Svenskt Näringsliv

Ett alternativt sätt att diskutera frihandel. Öppet för alla oroliga medborgare. Och man slipper kanelbullar.

Ttippen vill omöjliggöra det demokratiska samtalet

I går, den 31 maj, var Svenskt Näringsliv, LO och den svenska regeringen värdar för en konferens om det frihandelsavtal som just nu förhandlas mellan EU och USA. Kombinationen är unik. I inget annat land är samsynen kring behovet av frihandel mellan fack o...

Ttippen vill omöjliggöra det demokratiska samtalet

I går, den 31 maj, var Svenskt Näringsliv, LO och den svenska regeringen värdar för en konferens om det frihandelsavtal som just nu förhandlas mellan EU och USA. Kombinationen är unik. I inget annat land är samsynen kring behovet av frihandel mellan fack och arbetsgivarorganisationer större.

Konferensen hade stora inslag av dialog och deltagarförteckningen speglade hela debattspektrat. Fack, miljörörelsen och andra ”civilsamhällesorganisationer” (citattecknen för att det oftast handlar om offentligfinansierade organisationer i symbios med det politiska etablissemanget), företagarorganisationer, politiker, media. Det var svenskt så det förslår. Kaffe på termos, plastmackor, kanelbullar. Alla fick yttra sig. Trevligt.

Här är deltagarförteckningen. Man kan tryggt säga att alla organisation med någon form av relevans i sammanhanget är representerade oavsett uppfattning om TTIP.

Men ändå klagar miljöpartiets ttippen.se.  ”Stängt seminarium med TTIP-höjdare i Stockholm” har de som rubrik.

Krokodiltårarna flödar:

”Utmärkt tillfälle för oroliga medborgare att träffa beslutsfattarna och ställa frågor? Nix, eventet är stängt. Först idag, dagen innan, lägger regeringen på sin hemsida ut begränsad information om seminariet. Svenskt Näringsliv har inte med eventet i sitt kalendarium, LO har inte skrivit ett ord trots att deras lokaler används, och först djupt nedgrävt på EU-kommissionens hemsida finns ett kort omnämnande om att Malmström är på plats. Inget för vanliga medborgare alltså. Vi dödliga får glädja oss åt en påstådd livestream från LO:s hemsida.”

Lägg märke till formuleringen ”oroliga medborgare” och ”vi dödliga”.

Detta kommer alltså från något som bloggar från EU-parlamentet och tillhör kretsen av tjänstemän i ett av regeringspartierna. En person som tillhör (eller räknar med att snart tillhöra) en politisk elit.

Och exakt vad menar ttippen med ”Nix, eventet är stängt”?

Såvitt jag vet är alla konferenser stängda. Konferensinbjudningar går sällan till alla medborgare, och det förekommer aldrig att vem som helst kan trava in på en konferensanläggning, ta för sig av kaffe och bullar och delta i diskussionerna.

På Miljöpartiets kongresser släpps inte ens alla medlemmar in.

Konferenser ordnas av organisationer som bjuder in deltagare och bara inbjudna och anmälda deltagare släpps in. Så funkar det i Sverige och alla andra kända demokratier.

Extra löjligt är att ttippen.se flaggade för att ”Greenpeace anordnar i protest en aktion utanför LO-borgen i morgon”.

Representanter för Greenpeace var nämligen med på konferensen och yttrade sig i diskussionen. Jordens Vänner var med på konferens och yttrade sig. Internationella fackliga företrädare som är ytterst kritiska mot TTIP var med och yttrade sig. Konsumentrörelsen — ytterst kritisk — var med och yttrade sig.

Om Svenskt Näringsliv, LO och regeringen (där, upplysningsvis, Miljöpartiet är med) hade som plan att slippa röster kritiska mot TTIP får man nog säga att de misslyckades katastrofalt och är automatiskt kvalificerade till en finalplats i VM i dumhet; ”Hoppsan, är Jordens vänner och Greenpeace mot TTIP? Kanske borde ha googlat trots allt…”.

