

While the Court’s final decision did not differ from the Advocate-General’s in its conclusions, it did disagree on a few issues. The AG’s opinion said that sustainable development and transport services, particularly maritime, were a shared competence while the Court ruled they are EU exclusive.

(—)

The executive will now have to decide whether to run the same gauntlet again and hope that the lower profile Singapore agreement can pass through unscathed.

Another option could be splitting the agreement into two halves, one of which would contain all the aspects over which Brussels has exclusive competence, while the other would need to be approved at national and regional level.

This decision by no means jeopardises the EU’s trade policy; it clarifies the increased powers granted to the Commission by the Lisbon Treaty.

The EU executive would no doubt have preferred the court to have ruled in favour of totally exclusive competence but it at least now has a blueprint as it moves forward with other FTAs like Mexico, Mercosur and, perhaps, TTIP.”

Stäng posten Läs nästa post
3 % Andelen personbilar av svensk export
Himlen är gränsen för vad som kan göras. Men till att börja med är det kanske bra att avskaffa tullar på miljövänlig teknik som får subventioner.

Framsteg på vägen mot frihandel med miljövänlig teknik

EU arbetar sedan länge med att skapa frihandel för produkter som bidrar till ett mer miljövänligt samhälle: Environmental Goods Agreement (EGA).Förhandlingarna är inriktade på att avskaffa tullarna på 59 produktkategorier enligt en lista som tagits f...

Framsteg på vägen mot frihandel med miljövänlig teknik

Ibland är EU:s byråkrati som en parodi på sig självt. Samtidigt som EU:s medlemsländer subventionerar olika miljöåtgärder finns det tullar och miljökrav(!) på miljövänlig teknologi som gör utvecklingen krångligare och mer tidsödande. Dock arbetar EU för att minska tullarna på miljöteknologi och förhandlingarna har kommit så långt att kommissionen har något substantiellt att rapportera.  

EU arbetar sedan länge med att skapa frihandel för produkter som bidrar till ett mer miljövänligt samhälle: Environmental Goods Agreement (EGA). Det handlar i huvudsak om teknologi för förnybar energi, avfallshantering, vattenrening, kontroll av luftföroreningar, rening och återställning av miljön, miljöövervakning, analyser och energieffektivisering.

Den 30 september hålls ett informationsmöte riktat till civilsamhälle och intresseorganisationer. Den nionde förhandlingsrundan är avklarad och förhandlingarna är inriktade på att avskaffa tullarna på 59 produktkategorier enligt en lista som tagits fram av Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) år 2012.

Förhandlingarna inbegriper EU och ett antal WTO-medlemmar: Australien, Kanada, Kina, Costa Rica, Taiwan, Hongkong, Japan, Korea, Nya Zeeland, Norge, Schweitz, Singapore, USA, Israel, Turkiet och Island. Det är i praktiken alla länder som har någon betydande produktion av miljöteknik.

Syftet är att EGA skall bli ett öppet dokument där fler produktkategorier kan läggas till och andra handelshinder än tullar skall kunna hanteras.

 

 

Stäng posten Läs nästa post
What protection teaches us, is to do to ourselves in time of peace what enemies seek to do to us in time of war.
Henry George
Det kan vara praktiskt att dela saker i mindre bitar.

Uppdelning mellan handel och investeringar ger nya möjligheter

Frihandelsavtalet mellan EU och Singapore är snart klart. David Martin, brittiska Labour, är rapportör. Han uppfattar ISDS-delen av avtalet som alltför företagsvänligt. Det intressanta är att investeringsavtalet och handelsavtalet i just detta fall ä...

Uppdelning mellan handel och investeringar ger nya möjligheter

Frihandelsavtalet mellan EU och Singapore är snart klart. David Martin, brittiska Labour, är rapportör. Han uppfattar ISDS-delen av avtalet som alltför företagsvänligt. Det intressanta är att investeringsavtalet och handelsavtalet i just detta fall är relativt separata. Martin menar att de skulle kunna beslutas var för sig, och investeringsdelen där ISDS ingår skulle kunna omförhandlas.

Att ISDS-delen av en Labourpolitiker uppfattas som alltför företagsvänlig är inte förvånande. Det som är intressant här är uppdelningen. Det förefaller vara en strategi inom EU att förpacka sådant man antar de flesta kommer att motsätta sig tillsammans med annat som är populärt för att få igenom det mindre populära. En mer omfattande uppdelning av beslut skulle kunna göra EU:s politik mer transparant och minska känslan av taktiserande.

 

Stäng posten Läs nästa post
58,4 % EU:s andel av Sveriges export

ISDS i nytt frihandelsavtal med Singapore

Enligt SvD har EU och Singapore slutit ett frihandelsavtal. I det avtalet, liksom det senaste med Kanada, finns ISDS-mekanismen med. Avgående handelskommissionär Karel de Gucht påpekar att det har skett på EU:s begäran. 24 av 28 EU-länder står bakom ...

ISDS i nytt frihandelsavtal med Singapore

Enligt SvD har EU och Singapore slutit ett frihandelsavtal.

I det avtalet, liksom det senaste med Kanada, finns ISDS-mekanismen med. Avgående handelskommissionär Karel de Gucht påpekar att det har skett på EU:s begäran. 24 av 28 EU-länder står bakom ISDS i internationella handelsavtal.

Singapore är EU:s fjärde största handelspartner i Asien.

Stäng posten Läs nästa post
6,2 % Andelen livsmedel av svensk export