TTIP-motståndarnas misstänkliggörandet av demokratin är skadligt

”Vi måste ha ett rejält snack om EU och TTIP” skriver småländska Sydöstran (s).

Det är lätt att hålla med om.

Men som vanligt när det gäller EU i allmänhet och TTIP i synnerhet vädras någon form av konspirationsteori:

”Mer vanligt tyst är det i en annan EU-fråga, stor och viktig även den. Men transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar är inte precis på allas läppar. Även om det kallas och förkortats TTIP.

Att folk inte orkar hänga med är en sak, det handlar inte om krokiga gurkor om man säger. Politikens tystnad beror på andra skäl, och att få igenom TTIP utan debatt borde vara lättare.

Det blev tvärtom. TTIP är inte igenom, istället vill allt fler ha ett ord med i laget.

Och debatten har svängt. Världens största regionala frihandelszon är inte bara detsamma som ökad export och massor miljarder euro till EU. Fri handel och avtal om färre hinder och tullar ger också andra konsekvenser.

EU-debatter har alltid vara sådana, antingen inga alls eller som en dum frågesport, till och med i valrörelsen. Men inga debatter ska hållas över huvudet på folk. Politiker ska kunna prata även om EU, och statsvetare veta och lärare kunna lära ut.

Och just nu, trots verkligheten med människor på flykt, måste vi ha ett stort snack om TTIP.

Kalla det gärna folkbildning.”

Ledarskribenten Annacarin Leufstedt gör det klassiska misstaget. Hon tror yrvaket att bara för att hon inte lagt märke till en debatt så har den inte existerat. Och anledningen till att den inte existerat är att någon har försökt tysta debatten: ”Politikens tystnad beror på andra skäl, och att få igenom TTIP utan debatt borde vara lättare.”

Men debatten har pågått i över två år. I princip redan innan det ens fanns ett beslut om att försöka skapa ett avtal. Både beslutet att ett avtalsförslag skall förhandlas fram och instruktionerna till förhandlarna är klubbade i EU-parlamentet efter offentlig debatt. Ett av de första bloggposterna på Frihandelsbloggen handlade om TTIP. Och redan då hade både EU-kommissionen och USA:s regering websidor med i stort sett all information. Pressmeddelanden, briefingar, hearingar, rapporter och debatter avlöser varandra med närmast maskinell regelbundenhet.

Sedan dess har det varit flera artiklar om TTIP i nationella media varje vecka.

För ett år sedan varnade den socialdemokratiske ideologen och universalgeniet Daniel Suhonen för att Mikael Damberg genom TTIP tänkte avskaffa demokratin.

TTIP debatterades på sossarnas kongress, det hade kommit in ett antal motioner. ABF har haft kurser.

För att inte uppmärksamma debatten om TTIP måste Leufstedt dels ha bott under en sten de senaste två åren, och dels få för sig att skriva en ledarartikel om debatten utan att komma på idén att göra en sökning på nätet eller i de specialiserade artikeldatabaser hon som ledarskribent garanterat har tillgång till (annars brukar de vara tillgängliga på de kommunala biblioteken).

Det är inte omöjligt. Eftersom jag själv har titeln ledarskribent i mitt syndaregister vet jag att det inte finns någon nedre gräns för hur slö en sådan kan vara (eller var man kan bo…).

Men kanske är förklaringen helt enkelt hur TTIP-debatten har utvecklats. Kritikersidan är i det närmaste 100-procentigt hemfallen till olika former av konspirationsteorier. Det dominerande idéklustret är just att TTIP har omgärdats av hemlighetsmakeri. Det sedan 10 000 år självklara faktum att förhandlingar måste ske under viss sekretess (sekretessen kring TTIP-förhandlingarna är inte på något sätt total) är plötsligt något suspekt. Och efter över 50 år utmålas det välfungerande FN-systemet med internationell skiljedom som ett hot mot demokratin med påståenden som helt saknar verklighetskontakt.

Det är förmodligen ur den synpunkten Sydöstrans ledarartikel skall betraktas. Som en del i mytbildningen om TTIP-förhandlingarna som hemligt och demokratiskt tvivelaktigt.

Vad som förvånar är att socialdemokrater odlar den. Det är förvisso bekvämt i debatten, men det har konsekvenser för just demokratin.

Konsekvensen av att tro på denna myt är ju att vi egentligen inte kan lita på våra demokratiska institutioner. Just det: ”Våra demokratiskt institutioner”. Sverige är med i EU. EU-parlamentet är en av våra institutioner — lika mycket som Riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige.

Det är inte självklart i demokratins intresse att odla misstänksamhet mot EU:s organ.

I Sverige ser vi att SD och framför allt SD:s ideologiska omgivningar arbetar efter den strategin. Man försöker misstänkliggöra Riksdag, regering och myndigheter. De påstås vara landsförrädare, ”vilja ge bort Sverige till muslimerna” eller i största allmänhet bry sig mindre om svenskar än om flyktingar. Tillräckligt många mer eller mindre lögnaktiga anekdoter ger sammantaget en bild av att något är fel.

Frågan är om TTIP-motsåndarna bland socialdemokrater och annan demokratisk vänster riktigt inser deras strategi i förlängningen är destruktiv för demokratin.

