Sydafrika

Frihandelsavtal med länder i södra Afrika träder i kraft

Svenskar i min generation tänker på "Enhetsprisaktiebolaget" när vi hör förkortningen EPA, eller möjligen på USA:s mäktiga miljömyndighet om vi intresserar oss för amerikansk miljödebatt. Men sedan i går finns det en ny och kanske viktigare uttolkning:...

Frihandelsavtal med länder i södra Afrika träder i kraft

Svenskar i min generation tänker på ”Enhetsprisaktiebolaget” när vi hör förkortningen EPA, eller möjligen på USA:s mäktiga miljömyndighet om vi intresserar oss för amerikansk miljödebatt.

Men sedan i går finns det en ny och kanske viktigare uttolkning: ”Economic Partnership Agreement”.

Det är det nya frihandelsavtalet mellan EU och fem länder i södra Afrika; Botswana, Lesotho, Namibia, Sydafrika och Swaziland. Dessutom är Mozambique på väg att godkänna avtalet och kommer att ingå så snart den processen är klar.

Pressmeddelande här.

Avtalet i fulltext här.

Det träder i kraft den här veckan och betyder att länderna kommer att kunna exportera och importera till och från EU utan tullar eller kvoter. På den afrikanska sidan blir det en del infasning för att skydda inhemsk industri.

Handelsutbytet med länderna i södra Afrika är större än man kan tro.

”The SADC EPA Group consists of six out of 15 members of the Southern African Development Community (Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibia, Swaziland and South Africa). Angola has observer status and may join the agreement in the future.

The EU is the largest trading partner of the SADC EPA group. In 2015, the EU imported goods worth almost €32 billion from the region, mostly minerals and metals. The EU exported goods of nearly the same value, consisting mostly of engineering, automotive and chemical products. Total trade between the EU and the SADC EPA Group (including Angola) amounts to €63 billion.
In signing the agreement, participants commit to act towards sustainable development, including upholding social and environmental standards. Civil society will have a special role in monitoring the impact of the agreement. The Agreement is also of a new species in that it is the first trade deal that directly supports the economic integration of a specific region, favouring closer links within the six Southern African nations involved.

The EPA creates joint institutions to support dialogue, smooth handling of all trade issues, and monitoring of the impact of the trade deal. The EU will work with its SADC partners to ensure smooth implementation of the agreement, together with regional and national development cooperation bodies.”

Avtalet är mycket uppmuntrande. Det visar tydligt att det finns starka krafter som verkar för frihandel och öppenhet vid sidan av de protektionistiska strömningar som just nu förefaller dominera debatten.

För EU:s del är avtalet kanske inte superviktigt på kort sikt. Men det är desto viktigare för de afrikanska länderna redan i dag. Och på längre sikt kommer naturligtvis även Afrika att industrialiseras, demokratiseras, få tillväxt och bli en allt starkare faktor geopolitiskt. Då är värdet av de ekonomiska banden svårt att överskatta.

Cecilia Malmström skriver på sin blogg:

”Above all, I am pleased that this agreement is in line with the Trade for All strategy that I published last year. Trade cannot be seen in isolation from questions of democracy, the rule of law, or sustainable development. And the SADC EPA is based firmly on these basic principles.

We now need to make sure that we implement this agreement diligently, so that it works in practice as well as on paper. I will do so in close cooperation with business associations, trade unions, consumer groups, environmental and other NGOs, and other civil society organisations. Only in this way will we get the best out of the agreement and make it work as intended.”

 

 

 

Stäng posten Läs nästa post
-- Ber så mycket om ursäkt. Det var inte meningen att ställa till problem.

Ständigt dessa kycklingar

En handelskonflikt har seglat upp mellan USA och Sydafrika. Sydafrika vill inte tillåta import från USA av kyckling på grund av smittorisk från en fjäderfäsjukdom som går i USA. Bakgrunden är att det finns ett avtal mellan USA och en rad afrikanska länder ...

Ständigt dessa kycklingar

En handelskonflikt har seglat upp mellan USA och Sydafrika. Sydafrika vill inte tillåta import från USA av kyckling på grund av smittorisk från en fjäderfäsjukdom som går i USA.

Bakgrunden är att det finns ett avtal mellan USA och en rad afrikanska länder African Growth and opportunity act (AGOA) sedan börja på 2000-talet som nu skall förlängas 10 år. Avtalet är viktigt för de 40 afrikanska länder som ingår. Det tar i princip bort alla tullar mot USA och beräknas ha givit ungefär 350 000 jobb. Mer bakgrund här.

Avtalet som helhet är inte hotat. Det är bara Sydafrikas deltagande som riskeras.

Men handeln mellan USA och Sydafrika består naturligtvis inte bara av kyckling. Volymerna är stora och USA har gjort betydande investeringar i Sydafrika vara vissa med säkerhetspolitisk betydelse. Allt detta kommer att påverkas om länderna inte reder ut kycklingfrågan.

Dessutom har avtalet en viktig strategisk betydelse eftersom ett antal av världens snabbast växande ekonomier ligger i Afrika syd om Sahara samt att USA och Kina konkurrerar om inflytande på kontinenten.

 

Stäng posten Läs nästa post
5,3 % Andelen läkemedel av svensk export

Friare handel i även i Afrika

Sydafrika och Nigeria förhandlar om ett handelsavtal enligt nyhetsbyrån Inter Press Service (bra nyhetskälla, men finansierad bland annat av svenska SIDA, motsvarande biståndsorgan från en rad andra länder och FN vilket påverkar perspektiv och nyhets...

Friare handel i även i Afrika

Sydafrika och Nigeria förhandlar om ett handelsavtal enligt nyhetsbyrån Inter Press Service (bra nyhetskälla, men finansierad bland annat av svenska SIDA, motsvarande biståndsorgan från en rad andra länder och FN vilket påverkar perspektiv och nyhetsvärdering).

Det är glädjande. Afrikanska länder talar ofta om att de vill ha tillgång till EU:s marknad. Det gör de rätt i. Men det stora problemet är att de inte har frihandel mellan de afrikanska staterna. Det bästa och enklaste är att handla med sina grannar. Inom EU ser vi att alla länder handlar mest med sina närmsta grannar. De har ofta kulturella och strukturella likheter som gör det lätt att ha samarbeten.

Ett exempel är Tyskland och Österrike. Österrikarna har till exempel inga egna bilmärken. Men de är underleverantörer till sin storebror Tyskland. De båda ländernas ekonomier är i praktiken helt integrerade. Den typen av täta samarbeten är naturligtvis möjliga bara mellan länder som är grannar.

 

Stäng posten Läs nästa post
What protection teaches us, is to do to ourselves in time of peace what enemies seek to do to us in time of war.
Henry George