Men så är det naturligtvis inte. Regeringen, SN, LO hade bjudit in till bred dialog om TTIP. Självklart i syfte att öka stödet för TTIP, men det är knappast något suspekt: trots allt är EU:s regeringar och EU-parlamentet med bred marginal för TTIP.

Tippens blogginlägg kan mot den bakgrunden förefalla självömkande och lite korkat, men det skall ses i ett större politiskt sammanhang.

Med undantag för en eller annan Schweizisk kanton förekommer i dag ingen direktdemokrati. Det finns inget forum där ”oroliga medborgare” i största allmänhet inbjuds att delta. I Sverige har vi en parlamentarisk demokrati där medborgarna organiserar sig i partier och folkrörelser, har konferenser, bildar åsikter, väljer företrädare och talesmän som åker på konferenser och så vidare. Det är en organiserad verksamhet som gör att alla och inte bara de mest högljudda kan komma till tals. Det finns stadgar som skyddar minoriteter och garanterar yttrandefrihet även för de som inte tillhör den inre kretsen.  Systemet medger att relevanta kunskaper förs in i systemet. Olika intresseorganisationer för fram sina åsikter och argument och till sist fattar politikerna beslut som förhoppningsvis är en hygglig approximation av någon sorts allmänintresse. Man kan  ha många kritiska synpunkter på detta sätt att göra demokrati, men det är svårt att hitta något som generellt sett är bättre.

Det är motsatsen till den typ av politisk verksamhet som stora delar av miljö- och vänster- och nationaliströrelserna i EU föredrar. Den går ut på att en elit skrämmer upp folk, samlar in namn från människor som ingenting vet, får ut i huvudsak unga, testosteronstinna män på gatan som skriker, kastar sten, stör motståndarnas möten, beter sig hotfullt, sprider desinformation på sociala media, odlar konspirationsteorier. De vill skapa rädda människor som inte tar till sig fakta och som kan manipuleras. Rädda människor är lydiga människor.

För de grupperna är den typ av konferens som hölls i LO-borgen ett direkt hot. I stället för polarisering och konfrontation sker dialog och försök till samsyn. Alla fick ta till orda och om än inte alltid tala till punkt, så i vilket fall inte bli avbrutna av skrik, sten, visselpipor, nyckelskrammel.

När ttippens bloggare talar om ”oroliga medborgare” och efterfrågar någon form av total öppenhet tror han naturligtvis inte att ett sådant sammanhang kommer att bli plattform för oroliga eko-bönder och småbarnspappor med cykelhjälm som lågmält diskuterar med sina politiska företrädare. Han vet att scenen kommer att tas över att overallklädda aktivister som omöjliggör allt normalt demokratiskt samtal och jagar bort alla som inte gillar hård konfrontation och lukten av brandrök.

Frågan är varför han tycker det är önskvärt?

 

 

 

 

 

 

 

Stäng posten Läs nästa post
16,5 % EU:s andel av världshandeln
Göteborgs hamn.

LO och Svenskt Näringsliv i tyska media

Susanne Lindberg Elmgren från LO och Carola Lemne på Svenskt Näringsliv är intervjuade om TTIP o ch frihandel i Tyska The Local.

LO och Svenskt Näringsliv i tyska media

The Local är en nyhetssajt med tyska nyheter på engelska.

De har en intervju med Carola Lemne, VD för Svenskt Näringsliv, och Susanne Lindberg Elmgren, utredningschef på LO. Artikeln har rubriken ”Sverige — där även facket älskar frihandel”.

Förklaringen är att det traditionellt finns en bra dialog mellan fack och arbetsgivare, samt att alla förstår att Sverige är beroende av handel. Både företag och fack i Tyskland, Frankrike och framför allt USA kan hoppas leva av sin hemmamarknad och har intresse av att skydda den. Men den svenska hemmamarknaden helt otillräcklig. Ingen kan förmå sig själv eller andra att tro att protektionism är en lösning.