Observera att poängen inte är att påstå att det inte skulle finnas sådant som kan ifrågasättas med EU, Riksdag, regering eller svenska myndigheter.  Det är uppenbart att det förekommer både inkompetens, dolda agendor och systemfel. Likaså finns det saker med TTIP som bör diskuteras och ifrågasättas.

Problemet är att TTIP-motståndarna driver allmän misstro mot EU:s institutioner och förhandlingsprocessen. De glömmer också konsekvent på påpeka att när förhandlingsresultatet är klart kommer det debatterat offentligt och godkännas eller förkastas av både EU-parlamenten och USA:s kongress samt — av allt att döma — samtliga EU-stater.

Så mycket öppnare och mer demokratiskt kan det faktiskt inte bli.

Kommentarer

Magnus Nilsson, Frihandelsbloggenmars 2, 2016
1. Återigen en konspirationsteori. Sen när gick facken i Svenskt Näringslivs ledband? 2. Har inte tid att lista alla hundratals artiklar om TTIP som skrivits under de senaste två åren. Sök på nätet, eller gå till det kommunala biblioteket och använd de specialiserade databaser som de har tillgång till. De funkar bättre än nätets vanliga sökmotorer om man vill ha ett komplett resultat eller skära sökningarna på olika sätt. 3. Ja. Helt okey. Den ordningen är demokratiskt beslutad. Det är inte ett dugg underligt att beslutskompetens fördelas på olika sätt i ett demokratiskt system genom delegation eller maktdelning. TTIP kommer med största sannolikhet bli ett sådant avtal att även den nationella parlamenten fattar beslut. Men kom ihåg att EU-parlamentet är ett lika demokratiskt parlament som till exempel Sveriges riksdag. Att svenska väljare har ett relativt sett mindre inflytande betyder inte att det är sämre demokrati. 4. Men det är väl klart? Företagsamheten i Sverige -- och därmed alla anställda och offentlig sektor som finansieras genom skatter från näringslivet -- har intresse av frihandel. Den offentliga debatten i Sverige förs både av ideella och betalda aktörer. Men jag är för frihandel och TTIP/CETA/TPP/TISA och älskar att skriva om det även utan betalning.
Magnus Nilsson, Frihandelsbloggenmars 2, 2016
Påståendena om att TTIP och CETA hotar demokratin, miljön, produktsäkerhet och folkhälsa är myter. Påståendena om att förhandlingsprocessen skulle vara hemlig är också en myt. Att det inte råder full offentlighet under en förhandlingsprocess är inte samma sak som att något är hemligt. Vanliga kommunala upphandlingar är inte offentliga, men processen är helt och hållet kontrollerad av de folkvalda och det färdiga resultatet blir helt offentligt. Det är exakt samma sak med TTIP. Att det inte råder full offentlighet eller att alla parlamentariker har tillgång till alla dokument stämmer. Men det betyder ju att ingen har insyn. Och framför allt kommer det färdiga resultatet bli offentligt, debatteras och beslutas demokratiskt. Påståenden om att det saknas insyn eller att debatten har uteblivit för att det är lättare att få igenom ett avtal utan debatt är konspirationsteorier.
Magnus Nilsson, Frihandelsbloggenmars 2, 2016
Ett oerhört märkligt påstående. De stora frihandelsavtalen bygger på 100 procent demokratiska beslutsprocesser. Allt från initiativet att börja förhandla, via avstämningar med förhandlarna till det slutgiltiga beslutet att anta avtalet. Allt beslutas av EU-parlamentet och/eller de nationella parlamenten.
Magnus Nilsson, Frihandelsbloggenmars 2, 2016
Hej Lisa Nilsson. Berom ursäkt för att svaret har dröjt lite. 1. Det är ju inte så att de nationella parlamenten inte "får" besluta. Att handelspolitiken i vissa fall avgörs på EU-nivå och att CETA är ett avtal av den typen som EU-parlamentet får besluta om är i sig ett gemensamt, demokratiskt beslut. EU-parlamentet är också demokratiskt tillsatt, det vill säga ett beslut där är lika demokratiskt som ett i Sveriges riksdag. 2. Se svaret på 1. Det är inte en "mycket liten elitgrupp" som fattar beslut, utan EU-parlamentet som består av demokratiskt valda representanter för alla EU-länder. 3. Ja, det kan man säga. CETA och andra frihandelsavtal är viktigt för Sveriges näringsliv och för alla svenskar. Jobben och resurserna till offentlig sektor kommer från näringslivet som i sin tur är beroende av både import och export, så det är naturligt att Svenskt Näringsliv opinionsbildar för frihandel. Dock är denna blogg fristående. Jag stödjer frihandel även som privatperson och har hittills inte skrivit något jag inte själv tycker. Jag har inte tid att lista artiklar. Sök på nätet eller gå till det kommunala biblioteket som har specialiserade databaser med bara svenska tidningsartiklar.
Lisa Nilssonfebruari 25, 2016
Intressanta kommentarer. Ja, jag vill gärna som kommenteraren ovan få er ståndpunkt/svar i frågorna 1. Tycker ni att det är ok att de nationella parlamenten inte får rösta i frågan? 2. Att det är demokratiskt försvarsbart utformat att en mycket liten elitgrupp CETA ska få besluta för över en halvmiljard EU-medborgare? 3. Är denna blogg en del av Svenskt Näringslivs kampanj för TTIP? Vidare är även jag intresserad av alla dessa artiklar om TTIP som ni nämner. Vore tacksam som ni listade dom. Det kan ju vara ett steg i att stryka er tes om "mytbildning" fram till dess blir det ju tyvärr ett bara ett ostyrkt påstående. Mvh Lisa Nilsson
Gert Karlssonfebruari 25, 2016
Att försvara något så odemokratiskt med att kritikerna är odemokratiska är ju helt fantastiskt.
Arne Plahnfebruari 24, 2016
Det var en ovanligt fyndig och välskriven propagandaartikel om TTIP. Men som vanligt hugger ham till med universalpåhoppen om "konspirationsteoretiker" på dem som är negativa och väldigt lite av det som är positivt med TTIP. Om det nu är något som är positivt för Europa. Vaga och mer eller mindre grundlösa löften om yttarligare vinster om miljarder Euro och en massa nya jobb är det väl ingen vettig människa som tror på. Att det redan idag finns "möjligheter" att stämma stater för uteblivna vinster av investeringar är ju ingen bra ursäkt för att skriva dom i sten i ett avtal! Och nån direkt synlig debatt i frågan har ju inte förekommit för gemene man alldenstund förhandlingfrågorna varit och är fortfarande hemliga!
Jan Isaksonfebruari 24, 2016
Kan ni inte bygga om kommentarsfunktionen så att styckeindelningen kommer med. Det blir rätt grötigt annar ;-)
Jan Isaksonfebruari 24, 2016
Hej. Några reflektioner och frågor på texten: 1. ”Politikens tystnad beror på andra skäl, och att få igenom TTIP utan debatt borde vara lättare”, skriver Sydöstrans ledarredaktion. Jag tror att deras analys är helt riktig. Debatten har gått på sparlåga i Sverige, Finland och Danmark. Det beror helt enkelt på att Svenskt Näringsliv, dess nordiska systerorganisationer och andra TTIP-förespråkare i god tid sett till att säkra stöd för avtalet hos fackföreningar och politiska partier innan förhandlingarna drog igång. När sedan kontroversiella bi-effekter av det s.k. "frihandelsavtalet" kommer i dagen finns det naturligtvis ett inbyggs motstånd att bryta överenskommelsen genom att kritisera avtalet, eller delar av detsamma, i offentlig debatt. Jag är övertygad om att detta är den underliggande orsaken till att TTIP och andra nya handels- och investeringsavtal debatterats relativt lite i Sverige, jämfört med t ex Tyskland, Österrike och Nederländerna. 2. "Sedan dess har det varit flera artiklar om TTIP i nationella media varje vecka", skriver du. Det är ett häpnadsväckande påstående, anser jag. Kan Frihandelsbloggen vara vänlig att lägga upp en lista över dessa artiklar i nationella medier så fall? Jag vill mycket gärna läsa dessa artiklar. 3. "De glömmer också konsekvent på påpeka att när förhandlingsresultatet är klart kommer det debatteras offentligt och godkännas eller förkastas av både EU-parlamenten och USA:s kongress samt — av allt att döma — samtliga EU-stater", skriver ni. 'Av allt att döma', är viktigt här. Kommissionen har antytt att den gärna driver igenom CETA utan att konsultera de nationella parlamenten. Att CETA skulle vara en exklusiv kompetens för EU. Det innebär att riksdagen inte skulle få rösta om avtalet. Är det okej anser ni? 4. Frihandelsbloggen är väl, rätta mig om jag har fel, en del av Svenskt Näringslivs kampanj för att driva igenom TTIP, CETA och TISA? Varför skulle näringslivet annars betala/sponsra dig för att driva bloggen? Med vänlig hälsning Jan Isakson, Greenpeace Med vänlig hälsning Jan Isakson, Greenpeace

Frihandel i media vecka 8

2019-02-21 Zimbabwe kommer inte gå med i Africa Continental Free Trade Area (ACFTA) enligt The Economic Confidential: "Zimbabwe has shelved its plans to join the Africa Continental Free Trade Area (ACFTA). The country declined to sign the agreement b...

Frihandel i media vecka 8

2019-02-21

Zimbabwe kommer inte gå med i Africa Continental Free Trade Area (ACFTA) enligt The Economic Confidential:

”Zimbabwe has shelved its plans to join the Africa Continental Free Trade Area (ACFTA).

The country declined to sign the agreement because it was to find space to stabilise local industries which are struggling to produce enough quality goods to compete outside.

Industry and commerce ministry’s director of international trade, Beatrice Mutetwa said while addressing parliamentarians that more time, like 15 years, would be required out of the ACFTA because the country`s local industry is not producing enough to be able to compete with other countries. Mutetwa said Zimbabwe was in a peculiar position and needed to work towards achieving an even landscape.

Member countries are requested to open up 90 percent of their markets but Zimbabwe had only offered up 85 percent as considerations are still being made on how the key sectors like tourism and mining will be protected.

Meanwhile, Botswana and Zambia have signed the agreement of the African Continental Free Trade Area (AfCFTA) meant to create one African market.

The country signed the agreement at the just-ended Africa Union Summit.

Zambia also signed the AfCFTA at the same event.

Botswana and Zambia were among the countries that had not signed the AfCFTA following its establishment on 21 March 2018 in Rwanda, Kigali.