Det återspeglas i både facket och socialdemokraternas i grunden positiva inställning till TTIP-avtalet.

Skillnaden är stor mot den tyska fackföreningsrörelsen som är direkt fientligt inställd. Lindberg Elmgren tonar ner de tyska fackens motstånd och menar att de i grunden har samma inställning som LO. Det ser inte så ut på ytan, men det är fullt möjligt att hon har rätt. Lindberg Elmgren har förmodligen större insikter än de flesta av oss. Och politik handlar ibland om att säga att vill en sak, göra något helt annat och skylla det på att man är nödd och tvungen.

 

 

 

Stäng posten Läs nästa post
3 % Andelen personbilar av svensk export

Skydd för handelsmän och investeringar historiskt viktigt för ekonomisk utveckling

Anders Johnson och Birgitta Rydell har för Svenskt Näringslivs räkning producerat en utmärkt skrift om det som kallas Investor State Dispute Settlement (ISDS). De förklara den historiska bakgrunden och beskriver hur systemet med internationell skiljedom fung...

Skydd för handelsmän och investeringar historiskt viktigt för ekonomisk utveckling

Anders Johnson och Birgitta Rydell har för Svenskt Näringslivs räkning producerat en utmärkt skrift om det som kallas Investor State Dispute Settlement (ISDS). De förklara den historiska bakgrunden och beskriver hur systemet med internationell skiljedom fungerar i dag.

Mycket bra fakta i dag när debatten domineras av ett antal missförstånd.

1. Att skiljedom är ”privata domstolar” utanför det ordinarie rättsväsendet och staternas kontroll.

Det stämmer inte. Skiljedomsinstituten är reglerade i lagstiftning och FN-konventioner. De nationella domstolarna medverkar vid verkställande.

Det säger sig självt att någon inte bara kan sätta upp en ”privat domstol”, låta företag ”stämma stater för uteblivna vinster”, döma stater till höga skadestånd och sen gå och kräva pengar av regeringar. Den som tror det kan ju försöka och se om de får några pengar av svenska staten bara för att de presenterar ett hemsnickrad skiljedom  för en statssekreterare på Finansdepartementet. Gissningsvis blir man utslängd, och i värsta fall inspärrad på psyk.

2. Att ISDS innebär att att företag kan stämma stater bara för att de ogillar demokratiskt beslutad lagstiftning.

Stämmer inte heller. ISDS-klausuler kan bara tillämpas på de internationella handels- och investeringsavtalen som ingås mellan stater (eller som när det gäller TTIP, mellan EU och USA). Om det i dessa avtal finns inskrivet att vissa typer av regleringar inte skall göras kommer dessa att omfattas, men då är det de demokratiskt valda politikerna som i demokratisk ordning har beslutat att inte göra vissa saker. Det är fallet i alla internationella avtal till exempel Sverige har ingått, exempelvis FN-konventioner, EU:s direktiv o s v. Alla internationella relationer bygger på avtal, att stater lovar i att göra (eller inte göra) vissa saker. Det är inte odemokratiskt, det kallas samarbete.

ISDS är kort sagt inte en diversehandel för stämningar för ditt och datt. Det handlar om vad som står i avtal och inte om något annat.

3. Att ISDS är ett specifikt regelsystem eller något särskilt förfarande som stater måste underkasta sig.

Stämmer inte heller. Det står avtalsparterna fritt att utforma mekanismen för slita tvister som de har lust. I princip skulle man kunna skriva in att en kommitté bestående av de folkvaldas svärmödrar fick besluta. Men det är naturligtvis en bättre idé att välja ett stort och erkänt skiljedomsinstitut som har specialistkompetens och som har en lång historia av tidigare domslut. När det gäller till exempel öppenhet är det avtalsparterna, i TTIP-fallet i princip EU och USA:s politiker, som bestämmer hur stor öppenheten skall vara i den ISDS-mekanism som skall gälla för TTIP.