The delay was largely attributed to negotiation on some of the protocols of the AfCFTA, as the countries wanted to consult stakeholders before appending.

Briefing journalists upon his return from the just-ended AU Summit, Botswana President Mokgweetsi Masisi said he signed the agreement in the presence of African Union Commission chairperson, Moussa Faki, and outgoing AU chairperson, Paul Kagame.

He said the agreement would give Batswana the opportunity to “benefit from inter-regional trade within the African continent, and greatly contribute to the growth and diversification of our country’s economy. “We have received the documents so that we can rectify the agreement,” he said.

Masisi said Botswana recognises the importance of the agreement as one that will liberalise trade of both goods and services for all African countries. The AfCFTA aims to create a market of 1.2 billion people and a gross domestic product of US$2.5 trillion, across all AU member states.

The Continental Free Trade Agreement would provide Botswana access to the African market estimated at 1.6 billion people in 55 countries.”

2019-02-21

Storbritannien måste få fram ett 80-tal frihandelsavtal i samband med Brexit. ”Enkelt” har budskapet varit, men det har visat sig knepigt. Man kommer enligt City A.M. i vilket fall inte få något avtal på plats med Japan, en av de viktigaste handelsparterna:

”The government is racing to replicate around 40 free trade deals before the UK’s scheduled departure from the bloc next month to fend off the dangers posed by a no-deal scenario.

But it has ruled out being able to sign one with Japan in time.

“It is unlikely that we will reach an agreement prior to exit day,” international trade secretary Liam Fox’s department wrote in a document published today.

The department also said the UK is unlikely to imitate the EU’s Algeria deal before the deadline.

Theresa May’s government is yet to get a Brexit withdrawal agreement through parliament, heightening the risk of a no-deal Brexit – which would mean the UK’s existing trade deals no longer apply.

Instead the UK would crash out on World Trade Organization rules, widely seen as inferior to current trade agreements.

“It is the duty of government to produce a highly cautious list of those that may not be in place in order that businesses and individuals ensure that they are prepared for every eventuality,” the Department for International Trade said.

“It remains our priority to conclude trade continuity agreements with these countries by exit day or as soon as possible thereafter.

“We are exploring a range of options to ensure continuity of effect for trade agreements if an agreement has not been ratified and brought into force in time for exit day.”

Skriv vad tycker:

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Stäng posten Läs nästa post

Vinsten viktigare än kostnaden

Frihandel innebär inledningsvis kostnader, men dessa uppgår bara till kring 20 procent av vinsten. I praktiken innebär frihandel att man får tillbaka åtta kronor för varje två kronor man lägger ut. Det är ingen tillfällighet att det land som just nu ä...

Vinsten viktigare än kostnaden

Frihandel innebär inledningsvis kostnader, men dessa uppgår bara till kring 20 procent av vinsten. I praktiken innebär frihandel att man får tillbaka åtta kronor för varje två kronor man lägger ut.

Det är ingen tillfällighet att det land som just nu är marknadsledande när det gäller protektionism är ett av världens rikaste, och att de länder som kastar sig in i handelskriget och hotar med motåtgärder också är relativt rika.

Undantaget är Japan som är både positivt till frihandel och rikt.

Men det mest positiva exemplet är Afrika som är på väg på mot att skapa världens största frihandelsområde. 54 nationer, en miljard människor och 3,4 triljoner i samlat BNP.

Att Afrikas länder går mot allt friare handel är extra viktigt. Det finns nämligen ingenting som är så viktigt för att öka tillväxt och välstånd, särskilt för fattiga länder och människor.

Björn Lomborg, chef för  Copenhagen Consensus Center och en av världens intressantaste tänkare när det gäller utveckling och välstånd skriver om detta i The Hill.

Lomborg menar att frihandel har en kostnadssida som uppgår till så mycket som 20 procent jämfört med vinsten. Frihandel orsakar inledningsvis strukturförändringar som drabbar anställda, företag och hela regioner. Det kräver olika insatser som tillsammans med kapitalförstöring — investeringar i produktionsresurser som måste tas ur bruk innan de är avskrivna — har en kostnad. Förutom de rent humanitära skälen att göra insatser finns det också politiska skäl. I USA har protektionismen vunnit mark delvis genom att folk i vissa regioner faktiskt drabbats av industrinedläggningar på grund av utländsk konkurrens. Bättre politik på området skulle kanske ha minskat motståndet, även om man i rättvisans namn har lagt ner resurser för att hantera problemen. Tyvärr med ganska liten effekt. Samma sak i EU. Försök att omskola människor och förlägga andra verksamheter till regioner som förlorat arbetsplatser har inte varit särskilt lyckosamma.

Men samtidigt är det förstås orimligt att bara se på kostnadssidan. Att 20 procent av vinsten försvinner innebär ju att 80 procent blir kvar. En investering som kostar två kronor men ger en intäkt på 10 kronor är extremt bra. 400 procent avkastning är inte att förakta…

Om Doha-rundan förverkligades (i praktiken ett globalt frihandelsavtal) skulle världen bli 11 triljoner dollar rikare varje år fram till 2030. Det är knappast ett stort problem om 20 procent av den summan försvinner. Det skulle ändå bli kvar 9 triljoner dollar.  Det betyder 1000 dollar extra årligen jämfört med dagens utveckling för varje enskild person i utvecklingsländerna. på 12 år skulle 145 miljoner människor tas ur fattigdom.

Även människor i rika länder vinner på frihandel. I USA är exportföretag mer lönsamma och betalar högre löner än motsvarande företag som inte exporterar och konsumenterna får uppemot 30 procent mer för sin pengar tack vare importvarorna i butiken.

Även miljön gynnas. Det finns ett tydligt samband mellan välstånd och miljövård. Det är bara mycket rika samhällen som kan avsätta stora ytor skogsmark för att skydda några fågelarter, ta stora kostnader för rening av utsläpp eller ganska snabbt byta ut sin bilpark mot miljövänliga fordon.

Att lägga ut pengar för att hantera de negativa effekterna av frihandel är helt enkelt en god affär.

Det behöver också bara göras en begränsad period. När väl strukturförändringarna är genomförda och ekonomin anpassat sig till den nya situationen finns vinsterna kvar, medan kostnaderna försvinner — eller rättare sagt går ner till de normala kostnaderna för omställning som alltid finns i en ekonomi som utvecklas. Frihandel är egentligen inte väsensskild från tekniska eller institutionella förändringar som påverkar ekonomin.

 

 

Skriv vad tycker:

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Stäng posten Läs nästa post
58,4 % EU:s andel av Sveriges export

Frihandel i media vecka 6

2019-02-15 Nils-Eric Sandberg, en av Sveriges viktigaste liberala skribenter och långvarig medarbetare på DN:s ledarsida skriver nu krönikor i bl a Kristianstadsbladet. Här om EU:s utveckling:  "EEC-EG-EU blev en framgång. Ett nytt krig mellan de gamla...

Frihandel i media vecka 6

2019-02-15

Nils-Eric Sandberg, en av Sveriges viktigaste liberala skribenter och långvarig medarbetare på DN:s ledarsida skriver nu krönikor i bl a Kristianstadsbladet. Här om EU:s utveckling: 

”EEC-EG-EU blev en framgång. Ett nytt krig mellan de gamla arvfienderna Tyskland och Frankrike är nu helt otänkbart. Europa har fått fred.

Men hur fungerar nu EU? Vi ser skarpa konflikter mellan gamla och nya medlemsländer. Några intressanta uppsatser finns i boken ”Prosperity through Trade and Structural Reform” (Dialogos). Det är en festskrift till Per Magnus Wijkman på hans 80-årsdag. Wijkman har varit chefekonom, bland annat för EFTA och Industriförbundet.

En av uppsatserna i boken – allt är på engelska – heter ”The Bell Tolls for the European Union”, och är skriven av Nils Lundgren, före detta chefekonom på Nordbanken. Han är inte motståndare till EU men ser kritiskt på hur den politiska och ekonomiska makten flyttats från medlemsländerna och koncentrerats till EU.

Här finns ett allvarligt problem. Ett visst mått av överstatlighet är en ofrånkomlig del av EU. Men överstatligheten måste ha en legitimitet för att accepteras, och därmed fungera. Och de senare åren har EU utvecklats – eller deformerats – från frihandelspakt till ett kontroll- och bidragssystem.

Utvidgningen – ivrigt påhejad av Sverige – var förmodligen ett misstag. En rad länder som helt saknar grundarnas tradition av frihandel och öppen demokrati har kommit in och utnyttjar gemenskapen för egna intressen.

Ett andra misstag var att EU införde euron. Länder med stora skillnader i tillväxt och konkurrenskraft fick en gemensam valuta. Därmed förlorade de den flexibilitet och kontrollfunktion som ligger i en flytande växelkurs. Lundgren, liksom hans i förtid bortgångne kollega Lars Wohlin, var bestämda motståndare till euron.

Men det fanns ett alternativ, skisserat av den tyske ekonomen Roland Vaubel: en gemensam valuta använd parallellt med de nationella valutorna. Problemet var att Vaubel skrev sin bok på engelska. Toryledamöter läste den och introducerade förslaget i Bryssell. Där trodde politikerna att idén var engelsk, och därför sade de absolut nej. Begreppet ”parallell currency system” såg de som ett ”four-letter word” – ovanligt långt four-letter.”

2019-02-14

Euractiv skriver om det nya frihandelsavtalet mellan Singapore och EU: 

”The European Parliament approved on Wednesday (13 February) the EU-Singapore Free Trade Agreement (EUSTFA), the bloc’s first bilateral trade agreement with a southeast Asian country.

The trade deal removes all existing tariffs on goods from the EU, removes trade barriers by recognizing EU safety tests and will make the business environment more predictable, according to the European Commission.

The trade agreement provides new opportunities for Europeans in sectors such as telecommunications, environmental services, engineering, computing and maritime transport. It will also make the business environment more predictable.

Singapore also agreed to remove obstacles to trade besides tariffs in key sectors, for instance by recognising the EU’s safety tests for cars and many electronic appliances or accepting labels that EU companies use for textiles.

In addition, the investment protection agreement will include an Investment Court System for resolving investment disputes.

There are more than 10,000 European companies in Singapore with total bilateral trade in goods of over €53 billion and €51 billion-worth of trade in services. Singapore is the number one location for European investment in Asia, according to the Commission.”