 

 

 

Stäng posten Läs nästa post
1,1 % Oceanien och Antarktis andel av Sveriges export

Små och medelstora företag vill ta bort tullarna mellan EU och USA

Tullar upplevs av företag som handlar med USA vara ett större problem än vad som vanligtvis antas. De genomsnittliga tullarna är låga, men på vissa produkter är de mycket höga. Det visar en undersökning om inställningen till TTIP från Svenskt Näringsliv...

Små och medelstora företag vill ta bort tullarna mellan EU och USA

Tullar upplevs av företag som handlar med USA vara ett större problem än vad som vanligtvis antas. De genomsnittliga tullarna är låga, men på vissa produkter är de mycket höga. Det visar en undersökning om inställningen till TTIP från Svenskt Näringsliv

Organisationen har låtit göra en enkät om vad företagare tror om ett framtida frihandels- och investeringsavtal mellan EU och USA, TTIP-avtalet.

Ledare för små och medelstora företag tror att de kommer att öka handeln med USA om ett avtal blir verklighet.

Både tekniska regler och andra lagkrav ansågs vara ett hinder.

Det något överraskande är att tullarna uppfattades som ett problem.

27 procent svarade att tullar är ett av de främsta hindren för export till USA. Av dessa trodde 66 procent att exporten skulle öka utan tullar.

Det hävdas ofta att tullarna är ett mindre problem då de i snitt ligger på 3 procent. Men mot det påståendet påpekar en del att ett genomsnitt inte speglar hela verkligheten. På vissa produkter, exempelvis bilar,  är tullarna betydligt högre än så.

Ipsos har på uppdrag av Svenskt Näringsliv genomfört 1 167 intervjuer med VD:ar och ekonomichefer från totalt 690 små och medelstora företag . Dessa handlar med USA eller planer på att börja handla med USA.

Länk undersökningen här.

Stäng posten Läs nästa post

Fareed Zakaria: frihandel alltid lönsamt för bägge parter

Författaren och journalisten Fareed Zakaria var en av talarna på Svenskt Näringslivs huvudseminarium i Almedalen. Född i Indien, utbildad i USA är han journalist och programledare på tv-kanalen CNN samt som redaktör och skribent i tidskriften Times o...

Fareed Zakaria: frihandel alltid lönsamt för bägge parter

Författaren och journalisten Fareed Zakaria var en av talarna på Svenskt Näringslivs huvudseminarium i Almedalen. Född i Indien, utbildad i USA är han journalist och programledare på tv-kanalen CNN samt som redaktör och skribent i tidskriften Times och The Washington Post. Han var i Almedalen, inbjuden av Svenskt Näringsliv, för att tala om globaliseringen och sin bok The Post-American World.

Efter seminariet fick han frågan om han kände till något fall där ett frihandelsavtal inte lett till förbättringar för båda parter. Han svar var att han inte kunde nämna något fall där frihandel inte lett till fördelar för bägge parter.

Svaret är intressant mot bakgrund av debatten om TTIP där NAFTA-avtalet har fått en del kritik, bland annat från konservativt håll.

Bill Clinton fick igenom NAFTA, men med i vissa fall kraftigt överdrivna prognoser.

Men som framgår är kritiken missriktad. Även om prognoserna är överdrivna är resultatet ändå positivt. Och att jobb försvinner är naturligt. I alla samhällen med tillväxt och dynamik försvinner vissa jobb, medan andra kommer till. Och utslagningen kan ofta förklaras av utländsk konkurrens, medan de nya jobben är svårare att direkt hänföra till frihandeln.

Man kan nog lugnt sätta sina pengar på att Zakaria har gjort en riktig iakttagelse.

 

 

Stäng posten Läs nästa post
58,4 % EU:s andel av Sveriges export