2019-02-08

Göteborgsposten. Maria Nilsson, riksdagsledamot för Liberalerna svarar Ali Esbati (v) i debatt om hamnkonflikten i Göteborg:

Det står bortom alla tvivel att stridsåtgärderna i Göteborg blivit oproportionerliga när vart fjärde företag i Göteborg påverkats. Konsekvenserna av det är i förlängningen svagare tillväxt vilket kommer att slå mot de personer som Esbati säger sig försvara. Eller är minskad tillväxt något Vänsterpartiet vill offra för en politisk markering.

Ali Esbati undviker helt de ekonomiska utmaningarna som den rådande luckan i regelverket medför. Snart öppnas Göteborgs hamnar för en frihandel som omfattar en tredjedel av världens BNP när Japans frihandelsavtal med EU börjar gälla. Redan 15 000 jobb i Sverige är beroende av handeln med Japan, och det kan bli fler till följd av det nya frihandelsavtalet.

I den händelse Göteborgs hamn inte längre anses vara tillförlitlig kan handeln i framtiden mycket väl riktas om. Då riskerar hamnen snart sin position som Skandinaviens största containerhamn och hanteringen skulle gå via andra hamnar såsom Oslo. Det skulle vara en stor förlust för svenska företag, svensk tillväxt och Sveriges välfärd.

Skriv vad tycker:

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Stäng posten Läs nästa post
6,2 % Andelen livsmedel av svensk export
Är frihandlare dumma eller onda? Bild: Gustave Doré

Är frihandelsvänner antingen dumma eller onda?

Är frihandeln bara en kuliss bakom vilken ett omfördelningssystem som gynnar de rika och mäktiga döljer sig? Den här artikeln i det amerikanska politiska magasinet Truthout är intellektuellt intressant på grund av det sätt som argumentationen förs. "...

Är frihandelsvänner antingen dumma eller onda?

Är frihandeln bara en kuliss bakom vilken ett omfördelningssystem som gynnar de rika och mäktiga döljer sig?

Den här artikeln i det amerikanska politiska magasinet Truthout är intellektuellt intressant på grund av det sätt som argumentationen förs.

”In Washington policy circles, being a supporter of free trade is pretty much comparable to saying you believe in evolution. All reasonable people say they accept the doctrine and agree that tariffs and other forms of protectionism are evil and dirty.

While there are good arguments for free trade as an economic policy, in the real world what passes for “free trade” is pretty much any policy that redistributes income upward, even if it is directly at odds with free trade.

(—)

The long and short in this story is that “free trade,” as it appears in Washington policy debates, is pretty much whatever the rich and powerful want it to be. It has nothing to do with the economic concept of free trade; it is about redistributing more money from everyone else to them.”

Författaren Dean Baker är uppenbarligen en på området mycket kunnig person. Om man bortser från ett extremt märkligt resonemang om att patent och copyright är en form av protektionism, är hans kritiska verklighetsbeskrivning av olika usla kompromisser på frihandelsområdet helt rimlig.

Reglerna kring handel drabbas, även när den övergripande ambitionen är frihandel, av exakt samma dynamik som alla andra politiska idéer när de implementeras. Särintressen, okunskap, traditioner och ideologiska kompromisser korrumperar den ursprungliga idén. Det gäller ju även sådant som äganderätt, yttrandefrihet och andra mycket fundamentala delar av det politiska landskapet.

Och det är förstås viktigt för alla frihandelsvänner att uppmärksamma och kritisera när termen ”frihandel” används felaktigt av okunskap eller av retoriska skäl.

Felet Baker gör och som är vanligt i många politiska debattörers föreställningsvärld är att han lider av en sorts vag konspirationsföreställning.

Det är en sak att säga att en del av den politik som motiveras med frihandelsargumentet är politiska kompromisser som i vilket fall när kom till gynnade något särintresse.

En annan sak är den tanke som Baker uttrycker i citatet ovan.

Där påstår Baker att de politiska ambitionerna om ”frihandel” i Washington inte har något med frihandel att göra, att det bara är frågan om att de rika vill berika sig genom någon form av ”omfördelning” (redistribution).

Och det är förstås där som han resonemang havererar fullständigt. Hur skulle detta system ha kommit till? Alla som känner till Washingtons politiska sektor vet att det förvisso finns tusentals lobbyister för olika mer eller mindre små och bisarra särintressen, men det finns också inflytelserika organisationer och mäktiga politiker som styrs av idéer och ideal. Det sker en dragkamp mellan dessa intressen, som i alla demokratier, och tyvärr vinner inte alltid rätt sida.

Men att påstå att att USA:s frihandelsdebatt och den politik som faktiskt förts i decennier enbart är en någon sorts konspiration av ”the rich and powerful” är förstås helt knäppt.

Dessutom är detta något som polariserar och förgiftar debatten. Bakers uppfattning reducerar ju dem som argumenterar för frihandel till antingen naiva idealister som inte förstår vad deras idéer egentligen leder till, eller till kallhamrade cynikern som gå de rika och mäktigas ärenden. Alla försök att hitta en gemensam inställning, exempelvis ”hur skall vi kunna skapa frihandelsavtal som kan accepteras av de beslutande församlingarna med så få, små och oskadliga kompromisser som möjligt” blir med Bakers attityd inte möjlig.

Han har ju redan avfärdat frihandlare som dumma eller onda.

Skriv vad tycker:

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Stäng posten Läs nästa post
1,1 % Oceanien och Antarktis andel av Sveriges export

”Afrikas EU” sakta mot förverkligande

Allt närmare frihandel i Afrika. En av de viktigaste faktorerna för välstånd. Länderna i Afrika jobbar på att skapa vad som kommer att bli världens största frihandelsområde. Dock bara till ytan, inte när det gäller antalet människor eller BNP. Liknel...

”Afrikas EU” sakta mot förverkligande

Allt närmare frihandel i Afrika. En av de viktigaste faktorerna för välstånd.

Länderna i Afrika jobbar på att skapa vad som kommer att bli världens största frihandelsområde. Dock bara till ytan, inte när det gäller antalet människor eller BNP. Liknelsen med EU som vissa afrikanska ledare gjort är möjligen lite överoptimistisk.  Men utvecklingen är ändå positiv.

African Continental Free Trade Area (AfCFTA) rullar sakta framåt. 17 länder har ratificerat avtalet. När man kommer upp i 22 länder börjar avtalet att gälla.

African Development Bank (AfDB) räknar med att implementeringen kommer att ge en 15 procent ökning av handeln och ett netto på 2,8 miljarder dollar i ytterligare tillväxt.

Alla beräkningar av den typen är osäkra, men en entydig erfarenheten säger att handeln och därmed välståndet ökar när det finns avtal på plats som säkrar långsiktigt stabila förhållanden.

Afrikas problem är att många av länderna ofta legat i krig och dessutom handlat med forna kolonialherrar. Te, kaffe, vin och liknande har handlats från Europa — ibland trots att produkterna kommit från grannländerna. Man har fått flyga mellan afrikanska länder visa Paris eller London.

Afrikanerna har också haft fokus på att få tillgång till EU:s marknad. Det är självklart att EU bör ha frihandel med omvärlden, men regeln är att länder handlar med sina grannar. Det gäller även mycket utvecklade och globaliserade ekonomier som Sverige, Tyskland, Frankrike. De dominerande export- och importländerna är grannarna. Att Afrika börja få frihandel mellan de afrikanska länderna är mycket betydelsefullt.

Skriv vad tycker:

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Stäng posten Läs nästa post
3 % Andelen personbilar av svensk export

Låt Trump vinna handelskriget mellan EU och USA

EU bör deklarera att att Trump har vunnit handelskriget och ta bort hotet om strafftullar. Det vore bra för EU:s position när förhandlingarna om ett nytt frihandelsavtal mellan USA och EU startar. Även om de värsta anklagelserna mot EU om att vara prote...

Låt Trump vinna handelskriget mellan EU och USA

EU bör deklarera att att Trump har vunnit handelskriget och ta bort hotet om strafftullar. Det vore bra för EU:s position när förhandlingarna om ett nytt frihandelsavtal mellan USA och EU startar.

Även om de värsta anklagelserna mot EU om att vara protektionistiskt inte stämmer, så är den motsatta bilden inte heller sann.

När Donald Trump startade handelskriget mot EU (där det för tillfället råder vapenvila) motiverade han detta med att EU hade högre tullar mot USA än tvärt om. Hans påståenden var som vanligt spretiga, inexakta och extremt överdrivna, men i princip hade han rätt. EU:s tullar är högre mot USA än USA:s tullar mot EU. Till det kommer ett mer komplext regelverk och stora subventioner på livsmedelsområdet. Även USA har dock både byråkrati och subventioner så inslagen av icke-tariffära handelshinder är svåra att jämföra.

Men faktum kvarstår. EU:s tullar har historiskt varit högre än USA:s. USA:s rykte om att vara pådrivande i frihandelsfrågor är välmotiverat trots en hel del tråkiga undantag.

Det betyder förstås att USA:s konsumenter har gynnats av att kunna köpa europeiska varor med låga tullar och i bästa fall delvis betalda av EU:s skattebetalare, medan EU:s medborgare fått betala mer för amerikanska produkter och dessutom sett sina pengar försvinna utomlands.

USA har vunnit, EU har förlorat.

Men i Trumps bisarra förställningsvärld är det förstås tvärt om.

Tyvärr är EU-eliten inte så mycket bättre än Donald Trump. Jean-Claude Juncker deklarerade i ett tal i Hamburg att:

”So now we will also impose import tariffs. This is basically a stupid process, the fact that we have to do this. But we have to do it. We will now impose tariffs on motorcycles, Harley Davidson, on blue jeans, Levis, on Bourbon. We can also do stupid. We also have to be this stupid.”

Han förstår uppenbarligen att strafftullar mot USA är en korkad åtgärd, men uppfattar att de är nödvändiga (”…we have to do this”).

Det är förstås inte alls sant. Ingenting tvingar EU att straffa sina egna medborgare med högre priser på import från USA bara för att Trump straffar sina medborgare med högre priser på import från EU.

Nu när EU och USA skall starta nya förhandlingar om ett frihandelsavtal är det ett excellent tillfälle för EU:s politiker — främst Juncker och Malmström — att deklarera att ”Donald Trump vinner handelskriget” och ta bort hoten om strafftullar. Det kommer att ge stor trovärdighet till EU:s hållning  i de kommande förhandlingarna och underlätta för de intressen som EU verkligen vill driva.

Att det inte finns en frihandelsavtal mellan EU och USA är mycket märkligt. USA är EU:s största handelspartner. EU importerade för drygt 500 miljarder dollar och exporterade för nästan 600 miljarder dollar. Dessa siffror motsvarar ett tätt samarbete mellan EU och USA. Att villkoren för det samarbetet inte finns långsiktigt fastslaget i ett frihandelsavtal är förstås till stor nackdel för alla inblandade aktörer.

Dessutom är USA och EU de mest betydelsefulla internationella aktörerna när det gäller demokrati och mänskliga rättigheter. Att banden över Atlanten är så starka som möjligt är önskvärt också av det skälet. Många inom EU gillar inte Donald Trump, men det kommer en tid efter Trump, antingen i och med presidentvalet 2021 eller 2025. Frihandelsavtalet mellan USA och EU kommer knappast vara klart till 2021. Snarare kommer det att bli en valfråga till valet 2025, och hur EU har betett sig påverkar förstås den amerikanska debatten.

Skriv vad tycker:

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Stäng posten Läs nästa post
5,3 % Andelen läkemedel av svensk export
Ryktet om EU som en protektionistisk organisation är starkt överdrivet. Men det finna brister i handelspolitiken. Inriktningen avgörs bland annat vid valen till EU-parlamentet i maj.

Det bästa med EU är gratis

I valet till EU-parlamentet finns det två linjer. Att EU skall göra bra saker som är gratis, eller dåliga saker som kostar pengar. Den moderate EU-parlamentarikern Christofer Fjellner brukar säga att det bästa med EU är gratis. Med det menar han förstå...

Det bästa med EU är gratis

I valet till EU-parlamentet finns det två linjer. Att EU skall göra bra saker som är gratis, eller dåliga saker som kostar pengar.

Den moderate EU-parlamentarikern Christofer Fjellner brukar säga att det bästa med EU är gratis.

Med det menar han förstås att de fyra friheterna; för varor, tjänster, arbetskraft och kapital inte kostar något att upprätthålla. Eller, något kostar det väl, men den kostnaden är i alla händelser mindre än att upprätthålla gränserna och minska den fria rörligheten.

Tyvärr ägnar sig EU åt en rad andra verksamheter som kan ifrågasättas. Därvidlag är EU inte unikt. Var helst det finns en politisk organisation utan stenhårda institutionella ramar för sin verksamhet kommer ”kreativa” och ”välmenande” individer att försöka kidnappa den för sina egna syften. Det gäller statsmakterna i EU:s medlemsländer. De ägnar sig undantagslöst åt saker vars värde kan ifrågasättas eller som är uppenbart destruktivt och slösaktigt. Gemensamt för dessa projekt är att medborgarna nästan aldrig har efterfrågat dessa projekt eller ens vet om att de existerar. Och det mesta av vad EU ägnar sig åt har medlemsstaterna stått bakom.

Man kan konstatera att många politiker som tidigare varit motståndare till EU nu är rätt entusiastiska. De har nämligen kommit på att politik man inte kan få igenom i hemlandet kanske kan genomföras på EU-nivå, på tryggt avstånd från de egna väljarna. Dessa politiker ser dessutom gärna att EU skall kunna ta för sig av medlemsstaternas beslutanderätt genom majoritetsbeslut. EN EU-skatt finns alltid på agendan, högt upp eller lite längre ner. Många inbitna EU-federalister har varit med länge och är gamla. De har lärt sig vara tålmodiga. Det vet att tålmodigt driva frågor, även om dessa kanske kommer att förverkligas efter det egna frånfället.

Därför är det oerhört viktigt att de som väljs till Europaparlamentet har fokus på att behålla det med EU som är bra och värdefullt; öppenhet, handel, rättstat, maktdelning, men motarbetar federalism, byråkratisering, överföring av makt till EU annat än som ett resultat av total enighet mellan medlemsstaterna.

Det radikala EU-motståndet är lika orimligt som den naiva EU-entusiasmen. Tyvärr har EU-debatten i Sverige fastnat i skyttegravarna från folkomröstningen om medlemskap vilket i hög utsträckning blockerar den seriösa debatten om vilken inriktning av EU som är bäst ur svensk synpunkt. Det finns självklart nationella intressen som varierar mellan länder — Frankrike och Tyskland har andra mål med EU än vad Sverige har. Det är lite tabu att tala om ”nationella intressen” i Sverige, men det är en självklar del av debatten i alla andra EU-länder.  Det är bara i högtidstalen det finns ett enda mål med EU — när TV-lamporna slocknat och journalisterna har packat ihop sina bandspelare startar dragkampen igen. Visserligen en i huvudsak fredlig och civiliserad dragkamp, men icke desto mindre en kamp om att samarbetet också skall gynna de egna, nationella intressena.

Den viktiga frågan till dem som står på listorna till EU-parlamentet i valet i maj är alltså hur de vill att EU skall utvecklas. Tycker de frihandel, öppenhet och rättstat är det viktiga, eller tycker de att EU skall bli ytterligare en stat som pysslar med allt och ingenting utan fasta gränser för sin kompetens?

Eller enklare. Vill de att EU skall göra det som är bra och gratis, eller det som är dåligt och kostar pengar?

 

Skriv vad tycker:

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Stäng posten Läs nästa post
16,5 % EU:s andel av världshandeln
Visa flera posten